Z domova 14.09.2021
7

Pracovná doba vodiča v balíčku mobility – 1. časť

Kedy šoférovať a kedy odpočívať v doprave podľa nových predpisov?

Ing. Petr Rožek PhD., výkonný riaditeľ Zväzu špedície a logistiky ČR

O zmenách zavedených balíčkom mobility, ktorý vstúpil do platnosti 20. augusta 2020, sa veľa polemizuje a už 7 krajín proti nemu podalo námietku. Názory na to, ako by mala vyzerať pracovná doba vodičov vozidiel nad 3,5 t v medzinárodnej cestnej doprave, sa líšia. V tomto bludisku predpisov sa môže stratiť aj dobre informovaný podnikateľ. Ako organizovať prácu vodiča? Kedy jazdiť, kedy odpočívať? Ing. Petr Rožek PhD., výkonný riaditeľ Zväzu špedície a logistiky ČR, sa nám pokúsil tieto problémy priblížiť v spoločnom rozhovore.

Koľko hodín môže vodič pracovať?

Ako sa ukázalo, z hľadiska základných problémov balíček mobility v skutočnosti nič nezmenil. V prípade riadenia vozidla je štandardom 9 hodín denne s možnosťou predĺženia tejto doby na 10 hodín 2x týždenne. Týždenne nesmie doba jazdy vodiča prekročiť 56 hodín a dvojtýždenná doba nesmie byť dlhšia ako 90 hodín.

Stojí však za to vedieť o niektorých nuansách, ktoré zdôrazňuje Ing. Petr Rožek PhD.: „Nariadenie 561 v čl. 6, 7, 8 a 9 definuje pravidlá, podľa ktorých treba organizovať pracovnú dobu vodiča. Uvádza sa tam priamo: po 4,5 hodinách treba urobiť 45-minútovú prestávku, denná jazda môže trvať 9 hodín a dvakrát týždenne ju možno predĺžiť až na 10 hodín. Existuje však otázka ‒ ak ide o šoférovanie, hovoríme o kalendárnom týždni, t. j. od prvej minúty po polnoci v pondelok do polnoci v nedeľu. V situáciách súvisiacich s odpočinkom však vždy hovoríme o týždni, ale počítame medzi dvoma týždennými odpočinkami. Napríklad predĺžením jazdy môžeme teoreticky aj v praxi naplánovať túto pracovnú dobu tak, aby sme v sobotu jazdili 10 hodín, v nedeľu 10 hodín, v pondelok 10 hodín a v utorok 10 hodín. Využijeme tak kalendárne týždne idúce po sebe.“

Ďalej uvádza nedostatok zmien, ktoré prináša balíček mobility o základných princípoch organizácie pracovnej doby vodiča: „Z hľadiska štandardných predpisov sa toho veľa nezmenilo. Denná doba vedenia vozidla v zmysle 9 až 10 hodín je rovnaká, pracovné prestávky a denný odpočinok sú rovnaké. Veľmi často sa však uvádza určité zneužitie tvrdenia, že balíček mobility umožnil predĺžiť dobu vedenia vozidla na 11 alebo 12 hodín, čo nie je tak celkom pravda. Štandardné pravidlá sa nezmenili, takže ak niekto nečítal súčasný balíček mobility a nezohľadnil ho, stále môže jazdiť podľa predošlých pravidiel. Tento balíček zmien, t. j. zmeny nariadenia 561, umožňuje porušovať pravidlá novým spôsobom. Konkrétne pri návrate domov alebo na základňu svojej firmy.“

Predĺženie pracovnej doby vodiča

Pri práci v doprave si nie je ťažké predstaviť situáciu, keď napríklad dôjde k nehode na diaľnici, práce na ceste zablokujú zvolenú cestu a musíte hľadať obchádzku, padá mrznúci dážď alebo na ceste je ľad. Ak vznikne takáto núdzová situácia a vodič sa práve vracia na základňu alebo domov, balíček mobility mu dáva novú príležitosť porušiť štandardné predpisy o jeho pracovnej dobe.

„Predĺženie pracovnej doby o dobu dojazdu je výnimkou a nemožno ju využívať pravidelne,“ vysvetľuje Ing. Petr Rožek PhD. „Môže trvať maximálne 2 hodiny. Tieto 2 hodiny však nesmú prekročiť týždennú, dvojtýždennú alebo dennú dobu jazdy. Ak môžeme tieto 2 hodiny využiť, môžeme jazdu predĺžiť, ale mali by sme samozrejme použiť článok 12 nariadenia 561 a túto situáciu opísať pravdivo.“

„Čl. 12 má veľmi špecifický postup. Vodič je povinný uviesť príčinu, nie účel predĺženia pracovnej doby. Záznam, že som predĺžil pracovnú dobu o 2 hodiny, je opísaním účelu, ale nie je informáciou, že sa tak stalo kvôli dopravnej zápche - to je príčina predĺženia. Dobu dopravnej zápchy treba doložiť záznamom z tachografu. Dôležité je, že to platí aj pre vnútroštátnu prepravu a záznamové listy. Predpis platí pre všetkých vodičov s vozidlami nad 3,5 tony. Vodič môže záznamový list vybrať a sám určiť, že si predĺžil pracovnú dobu z dôvodu obchádzky, poruchy alebo nehody. Ide teda o povinnosť ručne označiť dôvod porušenia na záznamovom liste alebo výtlačku z karty vodiča.“

Existujú 4 typy odpočinku vodiča:

  • pravidelný denný odpočinok
  • skrátený denný odpočinok
  • pravidelný týždenný odpočinok
  • skrátený týždenný odpočinok

Pravidelný denný odpočinok

Pravidelný denný odpočinok trvá 11 hodín, možno ho rozdeliť v poradí 3 + 9, aj keď matematicky to nie je 11.

Skrátený denný odpočinok

Ing. Petr Rožek PhD. opisuje skrátený denný odpočinok takto: „Skrátený denný odpočinok, ktorý nemôžeme rozdeliť, trvá 9 hodín. Skrátenú verziu môžeme urobiť trikrát, ale za týždeň sa počíta medzi týždenné odpočinky. Môže sa napríklad stať, že týždenný odpočinok, napr. pravidelný odpočinok trvajúci viac ako 45 hodín, končí v utorok o 17:00. Za predpokladu, že vodič mal deň voľna od soboty predchádzajúceho týždňa do uvedeného utorka, najneskôr do 17:00 nasledujúceho týždňa by teda mal začať ďalší týždenný odpočinok. Ak počítame týždeň vo vzťahu k odpočinku, je to jednoduché pravidlo: ak niekto začal týždeň v utorok o 17:00, potom ďalší týždenný odpočinok musí začať v rovnakú dobu o deň skôr, t. j. v pondelok o 17:00 h budúceho týždňa. To sú základy. Teraz máme balíček mobility, ktorý niektoré veci vylepšuje a niektoré mení. Napríklad čl. 7 upravuje prvý odsek pre posádku, t. j. pri viacčlennej posádke môže vodič využiť čas, ktorý má k dispozícii, keď sedí na sedadle spolujazdca, ako odpočinok po dobu 45 minút. Toto pravidlo už existovalo ako predpoklad Európskej komisie vo forme pokynu. Tento pokyn však nebol vždy zohľadnený, napríklad vo Francúzsku. Niektorí vodiči preto dostali vysoké pokuty. Dnes to je špecifikované v zákone, čo vylučuje situácie, keď policajná kontrola môže konať na základe svojho uváženia.“

Pravidelný týždenný odpočinok

Pravidelný týždenný odpočinok jedenkrát týždenne (to je až na výnimky základné pravidlo), trvá minimálne 45 hodín.

Skrátený týždenný odpočinok

Skrátený týždenný odpočinok trvá minimálne 24 hodín a skrátenie musí byť kompenzované. Balíček mobility zahŕňa možnosť dvoch skrátených týždenných odpočinkov za sebou. Táto možnosť sa niekedy v predpisoch označuje ako novinka. Ing. Petr Rožek PhD. však s týmto názorom nesúhlasí: „Nič sa tu nezmenilo. Je tu len jedna ďalšia, rozšírená možnosť dvoch skrátených odpočinkov za sebou. Predošlé znenie predpisu umožňovalo v takejto konfigurácii dlhodobo čerpať dva skrátené odpočinky, ale s požiadavkou na špeciálnu kombináciu s pravidelným odpočinkom. Inými slovami, musel byť organizovaný tak, aby vodič mohol vyjsť v pondelok, po pravidelnom odpočinku, potom nasledoval prvý skrátený odpočinok, potom ďalší skrátený odpočinok a v treťom týždni po návrate, ale povinne pred koncom týždňa, t. j. v nedeľu, pravidelný odpočinok musel začať znova. Takto vznikla sekvencia 3 : 1. Teraz sa pridala možnosť, ktorá umožňuje 2 skrátené týždenné odpočinky za sebou, keď na začiatku a na konci sekvencie nie je pravidelná prestávka. To znamená, že sa otvorila možnosť pre firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemohli organizovať pracovnú dobu vodičov týmto spôsobom. V súčasnosti je pre tieto firmy režim 3 : 1 už možný, ale pod podmienkou, že po návrate domov dostane vodič náhradu za tieto dva skrátené odpočinky. 

Zhrnutie: stará verzia, ktorá je stále funkčná, vyžaduje nájdenie jedného pravidelného odpočinku do 2 kalendárnych týždňov a nová verzia predstavená s balíčkom mobility dáva príležitosť hľadať ďalšie pravidelné odpočinky, ktoré budú dokončené za 4 týždne.“

 

V súvislosti s dvoma po sebe idúcimi skrátenými týždennými odpočinkami sa objavil ďalší problém, o ktorom hovorí pán doktor: „Balíček mobility prináša zmeny a v niektorých bodoch aj výnimky. To je prípad dvoch skrátených odpočinkov za sebou. Zatiaľ nemáme informácie, že by nejaký vodič dostal pokutu za nesprávny návrat domov.  Článok 8 hovorí, že vodič má buď dva pravidelné odpočinky, alebo jeden pravidelný a jeden skrátený odpočinok počas dvoch týždňov. Pod tým je uvedená výnimka, ktorá hovorí, že za určitých podmienok môžeme v dvoch po sebe idúcich týždňoch čerpať skrátený týždenný odpočinok, avšak náhrada za tento odpočinok musí byť vybraná do konca tretieho týždňa. A tu sa názory líšia. Možno to znázorniť takto: každý týždeň máme vypiť fľašu vody a musíme to urobiť za 3 alebo 4 týždne. V prvom týždni vypijeme polovicu prvej fľaše, v druhom týždni vypijeme polovicu druhej fľaše a v treťom týždni musíme vypiť to, čo zostalo z týchto dvoch fliaš, plus tretiu fľašu. Otázkou je, či začať prvou fľašou, druhou alebo treťou. A tu je spor, kedy a dokedy čerpať kompenzácie odpočinkov.

Čo sa týka kompenzácií, vec je jasná. Musia byť vyčerpané najneskôr do konca 3. týždňa počítaného od týždňa nasledujúceho po prvej náhrade. Ale čo denný a týždenný odpočinok? Existuje stanovisko, ktoré predpokladá, že sa využíva denný odpočinok, vyrovnávací odpočinok a týždenný odpočinok. Tu vyvstáva otázka, kedy začať využívať týždenný odpočinok a následne o koľko skôr začať s denným odpočinkom, aby sa vošiel do týždenného odpočinku a správne sa zaradil do príslušného týždňa. Nie je to jednoduché a objavilo sa už niekoľko výkladov, takže sa teším na príslušné stanovisko Európskej komisie k tejto téme."

 

V článku Pracovná doba vodiča v balíčku mobility – 2. časť“ nájdete informácie o návrate na základňu, odpočinku v kabíne a neplánovaných zastávkach.

 

Chcete aj naďalej dostávať užitočné tipy a triky o logistike a doprave? Prihláste sa k odberu našich noviniek a pravidelne dostávajte najnovšie informácie z odboru!

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:
TIMOCOM Pomoc pri štarte: Ako založiť dopravnú firmu?

Ako sa rýchlejšie dostať k peniazom: Prečo sa faktoring v logistike vyplatí.

TIMOCOM Pomoc pri štarte: Ako získať zákazky

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore