Z logistiky 11.07.2022
4

Ako znížiť CO2 stopu

Štyri kroky k dlhodobej optimalizácii

Udržateľná logistika

25 % cestných prepráv v Nemecku sú jazdy naprázdno, 62 % nákladných vozidiel nie je plne vyťažených. Podľa časopisu CHEManager je logistika  zodpovedná za zhruba 6 % európskych emisií CO2. Na firmy, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca, sa zo strany partnerov, spoločnosti a politiky vytvára tlak, aby sa preukázateľne správali udržateľne. Na blogu sa dozviete, ako na to, aby tieto výzvy boli zároveň šancou a aby ste vašu CO2 stopu zmenili na konkurenčnú výhodu.

Európska únia ukladá od roku 2025 firmám povinnosť znížiť svoju CO2 bilanciu. Cieľom je zastaviť klimatické zmeny, plniť povinnosti Parížskej dohody a znížiť množstvo skleníkových plynov. Začiatkom debaty o udržateľných dodávateľských reťazcoch je pritom ich pochopenie. Analýza vlastného ekologického správania je preto základným predpokladom a nesmie sa skončiť kompenzovaním CO2.

Tejto téme sa venuje seriál na blogu TIMOCOM pod titulom „Udržateľná logistika“. Ponúkame vám komplexné informácie a pomáhame vám zvládnuť výzvy, ktoré súvisia s udržateľnou logistikou.

Odoberajte naše novinky a zaistite si dostatok informácií:

Odoberať novinky teraz

Štyri kroky k zníženiu CO2 v dodávateľských reťazcoch

Len ten, kto pozná svoje emisie v dodávateľskom reťazci, sa môže správať cielene. Preto je nevyhnutné získať údaje, transparentne ich vyhodnotiť a v ideálnom prípade priradiť partnerským firmám alebo jednotlivým dodávkam.

Ako znížiť CO2 stopu

Stupeň 1 - Analýza troch sektorov pre bilanciu CO2

Pri analýze ekologickej stopy musia firmy analyzovať svoje dodávateľské reťazce v troch hlavných sektoroch:

  1. Sektor 1: Priame misie spôsobené vlastným vozovým parkom, výrobnými podnikmi, skladmi a obchodnými zariadeniami.
  2. Sektor 2: Nepriame emisie, ktoré sa nakupujú externe a využívajú, napr. elektrina, ropa a plyn na prevádzkovanie obchodných priestorov a výrobných podnikov.
  3. Sektor 3: Nepriame emisie z procesov, ktoré predchádzajú alebo nasledujú a v ktorých je zohľadnená celá spotreba od suroviny až po zákazníka, napr. nakupované suroviny, náklady na energie, dopravu a likvidáciu, na prenajatú infraštruktúru, emisie zo služobných ciest, náklady na likvidáciu a recykláciu hotových výrobkov a na investície do partnerských a dcérskych firiem.

Stupeň 2 - Zber údajov z prepráv

Najneskôr od 1. januára 2023 musia firmy od 3000 zamestnancov predložiť údaje o skutočnej spotrebe, na ktorých zakladajú svoju CO2 bilanciu. Údaje musia byť poskytnuté Spolkovému úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA) vždy najneskôr štyri mesiace po uzatvorení príslušného obchodného roku, v opačnom prípade hrozia pokuty. Toto sa bude aj kontrolovať. Pri prepravách sú to minimálne informácie o tom, odkiaľ a kam sa náklad prepravuje.  Cenné sú presné údaje o spotrebe, napríklad spotrebe nafty pri jednotlivých prepravách.

Stupeň 3 - Výpočet skleníkových plynov

Medzinárodná rada „Global Logistics Emissions Council (GLEC)“, ktorá bola založená v roku 2017, dopĺňa pôvodné metódy výpočtu o nové štandardy a kontrolné mechanizmy a zjednodušuje kalkuláciu. Dnes sa táto metóda používa celosvetovo najčastejšie a firmám slúži ako základ pre kalkuláciu ich skleníkových plynov. Kto tento výpočet nechce riešiť manuálne, môže využiť digitálnych pomocníkov, napr. partnera TIMOCOM.

Stupeň 4 - Optimalizácia vlastnej bilancie CO2

V ideálnom prípade treba eliminovať všetky procesné kroky, ktoré majú vysokú bilanciu CO2 a zároveň nie sú nevyhnutné alebo len málo zvyšujú efektivitu. Potom možno urobiť druhý stupeň optimalizácie, pri  prepravách napríklad kratšie vzdialenosti medzi miestom výroby a predaja, lepšie plánovanie trás a maximálne vyťaženie nákladných vozidiel.

Ako znížiť CO2 stopu - váš krok smerom k udržateľnej budúcnosti podnikania

Už v roku 2014 Európska únia uznala za nevyhnutné zvýšiť efektivitu v európskej doprave a označila ju za jeden z troch zásadných aspektov na ceste ku klimatickej neutralite. V strategickom dokumente sa uvádza:

„Zvýšiť efektivitu v dopravnom systéme optimálnym využívaním digitálnych technológií, inteligentnou štruktúrou cien a ďalšou podporou prechodu na druhy dopravy s nižšími emisiami.“

 Zmena klímy je proces, ktorý sa týka všetkých subjektov zapojených do dodávateľského reťazca a ktorý vyžaduje vysoké investície. Tie sa však v dlhodobom pohľade vyplatia. Mnoho firiem nemôže a ani nemusí byť súčasťou prvej inovačnej vlny. Napriek tomu by sa však mali čo najrýchlejšie pripraviť na budúcnosť a už dnes pracovať na efektivite a vyťažení svojej flotily. Týmto spôsobom totiž nielenže ušetria náklady, ale zároveň aj zvýšia svoju reputáciu u obchodných partnerov a zamestnancov.

TIMOCOM partner s nástrojom na analýzu CO2

My v TIMOCOM spolupracujeme od apríla 2022 s firmou BigMile, ktorá je poskytovateľom nástroja na analýzu CO2 pre prepravné reťazce. Spoloční zákazníci majú možnosť urobiť prvý krok smerom k CO2 neutralite alebo priamo začať s hlbšou analýzou, ktorá im umožní odvodiť konkrétne možnosti optimalizácie. Tobias Häßler, výkonný riaditeľ, v rozhovore potvrdzuje zvýšenie reputácie firiem, ktoré sa správajú udržateľne. Dôvodom sú okrem iného limity CO2, ktoré sa perspektívne stanú súčasťou výberových konaní na prepravu, a tiež rastúce ceny CO2 a vyššie uvedená povinnosť firiem od roku 2023.

Moderné firmy orientované na budúcnosť by si preto mali vedieť spočítať svoju bilanciu CO2 a v ideálnom prípade ju priradiť jednotlivým zákazníkom alebo prepravám. Okrem zákonných povinností totiž rastie aj spoločenský tlak. Zákazníci chcú vedieť, ako sa ich tovar prepravuje a akú ekologickú stopu si kupujú. Nízke emisie a udržateľná výroba sú v mnohých odvetviach dôležitou konkurenčnou výhodou, v niektorých už dokonca základnou podmienkou podnikania.

Odoberajte naše novinky a zaistite si dostatok informácií:

Odoberať novinky teraz

Ďalšie zaujímavé články:

https://www.timocom.sk/blog/udrzatelna-logistika-ciele-zakon-o-dodavatelskych-retazcoch

https://www.timocom.sk/blog/udrzatelna-logistika-milniky-pojmy

https://www.timocom.sk/blog/udrzatelna-logistika-global-gateway

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore