Z logistiky 16.11.2021
5

Logistiku ovplyvnilo mnoho vynálezov

Inovácie optimalizujú procesy prepravy od čias vynálezu nákladného vozidla

Nákladné vozidlo, odstavné nadstavby a kontajnery

Logistika je dôležitou a významnou súčasťou svetového obchodu. Je dôležitým ekonomickým aspektom a základom globálnej prepravy tovaru. V našom príspevku na blogu si pripomenieme vynálezy, ktoré natrvalo zmenili logistiku.

Digitalizujte vaše dopravné procesy!

Prvé nákladné vozidlo na svete išlo do Anglicka

Vynález nákladného vozidla bol po vývoji lokomotívy míľnikom v logistike. Prvé nákladné vozidlo – vtedy ho Gottlieb Daimler označoval ešte za dodávkové vozidlodobylo svet v roku 1896. Aj keď hovoriť o dobytí je možno trochu prehnané. V Nemecku sa predaj nerozbiehal, preto bolo prvé nákladné vozidlo tohto druhu predané do Anglicka. Bolo dimenzované na užitočné zaťaženie 1,5 tony. O dva roky neskôr nasledoval 5-tonový model. Vozidlá sa vtedy veľmi podobali drožke, hoci motor vrátane chladenia bol u 5-tonového modelu umiestnený už vpredu. Na prepravu kontajnerov týmito vozidlami ešte nikto nemyslel.

Kontajnery uľahčujú prepravu a prekládku

Tento špeciálny druh prepravy pozná každý. Kontajnery pritom  majú obrovské výhody. Možno ich používať intermodálne a postaviť na seba, pretože majú štandardizované rozmery. Vďaka tomu ich možno bez problémov prekladať a prepravovať. Hoci sa kontajnerová preprava používala už v 19. storočí, až v prvej polovici 20. storočia sa vďaka štandardizácii dosiahla optimalizácia prepráv a ich nákladov.

Američan Malcom Purcell McLean ako prvý v roku 1956 použil veľké kontajnery z kovu na prepravu na nákladných vozidlách a lodiach. Pre úsporu času a náročné prekládky v prístavoch už ako mladý dopravca prišiel v roku 1937 na nápad umiestňovať celé nákladné vozidlá spolu s nákladom na lode. Neskôr mu napadlo nakladať na loď iba prívesy, resp. návesy spolu s ich nákladom. Spolu s inžinierom Keithom Tantlingerom potom vyvinul prvý moderný intermodálny kontajner: skriňu z vlnitého oceľového plechu širokú osem stôp a dlhú desať stôp. Odovzdaním do priemyselnej výroby tak vytvorili prvý štandardizovaný kontajner. Tieto štandardy sa prevzali pre kontajnery vo Veľkej Británii a v druhej polovici 20. storočia nahradili drevené kontajnery, ktoré sa používali od 30. rokov 19. storočia.

Svetová ekonomika a potreba kontajnerov rastie

Dnes si dopravu bez kontajnerov už nedokážeme predstaviť. V 90. rokoch minulého storočia potreba prepráv výrazne stúpla. Počet kontajnerových lodí sa zdvojnásobil a s nimi aj trh s kontajnermi. V roku 2005 bolo na celom svete v obehu zhruba 20 miliónov kontajnerov na 200 miliónoch prepravách. Z toho takmer 75 percent na kontajnerových lodiach. Kontajner znížil náklady na dopravu v medzinárodnom obchode s tovarom a urýchlil procesy. To prinieslo predovšetkým možnosť dovozu a vývozu veľkého množstva spotrebného tovaru, surovín a sypkých materiálov. V súčasnosti sa ročne na svetových moriach preplaví zhruba 200 miliónov kontajnerov.

Odstavná nadstavba zvyšuje efektivitu flotily

Najmä v cestnej nákladnej doprave neexistuje azda nikto, kto by sa bez nej chcel zaobísť: odstavnej nástavby. Prvýkrát bola použitá v roku 1971. Cieľom bolo urýchliť prekládku celých nákladných vozidiel, podobne ako pri námorných kontajneroch, a zvýšiť efektivitu flotily. Zať zakladateľa firmy Dachser, Thomas Simon, v 60. rokoch minulého storočia posunul vývoj dopredu. Vynálezom výmennej nadstavby so sklopnými nohami táto rodinná firma z Kemptenu natrvalo zmenila cestnú nákladnú dopravu. Vďaka nej možno lepšie využiť súčasné koncesie pre jednotlivé vozidlá. Základný rozmer v zásade zodpovedá základnému rozmeru ISO kontajnera, oboje tak možno prepravovať rovnakými nosnými vozidlami. V súčasnosti sa dokonca používajú skriňové nadstavby a chladiace skrine so zariadením pre nakládku na dvoch poschodiach. Tie umožňujú ešte lepšie využiť ložnú plochu bez toho, aby sa palety museli postaviť na seba.

Digitalizácia a prepravné platformy šliapu cestu modernej logistike

Jedným z najmladších vynálezov a ďalším posunom v logistike je digitalizácia a prepojenie všetkých aktérov zapojených do prepravy. Prepravu tovaru na ceste až do 90. rokov minulého storočia významne určovali osobné kontakty a analógové obchodné metódy. Zatiaľ čo dnes špeditéri používajú ako pracovné nástroje najmä TMS, ERP systémy a burzy nákladov, v minulosti bola cestná nákladná doprava veľmi závislá od telefonického kontaktu.

Až vo chvíli, keď rozšírenie internetu umožnilo vzájomné prepojenie, presadili sa digitálne aplikácie aj na tomto veľmi fragmentovom trhu. Burza nákladov od TIMOCOM sa spustila v roku 1997. Síce už existovali podobné platformy, tie však neprinášali ponuku so zodpovedajúcou pridanou hodnotou. Boli zamerané hlavne regionálne. Burza nákladov a voľných vozidiel od TIMOCOM vytvorila nové štandardy pre logistické procesy v európskej cestnej nákladnej doprave.

Platforma sa ďalej vyvíjala a rozširovala, okrem iného o rozhranie k TMS a telematickým systémom a tiež o mnohé aplikácie a služby.

Inovácie optimalizujú logistické procesy

Mechanické aj digitálne vynálezy urobili z logistiky to, čím je dnes. Intermodálna doprava by bez vynálezu a štandardizácie kontajnera nebola možná. Odstavná nadstavba zjednodušila prekládku v cestnej nákladnej doprave. Predovšetkým sa však zvýšila úroveň digitalizácie. Keďže mnohé firmy majú obavy z ďalších nákladov a výdavkov, nezávislé dopravné platformy im ponúkajú možnosť digitalizovať procesy bez veľkých investícií a podieľať sa na ekosystéme logistiky 4.0. Jedno majú investície uplynulých desaťročí spoločné: Optimalizujú logistické procesy pri preprave tovaru, zvyšujú efektivitu a znižujú náklady.

Ak aj vy chcete digitalizovať vaše prepravné procesy a zapojiť sa do európskej siete, ktorú tvorí 53.000 zákazníkov, ako nový zákazník môžete vyskúšať TIMOCOM Marketplace zdarma. Zaregistrujte sa a optimalizujte Vaše logistické procesy.

Optimalizujte logistické procesy s TIMOCOM!

 

Mohlo by Vás tiež zaujímať:

IT deficity v logistike – Ako sa môžete vyhnúť blokádam

Ako sa stať vyhľadávaným dopravcom?

Outbound logistika – Tieto faktory sú dôležité pri optimalizácii

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore