Z dopravy 13.04.2021
4

Sú alternatívne parkovacie miesta pre nákladné vozidlá odpoveďou na nedostatok parkovísk?

Chýbajúce parkovacie miesta na odpočívadlách

Podľa BVL má Nemecko „dramatický nedostatok parkovísk pre nákladné vozidlá“. Spolkové ministerstvo dopravy chce tento problém riešiť a poskytne 90 mil. eur na rozšírenie súčasných a výstavbu nových parkovísk pre nákladné vozidlá. V tomto článku na blogu vám vysvetlíme opatrenia ministerstva a ukážeme, ako na nich firmy môžu participovať.

Mnohoročný problém v odvetví: nedostatok parkovacích miest na odpočívadlách

Na parkoviskách alebo odstavných miestach chýba podľa BGL viac ako 30.000 parkovacích miest pre nákladné vozidlá. Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (Spolkový zväz pre nákladnú dopravu, logistiku a likvidáciu odpadov) preveril štúdiu, ktorú spracoval Bundesanstalt für Straßenwesen (Spolkový úrad pre cestnú dopravu) (BASt) a počet chýbajúcich miest upravil smerom nahor. Z toho opäť jasne vyplýva, aký drastický je to problém pre vodičov nákladných vozidiel.

Zároveň nákladná cestná doprava v Nemecku rastie. Počet nákladných vozidiel na cestách ďalej rastie hlavne vďaka rozmachu on-line obchodu. Zatvorenie maloobchodov v rámci boja proti pandémii ďalej zvyšuje objem tovaru, ktorý treba prepraviť. Zvýšený objem dopravy následne negatívne vplýva na nedostatok parkovísk pre nákladné vozidlá.

Núdza o parkovacie miesta na odpočívadlách však nevznikla s aktuálnou situáciou. Vodiči o tomto stave vedia už mnoho rokov. Spolkové ministerstvo vnútra sa situáciu snaží riešiť a prijalo rozsiahly balík opatrení na zlepšenie situácie s parkovaním nákladných vozidiel na spolkových diaľniciach.

Ako riešenie ponúka Spolkové ministerstvo dopravy päťbodovú koncepciu

- nové odpočívadlá pri spolkových diaľniciach

- zahustenie parkovania na dostupných miestach vďaka telematickému parkovaniu v kolónach a kompaktnému parkovaniu

- navádzací systém na parkovanie, digitálne alebo infraštruktúrne, má ponúkať jednotné informácie o voľných kapacitách parkovania

- nové odstavné miesta v blízkosti diaľnic

- lepšie využitie pôvodného priestoru

Priemyselné plochy možno zmeniť na parkoviská

Riešením má byť najmä piaty bod v zozname opatrení - možnosť využitia nových plôch.

Na odpočívadlách bez zázemia doteraz platilo, že pre nákladné vozidlá sa môže využiť maximálne 50 parkovacích miest. Ministerstvo toto pravidlo zrušilo, takže tu môže večer zastaviť viac vozidiel.

Nevyužité parkoviská pre osobné vozidlá majú byť v noci uvoľnené pre nákladné vozidlá.

Nové parkoviská majú vzniknúť na odpočívadlách, ktoré nie sú bezprostredne pri diaľnici, a v priemyselných oblastiach. K tomu patrí aj: Pri plochách, ktoré sa doteraz nevyužívali ako parkoviská pre nákladné vozidlá (napr. parkoviská firiem), možno zmeniť účel ich využitia, ak sa nachádzajú vo vzdialenosti do 3 km od diaľnice. Práve priemyselné areály, ktoré sú v blízkosti diaľnic, sa skvele hodia na vytvorenie voľných kapacít. Za týmto účelom sa poskytnú dotácie súkromným investorom, ktoré podporia novú výstavbu.

Plánuje sa príspevok na stavebné náklady vo výške až 90 percent celkových nákladov. Návrh ministerstva bol predložený na posúdenie. Dotácie na nové parkoviská pre nákladné vozidlá by sa mali spustiť v prvom polroku 2021. Až do roku 2024 môžu firmy s novostavbou poskytnúť vlastné, nevyužívané plochy pre nové využitie a prispieť tak k riešeniu núdzovej situácie.

Alternatívne parkoviská pomáhajú pri nedostatku

Jedna firma ukazuje, ako to môže fungovať: Park Your Truck. Mníchovská firma umožňuje vopred rezervovať parkovisko pre nákladné vozidlo pomocou aplikácie. Už niekoľko rokov firma rokuje s obcami a firmami, aby vytvorila alternatívne parkoviská. Vďaka tomu sa podarilo zaistiť viac ako 10.000 parkovacích miest pre nákladné vozidlá. Podľa Denise Schuster, konateľky spoločnosti Park Your Truck, firma dokonca počíta s tým, že v roku 2021 bude môcť ponúknuť 20.000 parkovacích miest. Vzhľadom na aktuálnu situáciu firma rokuje s ďalšími možnými poskytovateľmi parkovacích miest, ako sú veľtržné areály, štadióny a letiská.

Z toho jasne vyplýva, že namiesto čakania na povolenie a výstavbu nových parkovacích plôch pre nákladné vozidlá, ktorých náklady sú veľmi vysoké, sa príslušné spolkové krajiny, obce a podniky snažia hľadať nové cesty. To boli doteraz regionálne individuálne riešenia. S balíkom opatrení spolkovej vlády, dúfajme, vznikne dlhodobé riešenie.

Nedostatok parkovacích miest je v odvetví problémom už dlho. Ak je jedno odpočívadlo plné, vodič sa musí vydať na ďalšie a dúfať, že tam nájde miesto na parkovanie. Výsledkom je často nedobrovoľné „parkovanie na divoko“, zvýšené riziko nehôd na odpočívadlách a stres vodičov. Ich všedný deň totiž väčšinou vyzerá tak, že svoju prácu musia prispôsobiť tomu, aby mohli zaparkovať presne na dobu odpočinku.

Možnosťou, ako uľaviť celej situácii, je aj optimalizácia procesu prepravy. Sem patrí konsolidácia tovaru, zamedzenie jazdám naprázdno a optimalizované plánovanie trás. Pre všetky tieto činnosti systém od TIMOCOM ponúka vhodnú aplikáciu.

Ak chcete aj vy optimalizovať prepravné procesy, vyskúšajte systém od TIMOCOM štyri týždne zadarmo.

Vyskúšať zadarmo

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Čo získate vďaka rozhraniam v logistike
Zákazníci pri kormidle: Od koncového spotrebiteľa k spolutvorcovi inteligentných aplikácií
Päť tipov pre obchodné a priemyselné firmy: Ako na to, aby sa logistika stala konkurenčnou výhodou

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore