Z logistiky 18.01.2021
5

Umelá inteligencia a automatizácia ponúka veľkým a malým firmám konkurenčné výhody

Procesy automatizácie a inteligentnej aplikácie v logistike

Automatizácia v logistike

Komplexné prepojenie veľkého počtu partnerov v dodávateľskom reťazci robí z logistiky ideálny inkubátor pri rozhodnutiach založených na údajoch. Podľa štúdie poradenskej firmy Roland Berger bude rastúca analýza údajov v nasledujúcich rokoch zásadne meniť logistiku formou automatizačných a inteligentných aplikácií. Veľké logistické a FreightTech firmy už dnes vyvíjajú riešenia založené na údajoch, ktoré sprístupnia výhody automatizácie a umelej inteligencie. Z tohto vývoja však môžu ťažiť aj malí logistickí partneri, dopravcovia a špeditéri.

Automatizácia a umelá inteligencia v logistike

Každý tretí kilometer, ktorý absolvujú nákladné vozidlá na nemeckých cestách, je jazda naprázdno. Naozaj to tak musí byť? Umelá inteligencia vďaka zberu a analýze údajov, ako sú podmienky v doprave a prepravné kapacity, ponúka jedinečnú možnosť plánovať trasy v budúcnosti efektívnejšie. Jazdy možno inteligentne spájať a plánovať optimálne spojenie, čo okrem iného vedie k zníženiu počtu jázd naprázdno a zároveň k zvýšeniu efektivity dostupných zdrojov.

Umelá inteligencia však už dnes optimalizuje oveľa viac. Chvíľu pred príjazdom nákladného vozidla môžu napríklad zamestnanci pripraviť príslušnú nakladaciu rampu, čím urýchlia proces nakládky a vykládky a nákladné vozidlo hneď odbavia. Umelá inteligencia tak už dnes pomáha zefektívniť organizovanie dodávateľských reťazcov. Automatizácia týchto pracovných procesov je jedným z hlavných úloh logistiky. Vďaka používaniu inteligentných aplikácií možno procesy čoraz viac automatizovať. Pritom sa dosiahne úspora času a výdavkov a manuálna práca sa zníži na minimum.

Príklady automatizovaných procesov v logistike

Už dnes existuje veľké množstvo príkladov pre automatizáciu a využitie umelej inteligencie v logistike. Zasielatelia môžu napríklad používať logistické systémy, ktoré im umožnia nájsť vhodného partnera na prepravu a do dodávateľského reťazca zapojiť digitálne funkcie. Sledovanie v reálnom čase umožňuje rýchlo reagovať na problémy v dodávateľskom reťazci, či už ide o dopravné zápchy, nehody alebo nedostatočné zásobovanie. V oblasti „poslednej míle“ sa už dnes robia komplexné testy, napr. s dopravnými dronmi, autonómnymi vozidlami alebo s použitím produktov 3D tlače pre individuálne alebo naliehavé objednávky. Predovšetkým pre koncových spotrebiteľov by sa tieto inovácie mohli stať rýchlejšími a od doprave nezávislými riešeniami.

Automatizácia sa čoraz častejšie využíva aj v skladových halách: Tie zahŕňajú statické, aj mobilné systémy. Roboti a autonómne vozidlá spolupracujú napríklad pri triedení a výbere tovaru a jeho preprave do cieľa - nezávisle od toho, či ide o optimalizáciu skladových plôch pri príprave dodávok alebo vnútrofiremnú optimalizáciu. Výhody sú pritom zrejmé: Na jednej strane dochádza k zoštíhleniu a zefektívneniu procesov, čo šetrí čas, teda aj náklady. Automatizácia takýchto procesov má okrem toho za následok, že nebezpečné a zdraviu škodlivé práce, napríklad prenášanie ťažkých bremien, už nemusí robiť človek. Ďalej sa tak zjednodušuje dodržiavanie rôznych predpisov všeobecne. V tomto ohľade si možno predstaviť všetko - od pracovnoprávnych predpisov až po komplexné zaobchádzanie so špeciálnymi nákladmi.

Vodiči zasa ťažia z automatizovanej dokumentácie, digitálnych zmlúv a systematického výberu vhodného poistenia pre náklady a tak môžu ušetriť cenný čas a vyhnúť sa chybám.

Umelá inteligencia a automatizácia pre veľkých a malých partnerov v logistike

V aktuálnej štúdii poradenskej firmy PricewaterhouseCooper uviedlo viac ako 1.600 vedúcich pracovníkov z 33 krajín, že zvýšenie efektivity dodávateľského reťazca považujú za najdôležitejšiu úlohu v budúcnosti. Ako však môžu dopravcovia pomocou automatizácie a umelej inteligencie dosiahnuť toto zvýšenie efektivity? Pravdepodobne bude trvať ešte mnoho rokov, než vodiči budú môcť napríklad používať autopilota ako v lietadle. Meniace sa dopravné situácie, nepriaznivé počasie a rastúci počet osobných vozidiel stavia cestnú nákladnú dopravu pred komplikované výzvy, ktoré si žiadajú špeciálne riešenia. To však neznamená, že dopravcovia sa musia úplne vzdať technologického vývoja. Aj malé a stredne veľké firmy dnes potrebujú základné digitálne vybavenie, aby si zaistili vlastnú konkurencieschopnosť. Výmena údajov a informácií v prepravnom reťazci môže a musí prebiehať inteligentne, bezpečne a jednoducho.

Vďaka Smart Logistics System od TIMOCOM a rozhraniam Tracking, Objednávky a Burza nákladov môžu veľkí a malí partneri v logistike prepojiť svoje vnútrofiremné systémy s aplikáciami. Aké sú výhody týchto rozhraní? Objednávky možno prijímať automaticky a zdieľať ich s ostatnými účastníkmi dodávateľského reťazca. Digitálny zber a prenos potrebných informácií sa postará o to, aby procesy do seba plynule zapadali. Vďaka tomu možno predchádzať jazdám naprázdno, efektívnejšie využívať prepravné kapacity a sledovať dodávky v reálnom čase. Časovo náročné manuálne zadávanie údajov odpadá, netreba prepínať medzi rôznymi programami a odpadajú jazykové bariéry. To eliminuje potenciálne zdroje chýb a zoštíhľuje komplexné procesy.

Viac istoty, plánovateľnosti a produktivity

Používanie umelej inteligencie a automatizácie v logistike zvyšuje istotu, plánovateľnosť a produktivitu. Cieľom FreightTech evolúcie v žiadnom prípade nie je to, aby dopravcovia v dodávateľskom reťazci už neboli potrební. Presne naopak: Podľa štatistiky Spolkového združenia pre nákladnú dopravu, logistiku a likvidáciu v súčasnosti chýba zhruba 60.000 vodičov nákladných vozidiel, odbory verdi dokonca tvrdia, že ide o 90.000 dopravcov. Rastúca závislosť našej spoločnosti od medzinárodných dodávateľských reťazcov a očakávaní transparentného a efektívneho dodávateľského reťazca na jednej strane ukazuje dôležitosť a perspektívu tohto odvetvia a na strane druhej skutočnosť, že rozhodovanie na základe údajov je zásadné pre bezchybné procesy šetrné k zdrojom. Úlohou umelej inteligencie a automatizácie je pomáhať zamestnancom, aby sa mohli zamerať na dôležité úlohy a minimalizovať vlastné riziká súvisiace s meškaniami, nebezpečnými nákladmi a interkultúrnymi prekážkami, ako sú odlišné jazyky a neustále zmeny v legislatíve. Cieľom je presne toto umožniť malým a stredne veľkým firmám.

Informujte sa, ako môžete vaše logistické procesy utvárať inteligentne a bezpečne:

Vyskúšať Smart Logistics System

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Inteligentná spolupráca v logistike: Ako úspešne zapojiť zákazníkov do digitálneho vývoja produktu

Ako znížiť výdavky a optimalizovať procesy vo firme?

FreightTech: Digitalizácia mení logistiku

 

Keywords:

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore