Z logistiky 08.06.2023
5

Výhľad trhu: Šesť trendov v logistike pre rok 2023

Ako to bude vyzerať na trhu v tomto roku?

Logistické trendy v roku 2023

Logistici a špeditéri, ktorí chceli v roku 2022 zostať na trhu, museli flexibilne reagovať na rôzne zmeny a krízy. A ako to vyzerá v novom roku? Akým smerom sa vydáva logistika vo svete, ktorý sa čoraz viac digitalizuje? V dnešnom článku sa dočítate, aké trendy v logistike treba očakávať v roku 2023.

Objavte možnosti TIMOCOM Marketplace:

1. Udržateľná logistika a obchod s emisiami

Zvládanie klimatickej krízy je čoraz naliehavejšou témou aj z ekonomického pohľadu. Rozhodujúcou pákou v tomto smere je európsky systém pre obchodovanie s emisiami (EÚ-ETS). Tento systém ukladá firmám povinnosť nákupu povoleniek, resp. certifikátov, ktoré jasne definujú množstvo emisií - čím ich obmedzujú.

„Firmy čoraz viac dbajú na svoju „uhlíkovú stopu“. Nielen vo vzťahu k technike vozidiel, čo je príklad nákladných vozidiel novej generácie, ale napríklad aj osvetľovacej technike a fotovoltaike v skladoch a „yard-manažmente,“ hovorí Marc Kohlsdorfer, vedúci tímu v Key Account Management v TIMOCOM.

Okrem toho 1. januára 2023 vstúpil do platnosti prvý stupeň zákona o dodávateľských reťazcoch a s ním aj „povinnosť ochrany životného prostredia a ľudských práv“ v celom dodávateľskom reťazci. Pretože táto požiadavka - či už priamo alebo nepriamo - platí aj pre firmy v logistike a v priemysle a obchode, pripravili sme pre vás v našom seriáli o udržateľnosti relevantné informácie.

2. Adaptácia logistiky dopravy

Najneskôr od tohto roka nebude čisto analógová logistika dopravy už schopná držať krok s razantným vývojom na trhu. Kto sa bude v budúcnosti chcieť udržať na trhu, ten by mal výzvy chápať ako príležitosti a dobrú prípravu a digitálnymi pomocníkmi zabezpečiť vlastné dodávateľské reťazce. Patrí sem diverzifikácia partnerov v logistike, posilňovanie transparentnej komunikácie, inteligentná štruktúra skladových priestorov a hľadanie hlavne lokálnych dodávateľov - plus multimodálna logistika, ktorá je zárukou flexibility a spoľahlivosti.

3. Logistický trend „internet vecí“ (IoT) a robotika

Už dnes sa používajú inteligentné stroje, ktoré pomocou softvéru na cloude realizujú procesy alebo zdieľajú informácie každého druhu. Inteligentné senzory na kontajneroch dokážu okrem lokality zaznamenávať a spracovávať napríklad teplotu, tlak a vlhkosť nákladného priestoru a ďalšie relevantné údaje. Okrem transparentného ETA (estimated time of arrival) to ponúka ďalšie výhody pre veľmi citlivé tovary, ako sú lieky a potraviny.

Aj v oblasti skladovej logistiky možno hlásiť nielen stav zásob. „Autonómne vysokozdvižné vozíky preberajú už 65 percent ľudskej produktivity a v priemere premiestňujú desať až 15 paliet za hodinu,“ tvrdí DHL na portáli Verkehrsrundschau. Moderné stroje sa samy pohybujú po sklade a pomocou kamier rozoznávajú, odoberajú a chystajú výrobky. Cobots (kolaboratívne roboty) sa používajú napríklad vo výrobných a skladových procesoch a pracujú priamo s ľuďmi.

4. Inteligentné procesy, transparentnosť a bezpapierová logistika

Priemyselné a obchodné firmy potrebujú softvérové rozhrania, ktoré spájajú IT systémy, a tak zaisťujú výmenu informácií. Cieľom je transparentnosť a optimalizovaná distribúcia pomocou digitálneho sledovania. Nejde už len o manažment rámp, ktoré možno optimalizovať výpočtom ETA. Transparentné a spoľahlivé informácie o stave dodávky sa už dávno stali konkurenčnou výhodou. Viac ako inokedy je logistika súčasťou produktového prísľubu a treba ju chápať ako základnú súčasť služby zákazníkom.

Vďaka projektom GS1 a BVL v roku 2022 ako pilotný projekt uviedli do činnosti digitálny dodací list, čím sa vytvoril ďalší míľnik smerom k bezpapierovej logistike.

5. Kapacita skladu: Just-in-case namiesto just-in-time

Ako ďalší trend by bolo možné vnímať skutočnosť, že heslom roka 2023 bude „výrobky a dostupnosť kdekoľvek“. Dôvodom sú namáhané dodávateľské reťazce a krátkodobý, veľmi premenlivý dopyt po niektorých výrobkoch a surovinách. Či už ide o lekárske rúška, očkovacie látky proti covidu, čipy, drevo alebo naposledy LNG. Uplynulé dva roky ukázali, že spoľahlivo dodávať výrobky ad hoc už nie je možné. V uplynulom štvrťroku kotvilo pred európskymi brehmi zhruba 60 plne naložených tankerov na LNG, pretože plynové zásobníky sponzorované vysokým politickým tlakom boli zaplnené až po okraj a ceny v poslednom mesiaci robili premety. Informácie o tom priniesol denník Handelsblatt. V dôsledku tejto volatility a neistoty sa mnoho firiem rozhodlo významne zvýšiť svoje skladové zásoby. Ruka v ruke s pokračujúcou recesiou a s tým spojeným poklesom svetovej ekonomiky tak bude niektorých výrobkov a surovín pravdepodobne nadbytok, ako okrem iného predpovedala ING v nedávno zverejnenej ekonomickej analýze. Just-in-case a dostupnosť výrobkov je zjavne výrazným trendom roku 2023.

6. Micro-fulfillment poslednej míle

On-line obchodovanie rozkvitá a pandémia ho katapultovala mnoho rokov dopredu do budúcnosti. S tým výrazne stúpla potreba nových riešení manažmentu poslednej míle. Práve u spotrebiteľov (B2C) je aj naďalej žiadanou záležitosťou same-day-delivery. Preto je dôležité, aby micro-fulfillment bol rýchly, efektívny a spoľahlivý. To predpokladá moderné sklady, napríklad nano sklady, na strategicky dôležitých miestach. V ďalších krajinách sa napríklad pre logistiku poslednej míle používajú autonómne drony. Ak ste si zvýšenie efektivity logistiky poslednej míle stanovili ako strategický cieľ pre rok 2023, potom by ste nemali vynechať náš článok  „Viac síl pre poslednú míľu“.

Trendy pre rok 2023 z perspektívy logistiky budú podriadené trom základným heslám: Volatilita, udržateľnosť a digitalizácia

Okrem predvídateľných trendov a zmien spôsobených napríklad zákonom o dodávateľských reťazcoch, sa firmy budú musieť ešte lepšie pripraviť na neznáme riziká v dodávateľských reťazcoch. Či už je to ponúkanie ďalších skladových priestorov na našej burze skladových priestorov, získanie nových partnerov pomocou burzy nákladov alebo zvýšenie efektivity a prísľub služieb pre zákazníkov pomocou transparentných údajov.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Ako sa vyhnúť jazdám naprázdno s 5 tipmi od TIMOCOM

TIMOCOM pomoc pri rozjazde: Ako dopravca bezpečne a úspešně prejsť zimnou sezónou

Digitalizácia ako konkurenčná výhoda

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore