Z logistiky 15.08.2023
6

Najlepšie miesta pre logistické priestory: Ktoré faktory sú dôležité?

Jašterica v sklade.

Výber správnej lokality pre logistické priestory je pre úspech firmy kľúčový. Pretože správne umiestnenie môže viesť nielen k vyššej spokojnosti zákazníkov a k nižším nákladom, ale aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti a ziskovosti firmy. V dnešnom článku sme pre vás zhromaždili najdôležitejšie faktory pri výbere miesta.

Výber správnej lokality pre logistické priestory je pre úspech firmy kľúčový. Pretože správne umiestnenie môže viesť nielen k vyššej spokojnosti zákazníkov a k nižším nákladom, ale aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti a ziskovosti firmy. V dnešnom článku sme pre vás zhromaždili najdôležitejšie faktory pri výbere miesta.

Aké má byť dobré miesto pre sklad

1. Infraštruktúra

Pre fungovanie logistických oblastí je nevyhnutná dobre rozvinutá infraštruktúra. Miesto by samozrejme malo byť dostatočne zásobené elektrinou, vodou a plynom. Rýchle pripojenie k internetu je dôležité aj pre  efektivitu procesov a pre komunikáciu v rámci firmy a s dopravcami. Mimoriadne významným faktorom je dopravná infraštruktúra, najmä pre obchodné spoločnosti. Vhodnú lokalitu pre logistické priestory charakterizuje na jednej strane blízkosť dôležitých dopravných trás, ako sú diaľnice, železnice, letiská a prístavy. Okrem toho je výhodné, ak sú logistické priestory ľahko dostupné pre zákazníkov, dodávateľov i zamestnancov. Skrátením prepravných trás možno znížiť logistické náklady a výrazne zvýšiť úroveň služieb.

2. Náklady

Náklady na prevádzku logistických priestorov sa môžu výrazne líšiť v závislosti od lokality. Je dôležité vziať do úvahy cenu prenájmu, resp. obstarávaciu cenu nehnuteľnosti, a prevádzkové náklady, ako sú náklady na energie a pracovnú silu. Okrem toho je dôležité overiť, či daná lokalita ponúka štátnu podporu. Najmä v prípade medzinárodne pôsobiacich spoločností je dôležité výslovne sa zaoberať rôznymi rámcovými podmienkami. Dôvodom sú dane a predpisy, ktoré sa môžu v závislosti od lokality značne líšiť. Ak nemáte (nechcete mať) vlastné sklady, môžete využiť on-line platformy, ako je TIMOCOM Burza skladových priestorov a získať tak prehľad o rôznych nákladoch jednotlivých skladov. V spojení s digitálnymi pomôckami, ako je vhodný plánovač trás a nákladov , môžete urobiť úplnú kalkuláciu nákladov a dosiahnuť značné úspory.

3. Blízkosť zákazníkov a dodávateľov

Okrem nákladov je pre všetky zúčastnené strany dôležitá aj dostupnosť skladu. Blízkosť k zákazníkom môže byť napríklad významnou konkurenčnou výhodou pri výbere lokality. Ak sa sklad nachádza v blízkosti vašich zákazníkov, môže to skrátiť dodacie lehoty a zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Rýchlejší prístup k zákazníkovi zároveň znamená, že môžete rýchlo reagovať na potreby zákazníkov a rýchlejšie prispôsobiť objednávky dodávok. Krátke dodacie lehoty sú dnes významným konkurenčným faktorom, a to nielen pri on-line obchodovaní. Spoľahlivé doručenie tak môže mať významný vplyv na lojalitu zákazníkov, a tým aj na zvýšenie predaja. Blízkosť dodávateľov môže skrátiť dodacie lehoty a znížiť logistické náklady. Je tiež ľahšie nájsť náhradného dodávateľa, ak sa vyskytnú problémy v dodávateľskom reťazci, alebo ak je v čase špičky obmedzená ponuka vhodného voľného vozidla.

4. Konkurenčné prostredie a flexibilita

Môže mať zmysel vyhnúť sa miestam, kde už sídli mnoho konkurentov. To totiž môže viesť k intenzívnej konkurencii (aj u dostupných poskytovateľov prepravných služieb) a následne k nižším maržiam. Namiesto toho by ste mali hľadať miesta, kde je dostatočný dopyt a kde zároveň nie je priveľa konkurentov, ktorí sa uchádzajú o zákazníkov a dodávateľov. Rovnako dôležitá je aj flexibilita, aby bolo možné reagovať na neočakávané zmeny v podnikaní. Sklad by mal dokázať rýchlo reagovať na zmeny v dopyte a v dodávateľskom reťazci a urobiť potrebné úpravy.

5. Veľkosť a množstvo skladov

Veľkosť a počet skladov závisí predovšetkým od individuálnych požiadaviek konkrétnej firmy. V závislosti od veľkosti firmy a typu výrobku a distribúcie sa odporúčajú rôzne sklady. Centrálne, regionálne a konsolidačné sklady, sklady s malým dopytom, mikrosklady a nanosklady umiestnené čo najbližšie oblasti dopytu. Existujú veľmi rôzne typy logistických priestorov, ktorých počet a geografické rozloženie závisí od segmentu podnikania. Všeobecne je dôležité, aby sklady boli dostatočne veľké pre efektívne skladovanie tovaru, ale nie až také veľké, aby sa v nich plytvalo miestom. Pri rozhodovaní však treba vziať do úvahy aj budúci rast. Ak dnes uvažujete o zriadení nového skladu, TIMOCOM Burza skladových priestorov ponúka voľné kapacity, dokým vám nevznikne potreba vlastného skladu. A naopak, strategicky zmysluplné skladovacie kapacity možno pridať, aby boli bližšie k zákazníkovi alebo aby sa skrátili prepravné trasy.

6. Ďalšie faktory pri výbere lokality

Okrem všeobecne platných faktorov pre umiestnenie existujú aj ďalšie oblasti, o ktorých sa treba informovať. Jedným z takých faktorov je zabezpečenie miesta. Je dôležité vybrať miesto, kde je nízke riziko krádeže a vandalizmu. Dostupnosť bezpečnostných kamier alebo pracovníkov strážnej služby môže zvýšiť bezpečnosť miesta. Ďalším faktorom je dostupnosť pracovnej sily.  Lokalita by nemala byť príliš vzdialená od obytných oblastí, aby prilákala dostatočný počet pracovníkov. Dôležité je tiež overiť, či pracovníci majú potrebné schopnosti a skúsenosti pre efektívnu podporu prevádzky. Výber skladov môžu zúžiť aj špecifické vlastnosti skladovaného výrobku. V závislosti od toho, aké výrobky distribuujete, by ste mali myslieť na trvanlivosť. Tovar s veľmi krátkou dobou spotreby, napríklad ovocie a zelenina, by mal byť čo najbližšie miestu konečnej spotreby. Tranzitné sklady sú pre také tovary skôr nevhodné, pretože nemožno zaručiť uchovanie tovaru. Existujú aj výrobky, ktoré nie sú rozmerovo stabilné, preto vyžadujú špeciálne sklady. Patria k nim napríklad chemické výrobky, ktoré ohrozujú bezpečnosť skladových priestorov a okolitého obyvateľstva. V takých prípadoch musia byť sklady umiestnené na mieste výroby, ktoré môžu byť doplnené  špeciálnymi skladmi na mieste spotreby. Treba zvážiť aj manipuláciu s výrobkami, pretože niektoré výrobky by sa nemali prenášať alebo sa ich nemalo často dotýkať. Príkladom sú kvapaliny a voľne ložený tovar, pretože napríklad časovo náročné dekantovanie môže spôsobiť rast nákladov alebo ovplyvniť kvalitu.

Nájdite sklad, ktorý vám vyhovuje

Výber správnej lokality pre logistické priestory je pre firmy dôležitým rozhodnutím. Je dôležité si uvedomiť, že význam týchto faktorov sa môže v jednotlivých odvetviach a firmách líšiť. Napríklad firma, ktorá sa zameriava na on-line maloobchod, môže klásť väčší dôraz na blízkosť veľkého distribučného centra než na blízkosť letiska. Preto by každá firma mala pred rozhodnutím o umiestnení dobre zvážiť, ktoré faktory sú pre jej konkrétne požiadavky najdôležitejšie. Mimoriadne dôležitý je aj stupeň technickej automatizácie, a to nielen v rámci skladov. Kľúčové sú samozrejme optimalizovaný príjem tovarov, rozumná skladová štruktúra a inteligentná stratégia vychystávania. Nepodceňujte však ani sledovanie tovaru, aby ste zefektívnili riadenie rámp a mali neustále prehľad o stave zásob.


Mohlo by vás zaujímať:

Keď sa v sklade schováva nielen tovar, ale aj zisk

Udržateľné sklady: Čím sa líšia a ako ich môžete optimalizovať

Ako efektívne zvládnuť nedostatok skladov

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore