Z domova 16.02.2023
3

Balík mobility, legislatíva a kľúčové zmeny pre rok 2022

Ktoré zmeny nadobudli účinnosť v roku 2022?

Vodič kamiónu na parkovisku pre kamióny

20. augusta 2020 vstúpil do platnosti takzvaný Balík mobility (niekedy aj Cestný balík), ktorého jednotlivé časti budú nadobúdať účinnosť v nasledujúcich rokoch. Prvé predpisy Balíčka mobility riešili predovšetkým dobu práce a odpočinku pre vodičov na dlhých vzdialenostiach v rámci Európskej únie.

O zavedených zmenách v práci vodičov vozidiel nad 3,5 tony v medzinárodnej cestnej doprave sa už napísalo veľa. Avšak aj ostrieľaný odborník riadiaci dopravnú spoločnosť mohol mať problémy pri zistení, aké následky má nový Balík mobility na jeho spoločnosť. Vyvstalo mnoho nových otázok: Ako organizovať návrat vodičov, kde má prebehnúť ich odpočinok, čo ak sa celý zložito usporiadaný harmonogram jazdy a odpočinku zrúti?

Na túto tému sme už v minulom roku vyspovedali Ing. Petra Rožka PhD., výkonného riaditeľa Zväzu špedície a logistiky ČR.

V článku Pracovná doba vodiča v balíčku mobility – 1. časť sa nám v spoločnom rozhovore pokúsil priblížiť informácie o dĺžke pracovnej doby vodiča a o tom, akým spôsobom by si mal vyberať denný a týždenný odpočinok.

Tému návratu na základňu, odpočinku v kabíne a neplánovaných zastávok sme s Ing. Petrom Rožkom PhD. riešili v článku Pracovná doba vodiča v balíčku mobility – 2. časť.

Balík mobility – zmeny v roku 2022

V tomto roku však v súvislosti s Balíčkom mobility vznikli ďalšie zmeny a Balík mobility sa menil hneď trikrát. Zmeny a opatrenia vstupovali do platnosti postupne – prvé s dátumom účinnosti 2. februára 2022, ďalšie 21. februára 2022. Posledné doterajšie zmeny sú platné od 21. mája 2022.

V súvislosti s novými zmenami v rámci Balíčka mobility 2022 vznikli nové povinnosti pre dopravcov aj vodičov, o ktorých by sme vás chceli informovať.

Čo konkrétne sa najnovšie mení pre dopravcov a vodičov?


  • Odmena pre vyslaného vodiča

Dopravca je povinný vyplatiť vodičovi aspoň minimálnu mzdu platnú v krajine, do ktorej bol vodič vyslaný. Ak je teda český vodič vyslaný napríklad do Belgicka, má nárok na mzdu, ktorú poberajú belgickí vodiči.

  • Administratívne povinnosti spojené s vyslaním

Dopravca musí mať v mieste sídla uloženú pracovnoprávnu dokumentáciu.

Dopravca je povinný nahlásiť informácie o vodičovi vyslanom do inej krajiny EÚ a o prepravách ním realizovaných prostredníctvom verejného systému IMI (Informačný systém o vnútornom trhu).

Vodič bude mať k dispozícii všetky potrebné dokumenty týkajúce sa vyslania a prepravy v hostiteľskom štáte. Výhodou oproti minulosti je, že dokumenty môžu byť v tlačenej alebo elektronickej podobe a vyžaduje sa ich preklad len do angličtiny.

Na prvom vhodnom mieste po prekročení hraníc umiestni vodič na tachograf (záznamové zariadenie) symbol krajiny, do ktorej práve vstúpil. Záznamy z tachografu môžu byť použité na účely kontroly. Za chybné označenie možno udeliť pokutu.

  • Povinnosť vrátiť vozidlo na základňu dopravcu min. jedenkrát za 8 týždňov

Vozidlá v medzinárodných prepravách sa musia vrátiť do jednej z pobočiek dopravcu v danom štáte aspoň raz za 8 týždňov.                                                                                                                    

  • Nové podmienky podnikania v cestnej doprave

Dopravcovia, ktorí podnikajú s vozidlami s najvyššou povolenou hmotnosťou od 2,5 t do 3,5 t, budú mať pre podnikanie nastavené nové podmienky. Ďalej budú pre nich platiť podobné povinnosti, aké musia spĺňať dopravcovia s autodopravou nad 3,5 t.

  • Nové pravidlá kabotážnej prepravy

Dochádza k obmedzeniu kabotážnej prepravy. Keď dopravca v danom členskom štáte dokončí kabotáž, nesmie ju 4 dni vykonávať tým istým vozidlom.

Ak vodič vykoná tri kabotáže za sebou v tom istom štáte, musí dodržať minimálne štvordennú prestávku.


Viac informácií o Balíčku mobility a zmenách pre dopravcov a vodičov nájdete na stránkach Ministerstva dopravy SR.

O ďalších zmenách, ktoré vstúpia do platnosti v súvislosti s Balíčkom mobility (Cestným balíčkom), vás budeme opäť informovať.

Prajeme vám šťastnú cestu!


Mohlo by vás tiež zaujímať:

Výhľad trhu: Šesť trendov v logistike pre rok 2023

Ako sa vyhnúť jazdám naprázdno s 5 tipmi od TIMOCOM

6 tipov: Vstúpte úspešne do nového obchodného roka 2023

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore