Z logistiky 28.02.2023
4

Využívanie europaliet – paletový dlh a ako sa mu vyhnúť

Paletový manažment a riešenie paletového dlhu

Pripravené palety v sklade

Používanie europaliet má mnoho nesporných výhod. Dlh na paletách je však jedným z úskalí paletového hospodárstva. Ako tento problém vyriešiť?

Všeobecne o paletovom hospodárstve, výhody používania paliet

Ako vlastne vyzerá paletové hospodárstvo v Európe?

S prepravnými paletami sa stretávame denne. Podľa odhadov sa v celej Európe používa zhruba 600 miliónov paliet. Palety môžu byť drevené, plastové, kovové…  Väčšina ich je však vyrobená z dreva a podľa európskej normy 13698-1 ide o takzvané „europalety“. Europalety štandardizované asociáciou EPAL (European Pallet Association) sú na vonkajších stranách označené skratkami EUR alebo EPAL.

Europalety sa využívajú na prepravu tovaru a sú najpoužívanejšou logistickou pomôckou. Vďaka paletovému systému možno optimalizovať využitie priestoru pri preprave v nákladných vozidlách, na železnici a v kontajneroch. Štandardná veľkosť europaliet (väčšinou 120 x 80 cm, nosnosť 1,5 tony) umožňuje vopred naplánovať rozloženie tovaru pri nakládke aj manipuláciu s tovarom pri vykládke. Dopravcom a obchodným firmám doprava na paletách vďaka tomu prináša vyššiu efektivitu.

Ďalšou nespornou výhodou používania paliet je možnosť ich opakovaného použitia pri ďalšej preprave. Paleta neslúži jednorazovo − dokým sa nepoškodí, možno ju stále používať.

A ako to funguje v praxi?

Tovar sa prepravuje na paletách. Pri dodávke tovaru sa palety s tovarom odovzdajú zákazníkovi a vodič nákladného vozidla naloží späť rovnaký počet prázdnych paliet.

Palety sa delia do kategórií „nová“, „použitá“, „opotrebovaná, ale vymeniteľná“ a „poškodená“. Všetko treba zaznamenať na paletový list, pre ktorý však neexistuje jednotný formulár. Niekedy sa zapisuje viac, inokedy menej špecifikácií hodnotenia paliet, niekedy sa zdokumentuje nerealizovaná výmena.

Dopravcom a obchodným firmám tak palety prinášajú vyššiu efektivitu, zároveň však aj prácu navyše.

Práve pri rozdeľovaní do jednotlivých kategórií opotrebenia a ďalšej použiteľnosti paliet môžu vznikať problémy.

Úskalia dopravy na paletách

Aké problémy sú spojené s používaním europaliet a na čo treba dávať pozor?

Vzhľadom na relatívne vysokú hmotnosť paliet by dopravca rozhodne nemal ignorovať riziko preťaženia. Prekročenie najvyššej prípustnej hmotnosti súpravy a povoleného zaťaženia náprav môže byť pokutované.

Ďalšou otázkou pri doprave tovare na paletách je aplikácia dane z pridanej hodnoty.

Aj zmena zadávateľov a nosičov nákladu v rámci jednej jazdy, náhle zmeny plánu a regionálne rozdiely môžu viesť k značným problémom.

Komplikáciou pri likvidácii poškodených paliet môže byť aj ustanovenie Zákona č. 185/2001 Zb. o odpadoch.

Nezanedbateľná je aj cena jednotlivých europaliet.

A v neposlednom rade medzi úskalia využívania europaliet patrí aj vznik takzvaného „paletového dlhu”.

Ako vlastne definovať takzvaný paletový dlh”?

Problémy vznikajú v okamihu, keď napríklad jedna strana označí europaletu za poškodenú, alebo ak paleta chýba. Príjemca má potom možnosť trvať na dodatočnom dodaní poškodenej palety. Tak vodičovi vznikne takzvaný paletový dlh. Práve z tohto dôvodu mnohí dopravcovia so sebou pre istotu vozia prázdne palety, ktorými v prípade potreby poškodenú paletu nahradia. Tieto „náhradné palety“ však zaberajú cenný priestor, ktorý by sa dal využiť na prepravu tovaru.

Môže to byť však aj naopak. Príjemca na mieste vykládky tovar síce prevezme, vodičovi nákladného vozidla však neodovzdá zodpovedajúce množstvo paliet v správnej kvalite. Vodič dostane chybný počet paliet, alebo palety môžu byť poškodené.

Ako by mohlo vyzerať riešenie paletového dlhu?

Čiastočne môžu určite pomôcť takzvané zásobníky paliet, ktoré sa umiestnia pod ložnú plochu.

Možným riešením problému paletového dlhu je aj takzvaný paletový pooling. Princípom paletového poolingu je prenájom europaliet. Producenti si palety nemusia sami kupovať, čo je pre nich s ohľadom na cenu jednej europalety a množstvo paliet v obehu určite významnou výhodou. Palety si nemusia ani sami prepravovať, ani riešiť možnosť vzniku paletového dlhu. Toto všetko za ne zariadi firma, ktorá spravuje „požičovňu paliet“. Najväčším poskytovateľom paletového poolingu na svete je spoločnosť CHEP.

Budúcnosť riešenia paletového dlhu je  určite v digitalizácii. Spolkové ministerstvo dopravy a digitálnej infraštruktúry (BMVI) spustilo rozsiahly výskumný projekt. Pod názvom „Silicon Economy“ uviedla pobočka Frauenhofer institutu pre materiálový tok a logistiku na trh cloudovú platformu pre manažment paliet založenú na aplikácii.

Všetky osoby a podniky zapojené do dodávateľského reťazca sú riadené digitálne a pre všetky strany transparentne takzvaným elektronickým paletovým listom.

Dokumentujú sa tu aj paletové dlhy, ktoré sa s právnou istotou ukladajú na príslušný účet. Vodiči môžu digitalizovať spravovanie nakladacích prostriedkov pomocou systémov od PAKi a inter.PAL.

Záver

Využívanie europaliet so sebou prináša mnoho nesporných výhod. Paletový dlh je však jedným z úskalí paletového hospodárstva. Riešením je digitalizácia. Digitálne sa možno dohodnúť s príjemcom tovaru a zadávať palety. Digitalizácia tak vo výsledku šetrí čas a zabráni vzniku chýb.


Mohlo by vás zaujímať:

Ako sa vyhnúť jazdám naprázdno s 5 tipmi od TIMOCOM

Digitálna logistika jednoducho a rýchle!

Digitálne spravovanie paliet verzus ich fyzická výmena

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore