Z dopravy 26.10.2021
4

Green Deal pre európsku logistiku

Čo môžete urobiť už teraz

Green Deal vytvorí zelenejšiu logistiku

Je to ctižiadostivý plán: Do roku 2030 má EÚ urobiť zásadný krok ku klimatickej neutralite. Nevyhnutné opatrenia sa týkajú takmer všetkých oblastí ekonomiky – aj logistiky. V tomto príspevku na blogu si prečítate, aké opatrenia sa už navrhli pre nákladnú dopravu a ako ich môžete realizovať už teraz.

Najdôležitejší cieľ: drastické zníženie emisií

Že vznikne klimatický zákon EÚ, je mimo akýchkoľvek pochybností. Väčšina poslancov v EÚ parlamente hlasovala v októbri 2020 za zákon. Teraz sa musí odsúhlasiť finálna verzia. Aktuálny stav je, že Európska komisia predkladá návrhy na realizáciu, ktoré sa potom zahrnú do príslušných klimatických zákonov. Pri realizácii opatrení z dôvodu väčšej ochrany klímy má podľa Európskej komisie mať hlavnú úlohu najmä redukcia emisií – a to rýchlejšie ako doteraz. Majú sa „zaviesť ekologickejšie, cenovo výhodnejšie a zdravšie spôsoby súkromnej a verejnej dopravy“. To bude mať silný dosah na odvetvie logistiky.

Znížte už dnes emisie CO2 tým, že budete optimalizovať vaše prepravné procesy:

Registrovať

Podľa prepočtov Európskej komisie nákladná doprava v Európe do roku 2030 silne vzrastie. Ak si uvedomíme, že doprava je jedným z najväčších pôvodcov emisií CO2, plánované zmeny sú s ohľadom na tento nárast pochopiteľné. Cieľom je  eliminovať 90 percent emisií predpokladaných v EÚ. Aby EÚ prechod na ekologickejšie hospodárenie výrazne uľahčila, v rokoch 2021–2027 poskytne podporný balík vo výške aspoň 100 miliárd eur.

Čo to znamená pre logistiku?

Nižšie uvádzame štyri najdôležitejšie body. Prvé dva sú ešte v ďalekej budúcnosti, posledné dva možno realizovať už dnes.

Alternatívne pohonné hmoty:

Súčasťou tohto klimatického plánu sú „inovácie v nových, ekologických technológiách“. K tomu patrí aj to, že nákladné vozidlá majú byť úplne bezemisné a majú byť poháňané alternatívnymi pohonnými hmotami, čo zaistí udržateľnosť dopravy. Treba počkať, do akej miery sa tento prechod podarí pri ťažkej doprave. Európska komisia už kalkuluje, že fosílne palivá by sa do roku 2050 mohli používať ešte z 86 percent.

Nové technológie:

Ďalej sa plánuje, že už od roku 2030 sa technológie budúcnosti, ako je autonómne riadenie alebo elektromobilita, mali stať pevnou súčasťou európskej ekologickej

mobility. Pri aktuálnom stave technického vývoja však ešte stále existujú nevyriešené otázky. Nevyjasnený je hlavne problém pohonu. Na blogu TIMOCOM sme už informovali o tom, že pri autonómnom riadení  vyvstávajú etické a právne aspekty, pre ktoré sa musia vytvoriť celoeurópske zákony.

Pre vyššie uvedené čiastkové aspekty tohto zákona treba ešte nájsť cesty k realizácii. Pri ďalších cieľoch sa však logistika už dnes môže pustiť do realizácie.

Viackombinované dopravy:

Cieľom je znížiť zaťaženie ciest, na ktorých ešte prebieha väčšina dopravy. Je nevyhnutné vyvinúť konkrétne stratégie, tzn. ešte intenzívnejšie ako doteraz zapojiť železničnú, leteckú a vnútrozemskú lodnú dopravu. Do roku 2030 sa má doprava nákladov loďou alebo vlakom zvýšiť o viac ako polovicu.  

TIMOCOM tieto opatrenia čiastočne realizuje už dnes. Využívanie vnútrozemských lodí podporujeme spoločne s Bargelink. S touto tržnicou pre európsku vnútrozemskú lodnú prepravu môže TIMOCOM svojim zákazníkom ponúknuť prístup k ponukám kombinovanej dopravy. To pomáha výrobe, obchodu, dopravným firmám a dopravcom, aby sa optimálne prispôsobili podmienkam na trhu.

Väčšia efektivita v procese prepravy:

V stratégii bezemisnej mobility v Európe zverejnenej už v roku 2016 sa uvádza, že hlavne prepravné procesy musia prebiehať ešte efektívnejšie. To je najdôležitejšie opatrenie pri úspore pohonných hmôt a znižovaní emisií CO2 a treba ho ďalej podporovať. Návrhy Európskej komisie sú dôležité pre udržateľnú budúcnosť, my v TIMOCOM sme však presvedčení, že s tým možno začať už teraz. Návrhy Európskej komisie sú dôležité pre udržateľnú budúcnosť. TIMOCOM už dnes ponúka možnosť pracovať udržateľne a ekonomicky. Smart Logistics System obsahuje deväť aplikácií, ktoré umožňujú zvýšiť efektivitu procesov:

Aplikácia trasy a náklady pomáha zlepšiť plánovanie trás. Pomocou 274 pripojených poskytovateľov telematiky možno už dnes v systéme sledovať vozidlá a zásielky. Na burze nákladov možno ponúkať voľné vozidlá a vyhnúť sa tak jazdám naprázdno. Na trhu krátkodobých obchodov nájdu záujemcovia prepravy, dokonca samostatné náklady, ktorými lepšie vyťažia svoju flotilu. Pomocou burzy skladových plôch sa pri veľkom vyťažení kapacít dajú prenajať skladové plochy, čo pomôže k tomu, aby sa prepravné procesy „nezasekávali“.

Lebo ak je proces efektívnejší, znižujú sa emisie CO2 a lepšie sa chráni životné prostredie. 

Viac ako 45.000 zákazníkov je už spojených v sieti TIMOCOM a vďaka aplikáciám v Smart Logistics System už dnes zefektívňujú svoje logistické procesy. Priemyslu a obchodu, vodičom nákladných vozidiel a dopravným firmám ponúkame systém, s ktorým môžu predchádzať jazdám naprázdno, lepšie vyťažiť nákladné vozidlá a optimalizovať svoje dopravné procesy - a tak chrániť klímu.

Ak sa aj vy už dnes pripravujete na zajtrajšok a chcete, aby vaše prepravy boli „zelenejšie“, registrujte sa v TIMOCOM.

Vyskúšať zadarmo

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Prečo dnes už nemusíte jazdiť naprázdno: Ako trh krátkodobých prepráv pomáha znižovať výdavky aj emisie CO2

Rozhovor s odborníkom TIMOCOM: Ako optimalizovať proces prepravy

Nedostatok ocele a problémy s dodávkami spôsobujú výpadky

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore