Z logistiky 12.10.2021
4

IT deficity v logistike – Ako sa môžete vyhnúť blokádam

Aktualizujte vašu IT infraštruktúru, predchádzajte blokádam spôsobeným deficitmi v IT.

Hospodárstvo prechádza digitálnou premenou, ktorú urýchlila aj pandémia. Mnohé firmy na trhu už implementovali digitálne riešenia, ktoré im umožňujú zefektívniť procesy, zvládať špičky v objednávkach a zákazníkom ponúknuť nové pridané hodnoty v službách. Malé a stredne veľké priemyselné a obchodné firmy však s týmto rýchlym vývojom, napr. v oblasti IT v logistike, vždy nedokážu držať krok, a navyše často preferujú izolované, tzv. ostrovné riešenia.

Zistite, aké deficity aktuálne najviac blokujú logistiku a ako sa im možno vyhnúť. TIMOCOM ako priekopník v oblasti poskytovania IT služieb pre logistiku ponúka v podobe Smart Logistics System celoeurópsky zavedený nástroj so širokým spektrom aplikácií, ktorý dokáže vyšliapať cestu do digitálnej budúcnosti.

Dohodnúť individuálnu konzultáciu

 

Prerušený tok informácií a COVID19 ako živná pôda pre blokády

Pandémia v mnohých oblastiach síce v zrýchlenom tempe urýchlila digitalizáciu, ale podľa prieskumu Leibnizovho centra pre európsky hospodársky výskum (ZEW) 38 percent nemeckých priemyselných podnikov plánované digitalizačné projekty vôbec nespustilo, u 45 percent sa prebiehajúce projekty počas koronavírusovej pandémie oneskorili a u 17 percent sa úplne ukončili. Mnohé firmy sa sústredili najmä na svoju hlavnú činnosť a obávali sa investovať do budúcnosti.

Aké sú dôsledky?

  1. Podľa štúdie poradenskej firmy SCI z novembra 2020 sa okrem iného zväčšuje digitálna priepasť medzi zasielateľmi a dopravnými firmami. 83 percent dopravných a logistických firiem uviedlo, že IT deficity im spôsobujú najväčšie problémy.

 

  1. Druhým najväčším problémom je prerušovaný tok informácií na mnohých dôležitých rozhraniach. Túto skutočnosť považovalo za problém 75 percent opýtaných, tesne za tým nasledovali všeobecné informačné deficity, ktoré za problém považuje každý druhý podnik. Nedostatočné plánovanie dodávateľského reťazca uviedlo 42 percent opýtaných dopravných firiem.

 

IT systémy v logistike ponúkajú cielené riešenia

Pre malé a stredne veľké firmy je väčšinou najrozumnejšie, ak využijú pôvodné systémy. Digitálne ostrovné riešenia sú často zdĺhavé a ich realizácia v jednotlivých oblastiach znamená vysoké náklady. So systémami iných obchodných partnerov potom už nespolupracujú bezproblémovo.

Takýto systém ponúka aj FreightTech firma TIMOCOM podnikom z oblasti dopravy a logistiky aj z oblasti priemyslu a obchodu. Na rozdiel od izolovaných riešení Smart Logistics System od TIMOCOM spája digitálne aplikácie a služby, s ktorými priemyselným a obchodným firmám ponúka prístup na logistický trh a možnosť tu úspešne pôsobiť. Tento poskytovateľ IT služieb včas zistil, že zásadná je výmena údajov medzi všetkými zúčastnenými partnermi. Z tohto dôvodu ponúka burzu nákladov a aplikácie Tracking a Objednávky aj prostredníctvom API rozhrania. Vďaka tomu sa dajú aj naďalej využívať pôvodné IT štruktúry. Viac ako 45.000 európskych zákazníkov už digitálne a transparentne zdieľa údaje a informácie, čo im umožňuje prijímať lepšie ekonomické rozhodnutia a čo lepšie zvládať previsy objednávok a krízy. Partneri na oboch stranách môžu profitovať napríklad zo sledovania prepráv v reálnom čase, živého prenosu údajov bez prepínania medzi programami a z prístupu k mnohým tisícom poskytovateľov dopravných služieb. S aplikáciami a službami od TIMOCOM môžete efektívne a bez novej infraštruktúry a veľkých investícií prekonávať deficity v IT a zaistiť neprerušovaný tok informácií.

 

Digitálne platformy namiesto izolovaných riešení

Nehľadiac na všetky vplyvy aj naďalej trvá očakávanie, že logistika dopravy bude vždy reagovať flexibilne. Práve tu zohrávajú digitálne procesy kľúčovú úlohu. Po prvé preto, aby firmy nestratili krok s konkurenciou, po druhé tiež preto, aby sa lepšie pripravili na budúcnosť a aktívne sa podieľali na jej utváraní. Práve pre firmy z priemyslu a obchodu sú totiž bezpečnosť, flexibilita a kontrola zásadné.

Mnoho firiem ešte stále preferuje izolované riešenia, ako zistil odborový zväz Bitkom pri praktickom teste:

Logistika už často preferuje digitálne riešenia, príliš často však stále prevláda uvažovanie v škatuľkách. IT systémy často bežia súčasne a nedochádza ku kompletnej výmene údajov“, dodáva Florian Lange, referent pre oblasť obchodu a logistiky v Bitkom, pre portál Verkehrs RUNDSCHAU. Podľa tohto odborového zväzu patrí budúcnosť dátovým platformám, ktoré umožnia všetkým, ktorí sa podieľali na procese prepravy, rovnakou mierou a transparentne nahliadať v reálnom čase do procesov nakládky, realizácie platieb aj do digitálneho nákladného listu.

Objavte potenciál digitálnych platforiem pre vaše podnikanie. Kontaktujte ešte dnes FreightTech expertov v TIMOCOM a dohodnite si s nimi osobnú konzultáciu o vašich možnostiach v Smart Logistics System:

Dohodnúť individuálnu konzultáciu

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Ako môže vaša firma profitovať z rastúceho on-line obchodovania?

Bezpečnosť v sieti TIMOCOM zaisťuje softvér

Ako sa stať vyhľadávaným dopravcom?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore