Z logistiky 28.02.2024
4

Egeplast a TIMOCOM

Úspora času až dve hodiny denne vďaka prehľadu v reálnom čase

TIMOCOM a egeplast

Stredne veľká firma egeplast využíva TIMOCOM Marketplace už viac ako štyri roky – a s veľkým úspechom! Logistika sa však rýchlo vyvíja a neustále sa objavujú nové výzvy. V logistickej špecializácii spoločnosti egeplast, zásobovaní stavenísk, ide predovšetkým o neustále sa zvyšujúci časový tlak. Aj minimálne oneskorenie môže viesť k zastaveniu výstavby a vysokým pokutám. Pre zamestnancov oddelenia plánovania to znamená predovšetkým jedno: stres. V tomto úspešnom príbehu Markus Hollenhorst, vedúci logistiky a prepravy v spoločnosti egeplast, rozpráva o tom, ako sa spoločnosti podarilo ušetriť až dve hodiny denne a posunúť služby zákazníkom na novú úroveň vďaka novému riešeniu Real Time Visibility od spoločnosti TIMOCOM.

Zaujíma Vás aj zobrazovanie v reálnom čase?

Chceli by ste si náš Marketplace nezáväzne a bezplatne vyskúšať?

Všetko sa to začalo objednávkami na prepravu a burzou nákladov

„Začali sme s objednávkami na prepravu – popri bežnej burzy nákladov. Jedným z najväčších problémov pre nás ako odosielateľa bolo, že sme okrem systému ERP nemali vlastný systém riadenia dopravy,“ hovorí Markus Hollenhorst, vedúci oddelenia logistiky a prepravy, a opisuje situáciu v spoločnosti egeplast pred nasadením sledovania zásielok v reálnom čase. „Hoci máme aj niekoľko vlastných vozidiel v trvalej prevádzke, sme predovšetkým výrobná spoločnosť.“ Výzvy, ktorým čelí spoločnosť egeplast ako odosielateľská firma, nie sú v tomto odvetví výnimočné. Komunikáciu medzi mnohými rôznymi aktérmi o stave zásielok často sťažujú jazykové bariéry a nedostatočná digitalizácia. Na trhu chýbajú ucelené riešenia, ktoré by spĺňali stále silnejšiu túžbu zákazníkov po väčšej transparentnosti a zabezpečovali vyššiu efektívnosť.

Koniec koncov, oneskorenie dodávok na stavenisko môže mať vážne následky. Stavebné projekty sa často riadia zložitým harmonogramom, ktorý neponecháva priestor na nedostatok zdrojov. Ak sa dodávka oneskorí, nie je možné vykonať niektoré kroky v harmonograme, čo má za následok meškanie a zastavenie výstavby – v najhoršom prípade môže dôjsť dokonca k zastaveniu celého projektu. Pre prepravné spoločnosti, ako je napríklad egeplast, to môže znamenať vysoké pokuty, a teda obrovský tlak.

Hoci samotní dopravcovia sledujú svoje vozidlá prostredníctvom telematických systémov, ak chce klient vedieť, kde sa zásielka nachádza, často to vyžaduje veľké úsilie. „Pred živým sledovaním zásielok ste museli zavolať do prepravnej spoločnosti a opýtať sa: „Kde je to nákladné auto“? Ak denne vypravíte 20 až 30 vozidiel, trvá to primerane dlho,“ vysvetľuje odborník na logistiku.  

Úspora jednej až dvoch hodín denne vďaka výpočtu predpokladaného času príchodu

Toto je vložený obrázok

Sledovanie zásielok v reálnom čase od TIMOCOM si dalo za úlohu riešiť práve tieto výzvy. Implementáciou riešenia dosiahla spoločnosť egeplast obrat a výrazné zlepšenie v oblasti transparentnosti a efektívnosti. Pomocou rozhrania bol systém priamo prepojený so systémom ERP spoločnosti, aby oddelenie plánovania mohlo pracovať v známom prostredí. Vďaka 299 poskytovateľom telematických služieb, ktorí sú pripojení, nebol problém ani s pripojením k dopravcom: Odkaz im umožňuje prístup k živému sledovaniu zásielky a v niekoľkých krokoch môžu potvrdzovať príslušné vozidlá. Vďaka tomu môžu všetci účastníci prepravy sledovať stav zásielky prostredníctvom živého sledovania zásielky. Po ukončení zákazky sa toto sledovanie automaticky ukončí.

„Hlavnou výhodou je výpočet predpokladaného času príchodu. To nám ušetrí veľa času stráveného telefonovaním. Vidíme, že vozidlo je v pohybe a načas. Vďaka tomu môžeme našich zákazníkov včas informovať, kedy vodič príde. V závislosti od denného objemu expedície nám to určite ušetrí jednu až dve hodiny denne.“ Ďalšou výhodou výpočtu predpokladaného času príchodu je zlepšenie služieb zákazníkom. „Ako súkromné osoby už princíp sledovania zásielkových služieb poznáme,“ hovorí. „Som však veľmi rád, že túto úroveň služieb môžeme teraz ponúknuť aj my našim zákazníkom.“ Ak sa niekto pána Hollenhorsta a jeho kolegov opýta na stav zásielky, môžu mu prostredníctvom odkazu poskytnúť požadované informácie v priebehu niekoľkých sekúnd. To umožňuje spoločnosti egeplast získavať body vďaka proaktívnej komunikácii – a to aj vtedy, keď veci možno nejdú podľa plánu.

Sledovanie zásielok v reálnom čase ako kompletné riešenie pre stredne veľké firmy

Toto je vložený obrázok

Väčšina rúr, ktoré spoločnosť egeplast vyrába a odosiela, sa dodáva na staveniská. To predstavuje ďalšie osobitné výzvy, pokiaľ ide o doručovanie. Pán Hollenhorst ho opisuje takto: „Na staveniskách často nemáte konkrétnu adresu miesta vykládky. Napríklad stavebný pozemok sa nenachádza jednoducho na ulici Nürnberger Straße, číslo 54, ale rozprestiera sa na viacerých domových číslach. To spočiatku sťažovalo presný výpočet predpokladaného času príchodu, ale spolu s firmou TIMOCOM sme našli riešenie.“ Pomocou geofence bolo možné nastaviť pre miesto vykládky okruh 5 kilometrov. To umožnilo spoločnosti egeplast presnejšie vypočítať predpokladaný čas príchodu. „Pre nás ako stredne veľkú spoločnosť je to jednoducho skvelé kompletné riešenie. Nemusíme prevádzkovať tri ďalšie systémy, ale jednoducho máme prostredníctvom TIMOCOM digitálny prehľad o celom procese prepravy priamo z nášho ERP.“

Istota do budúcnosti vďaka prehľadu v reálnom čase

Kľúčovým faktorom úspechu spoločnosti sa čoraz viac stáva digitalizácia – spoločnosť egeplast si to tiež uvedomila a reagovala na to využívaním údajov v reálnom čase. Výsledkom je väčšia transparentnosť, menšie nároky na komunikáciu a lepšie služby zákazníkom. Výrazne sa znížil tlak na plánovanie spôsobený oneskorenými dodávkami. „Riešenie Real Time Visibility od spoločnosti TIMOCOM nás posunulo o veľký kus vpred," uzatvára pán Hollenhorst. „Sme zvedaví, čo ďalšie nám ešte budúcnosť prinesie.“ 

Chcete tiež urobiť ďalší krok k logistike budúcnosti?

Zistite viac o rozhraní a ďalších produktoch od spoločnosti TIMOCOM, náš špecialista Vám rád zodpovie vaše otázky:

Adam Suda

Strategic Account Manager

+420 776 122 671

asuda@timocom.com

Zmena plánu ľahko a rýchlo: Agilné logistické procesy spoločnosti Krämer Bau GmbH

Malé rozhranie pre vysokú kvalitu kmeňových dát: TIMOCOM a translogica spoločne plnia priania zákazníka Spedination GmbH

Techno-Druck: Úspešná prevádzka je bez služieb od TIMOCOM nemysliteľná

 

Paula Bongers

Content Marketing Manager

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore