Z logistiky 08.08.2023
5

Udržateľné sklady: Čím sa líšia a ako ich môžete optimalizovať

Pani v sklade.

Udržateľnosť je aktuálna a dôležitá téma, ktorú si čoraz viac uvedomujú súkromné osoby aj firmy. Najmä pre podniky je často nevyhnutné správať sa udržateľne - či už z dôvodu zákonných predpisov alebo rastúcich očakávaní zákazníkov. Udržateľnosť má dôležitú úlohu aj v odvetví skladovania a logistiky, pretože medzinárodné dodávateľské reťazce môžu  významne ovplyvňovať životné prostredie. Ak by ste aj vy chceli mať udržateľný sklad, v našom článku sa dozviete, ktoré aspekty sú obzvlášť dôležité a aké konkrétne opatrenia môžete prijať.

Udržateľnosť je aktuálna a dôležitá téma, ktorú si čoraz viac uvedomujú súkromné osoby aj firmy. Najmä pre podniky je často nevyhnutné správať sa udržateľne - či už z dôvodu zákonných predpisov alebo rastúcich očakávaní zákazníkov. Udržateľnosť má dôležitú úlohu aj v odvetví skladovania a logistiky, pretože medzinárodné dodávateľské reťazce môžu  významne ovplyvňovať životné prostredie. Ak by ste aj vy chceli mať udržateľný sklad, v našom článku sa dozviete, ktoré aspekty sú obzvlášť dôležité a aké konkrétne opatrenia môžete prijať.


Stále hľadáte vhodný sklad? Potom je pre vás riešením burza skladových priestorov od TIMOCOM! Objavte mnoho skladovacích priestorov vo vašom okolí a vždy nájdite vhodnú možnosť skladovania, ktoré splní vaše požiadavky.

Čím sa vyznačujú udržateľné sklady

Udržateľný sklad sa vyznačuje tým, že je vedený ekologicky, ekonomicky a sociálne zodpovedne. Konkrétne to znamená:

  • Šetrnosť k životnému prostrediu: Udržateľný sklad dbá na ochranu životného prostredia a znižuje spotrebu zdrojov. To zahŕňa opatrenia, ako je používanie energeticky úsporných osvetľovacích systémov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a optimalizácia dopravných trás.
  • Spoločenská zodpovednosť: Udržateľný sklad sa stará o svojich zamestnancov a podporuje pozitívnu firemnú kultúru. To zahŕňa opatrenia, ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, spravodlivé pracovné podmienky a podpora rozmanitosti a začlenenie.
  • Ekonomická efektivita: Udržateľný sklad pracuje efektívne a hospodárne. To zahŕňa opatrenia, ako je optimalizácia skladových procesov, zamedzenie plytvania a zníženie prevádzkových nákladov.


Nielen zákonodarcovia (napríklad podľa zákona o dodávateľskom reťazci), ale čoraz viac zákazníkov požaduje transparentné správy o všetkých procesoch v dodávateľskom reťazci.  Udržateľný sklad tak môže byť argumentom pre predaj a zlepšenie vlastnej reputácie u zákazníkov a obchodných partnerov.

Naše tipy pre udržateľný sklad

1. Energetická účinnosť

Pre zníženie spotreby energie v sklade a zníženie následkov na životné prostredie je vhodné používať energeticky účinné technológie. Patrí medzi ne osvetlenie LED, automatické spínače svetiel a senzory pohybu. Obnoviteľné zdroje energie, napr. tepelné čerpadlá a solárne panely, možno využiť aj na minimalizáciu emisií CO2 a získanie ekonomických výhod. Systém riadenia spotreby energie (EMS) v logistickom centre môže pomôcť s monitorovaním a analýzou spotreby energie. Údaje o spotrebe, ako je spotreba elektriny a plynu, možno využiť na identifikáciu potenciálnych úspor a optimalizáciu systémov vykurovania a chladenia. Pre dosiahnutie požadovaných úspor je dôležité priebežné sledovanie a kontrola spotreby energie. EMS je preto dôležitou súčasťou udržateľnej skladovej stratégie.

2. Zachovanie zdrojov

Udržateľné sklady využívajú technológie šetriace vodu, ako sú bezodtokové toalety, nádoby na vodu pre opakované použitie a systémy na úpravu dažďovej vody. Mali by ste vyberať materiály, ktoré sú odolné, ekologické alebo recyklovateľné. Odpad by mal byť obmedzený na minimum. Vhodnými možnosťami sú kompostovanie organického odpadu, recyklácia papiera, lepenky a plastov a opätovné používanie obalov.

3. Optimalizácia dopravy

Udržateľný sklad optimalizuje prepravu tovaru, aby sa znížili emisie a spotreba paliva. To možno dosiahnuť napríklad optimalizáciou trás a využitím vozidiel. Napríklad jazdám naprázdno sa treba vyhnúť za každú cenu, a to nielen z ekonomického hľadiska. Rozhodujúce je aj umiestnenie skladov. Obchádzky produkujú škodlivé skleníkové plyny a mali by byť obmedzené na minimum. Každý, kto sa chce pozrieť na svoje vlastné emisie CO2, alebo je povinný tak urobiť podľa zákona o dodávateľskom reťazci, môže využiť službu nášho partnera BigMile.

Ako získať certifikát skladu

Udržateľné sklady sa vyznačujú rôznymi certifikátmi, ako je systém environmentálneho manažmentu ISO 14001 alebo systém energetického manažmentu ISO 50001, v ktorom sú uvedené požiadavky na systém energetického manažmentu vo firmách a organizáciách.


V oblasti skladovania musia firmy spĺňať nasledujúce požiadavky hospodárenia s energiami:


  • Stanovenie energetických cieľov vo firme
  • Záznam a analýza spotreby energie
  • Stanovenie a prijatie opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti
  • Sledovanie a meranie pokroku
  • Hodnotenie účinnosti energetického manažmentu
  • Neustále zlepšovanie systému hospodárenia s energiami


Prevádzkovatelia skladov by mali dbať na udržateľnosť, pretože tá má pozitívny vplyv nielen na životné prostredie, ale prináša aj ekonomické výhody. Na jednej strane sú firmy čoraz častejšie posudzované zákazníkmi a obchodnými partnermi na základe svojej stratégie udržateľnosti a musia sa ňou zaoberať, aby zostali konkurencieschopné. Na druhej strane možno udržateľným riadením dosiahnuť úsporu prevádzkových nákladov, pretože tak možno znížiť spotrebu energie a zdrojov. Prevádzkovatelia skladov môžu okrem toho prispieť k pozitívnemu imidžu a posilniť spoločenskú zodpovednosť svojej spoločnosti prostredníctvom efektívneho využívania dopravných trás a zníženia emisií. Okrem toho sa sprísňujú právne požiadavky, napríklad zákon o dodávateľskom reťazci, ktoré sa týkajú aj prevádzkovateľov skladov, ktorí by mali brať vážne svoju zodpovednosť za udržateľný dodávateľský reťazec.

Sklad pre všetky prípady

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre udržateľný alebo bežný sklad, je skladovacích priestorov málo. Preto je dôležité, aby ste sa ako podnikateľ nespoliehali len na jedného partnera, ale vytvorili si sieť skladových priestorov. Digitálni pomocníci, ako je burza skladových priestorov od TIMOCOM, vám pritom pomôžu.


V modernej spoločnosti sú rýchle a spoľahlivé dodávky dôležitou súčasťou služieb zákazníkom. Dlhé dopravné trasy však môžu byť často prekážkou tohto prísľubu. Preto je vhodné hľadať skladovacie priestory  blízko potenciálnych zákazníkov. Táto stratégia vám nielenže umožní konať rýchlo a flexibilne, ale zároveň ušetriť náklady na dopravu a znížiť ekologickú stopu.


Burza skladových priestorov od TIMOCOM vám pritom pomôže. Celkove sa v nej ponúka viac ako 9000 skladových a logistických priestorov v 46 európskych krajinách. Podobne ako vo vyhľadávači môžete cielene vyhľadávať voľné kapacity v lokalitách, ktoré sú pre vašu firmu relevantné. Okrem toho môžete vyhľadávanie filtrovať podľa metrov štvorcových, typov skladov alebo špeciálneho vybavenia, aby ste našli ideálny sklad pre vaše požiadavky.


Informujte sa ešte dnes o burze skladových priestorov od TIMOCOM a vyskúšajte naše produkty, ktoré prinesú vyššiu efektivitu a istotu vašim dodávateľským reťazcom.

Ako znížiť CO2 stopu

Udržateľnosť: Päť dôležitých pojmov z logistiky a jej zásadné míľniky

Ako efektívne zvládnuť nedostatok skladov

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore