Z logistiky 17.04.2023
4

Outbound logistika – aké faktory sú dôležité pri optimalizácii

Biele nákladné auto ide po ceste medzi lesmi

Podobne ako v mnohých ďalších oblastiach moderného života aj v logistike sa s obľubou používajú rôzne pojmy a skratky. ERP, ETA, konsolidácia a dokládka sú niektoré z nich. Kto v odvetví začína, potrebuje nejaký čas, aby sa zorientoval. Aj „mazáci“ sa však občas stretnú s výrazom, ktorý je pre nich nový.

V tomto článku chceme jeden z takýchto pojmov vysvetliť a venovať sa výrazu outbound (inak odchádzajúca alebo distribučná) logistika. Čo to vlastne je? A aký význam má táto oblasť logistiky pre mňa a moju firmu? Chcete odpoveď na tieto a ďalšie otázky? Potom čítajte ďalej!

Je to pre vás stará známa vec a logistiku poznáte ako svoje boty? Tak prečo ešte nie ste v TIMOCOM?

Čo je outbound logistika?

Outbound logistika je tá časť logistiky, ktorá sa zaoberá prepravou, skladovaním a distribúciou tovaru zákazníkom. Zahŕňa všetko, čo je nevyhnutné preto, aby sa tovary bezpečne, efektívne a včas prepravili z jedného miesta na druhé. Patrí sem plánovanie a koordinácia toku tovarov, riadenie stavu skladu, výber vhodných dopravných prostriedkov a komunikácia s ďalšími dodávateľmi pre zaistenie bezproblémového priebehu logistiky.

Aký je rozdiel medzi outbound a inbound logistikou?

Čo presne je outbound logistika, pochopíme, ak ju porovnáme s jej opakom: inbound logistikou. Pre ňu sa používa aj označenie prichádzajúca logistika alebo zásobovací reťazec a súvisí s dodávkami tovarov firmám. Pritom môže ísť napríklad o suroviny, ktoré sa dodávajú výrobným jednotkám alebo o hotové výrobky, ktoré sa musia prepravovať v rámci jednej montážnej linky. 

Pri outbound logistike, ktorej sa hovorí aj odchádzajúca alebo distribučná logistika, ide o prepravu výrobkov od firiem k zákazníkom, respektíve ku koncovým spotrebiteľom.

Možnosti optimalizácie pre outbound logistiku

Kým v oblasti inbound logistiky možno mnohé možnosti optimalizácie urobiť ľahko, pri outbound logistike je to trochu komplikovanejšie.

Keďže sa aj v tomto prípade prepravuje hotový produkt a prepravnú sieť tvorí niekoľko obchodníkov, výrobcov a prepravcov, tento zámer je už sám osebe veľmi komplexný. Obzvlášť nevypočítateľnou sa outbound logistika stáva v dôsledku kolísajúceho dopytu na trhu, čo môže sťažiť plánovanie.

Týmito výzvami by ste sa však nemali nechať odradiť - ak máte dobrú organizáciu, môžete vyťažiť viac aj zo svojej outbound logistiky. Mimoriadne dôležitú úlohu pritom má manažment prepráv – z dôvodu veľkého počtu zúčastnených aktérov je tu dôležitá hlavne transparentnosť. Komplikované a zastarané spôsoby komunikácie sa totiž v tomto prípade môžu veľmi rýchlo predražiť.

Ďalším faktorom, ktorý zohráva veľkú úlohu pri optimalizácii, je čas. S nástupom digitalizácie a rozmachom internetových obchodov sa očakávajú rýchlejšie dodávky - čo zvyšuje tlak na logistiku. Na tomto mieste je efektivita mimoriadne dôležitá. Treba optimálne plánovať trasy, optimalizovať svoje vyťaženie a čo najlepšie využívať zdroje.  

Päť výhod, ktoré prináša optimalizácia outbound logistiky

  • Úspora nákladov
  • Zvýšenie efektivity
  • Optimalizácia zdrojov
  • Zlepšenie siete
  • Spokojnosť zákazníkov

Takto vám môže TIMOCOM pomôcť optimalizovať vašu outbound logistiku

Keďže teraz už viete, aké faktory sú dôležité pri optimalizácii outbound logistiky, vyvstáva otázka, ako na to. Ako zlepšiť komunikáciu? Ako čo najlepšie naplánovať svoje trasy? Ako zlepšiť svoje vyťaženie? Na tieto otázky existuje mnoho odpovedí a možno pritom používať rôzne metódy, pomôcky a nástroje.

Aj TIMOCOM ponúka rôzne produkty a aplikácie, ktoré vám pomôžu optimalizovať vaše procesy. Patrí k nim plánovanie trás a výdavkov, pomocou ktorého nielenže spočítate výdavky na prepravu a udržíte si o nich prehľad, ale zároveň posilníte aj vašu väzbu so zákazníkom. Aplikácia vám ponúka možnosť transparentnej komunikácie - týmto spôsobom môžete informovať zákazníkov o individuálnych výdavkoch, spotrebe nafty a o mýtnom. Okrem toho tento nástroj umožňuje detailne naplánovať trasy, takže optimálnemu vyťaženiu vašich vozidiel už nič nestojí v ceste.

Ďalšou aplikáciou od TIMOCOM, ktorá môže byť nevyhnutná pri optimalizácii outbound logistiky, je live sledovanie zásielky. Vďaka nemu budete mať neustále prehľad o vašich zásielkach - a to v reálnom čase. Zadávateľom, aj dopravcom a špedíciám to prináša väčšiu transparentnosť a ľahšiu komunikáciu s ďalšími aktérmi.

Vyťažte z vašich prepravných procesov to najlepšie!

Práve v oblastiach, ako je outbound logistika, v ktorých je do komplexného procesu zapojených veľa aktérov, sú rozhodujúcimi faktormi komunikácia a efektivita. Dôležité môžu byť práve detaily, preto je nevyhnutné dobre plánovať a mať celkový prehľad o procese. TIMOCOM vám s tým môže pomôcť!

Ešte váhate? Presvedčte sa sami a získajte viac informácií o TIMOCOM.

Prepravy plánujte s predstihom - zákazy jazdy nákladných vozidiel

Ako sa vyhnúť jazdám naprázdno s 5 tipmi od TIMOCOM

Digitalizácia ako konkurenčná výhoda

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore