Z logistiky 17.08.2021
4

Európska vnútrozemská lodná doprava má napriek výzvam veľký potenciál

O stave vodných ciest, aspektoch infraštruktúry a nedostatku personálu v lodnej doprave

Vnútrozemské lode dopravujú tovary

Výzvy v rôznych oblastiach logistiky nie sú vždy rovnaké, sú si však podobné. Siahajú od nedostatku personálu, chýbajúcich mladých pracovníkov až po aspekty infraštruktúry. Je tomu tak nielen v cestnej nákladnej doprave, ale aj vo vnútrozemskej lodnej doprave. V našom príspevku na blogu sa dočítate, aké ďalšie faktory ovplyvňujú dopravu na vnútrozemských vodných cestách.

Rozšírte sieť vašich obchodných partnerov!

Dopravné cesty na zemi a po vode

V oblasti dopravy zohráva stav dopravných ciest dôležitú úlohu. „Kým v cestnej nákladnej doprave cesty a diaľnice na mnohých miestach Európy majú hustú dopravnú sieť, pre vodné cesty to neplatí. Výstavba ďalších vodných ciest je v nedohľadne,“ hovorí Axel Götze-Rohen z portálu venovanému vnútrozemskej lodnej plavbe Bargelink.com v Xantene. Tento študovaný ekonóm v oblasti lodnej dopravy pozná vývoj tohto porovnateľne malého dopravného trhu a výzvy, ktorým čelia vnútrozemskí lodiari, z dlhoročných skúseností v tomto odbore. Či už ako disponent a lodný dopravca alebo ako vedúci oddelenia a pobočky pracoval na mnohých miestach - od Duisburgu cez Mainz a Ludwigshafen až po Bazilej, Norimberg, Berlín a Rotterdam.

Silné dažde môžu zvýšiť hladiny vodných tokov a tak zastaviť lodnú dopravu. Mosty na mnohých prieplavoch a riekach sú totiž veľmi nízke. Na mnohých prieplavoch tieto mosty plne nevyhovujú dnešným požiadavkám na výšku mnohých lodných nákladov ani za normálneho stavu vody, napríklad na prieplave Mohan-Dunaj.

Vo vnútrozemskej lodnej doprave panuje ešte väčšia závislosť od počasia a poveternostných podmienok ako v cestnej doprave: „Vody je buď príliš mnoho alebo príliš málo, alebo je zamrznutá,“ zhŕňa situáciu konateľ, spoločník a odborný novinár. A počasie je čoraz extrémnejšie.

Povodňové vlny a nízke vodné stavy

Povodňové vlny, ktoré v polovici júla 2021 spustošili mnoho miest a obcí v Nemecku, sú dôsledkom extrémnych výkyvov počasia a klimatických zmien. V týchto výnimočných situáciách pochopiteľne nemôžu plávať ani vnútrozemské lode, lodná doprava na Rýne bola čiastočne zastavená. Toto zlé počasie sa však dotýka aj cestnej nákladnej dopravy, pretože v takýchto extrémnych situáciách vodné živly prerušia aj pozemné dopravné cesty.

Paradoxom je, že v uplynulých rokoch sa jednou z najväčších výziev vo vnútrozemskej lodnej doprave stal naopak nízky stav vody. Obdobia nízkeho stavu vody sú totiž čoraz dlhšie a extrémnejšie, Axel Götze-Rohen o tom vie svoje. Preto mnohé lodiarstva a vnútrozemskí lodní dopravcovia často používajú lode s nízkym ponorom. To lodiam umožňuje, aby aj pri nízkom stave vody mohli naložiť tovar a neuviezli na plytčine. Ako kompenzáciu za nižší objem nákladu dostávajú lodní dopravcovia spravidla príplatky za nízky stav vody: „Vo vnútrozemskej lodnej doprave je to bežné. V závislosti od stavu vody sa určitým percentom pripočítajú k cene dopravy“, vysvetľuje Götze-Rohen.

Rodinné firmy sa obávajú nedostatku dorastu

Firmy prevádzkujúce vnútrozemskú lodnú dopravu sú z veľkej časti rodinné podniky. V minulosti sa loď odovzdávala z generácie na generáciu. To sa však v mnohých prípadoch zmenilo. A nedostatok personálu panuje aj na palube. Dopravcovia na vodných cestách tak majú rovnaký problém ako mnohé špedície a dopravcovia: „Vo vnútrozemskej lodnej doprave chýba odborný personál“, potvrdzuje Götze-Rohen. „Pritom toto povolanie má mnohé výhody a veľký potenciál: „Spravidla máte bezpečný domov a istú prácu. Navyše v závislosti od osobných záväzkov zväčša máte až dva voľné týždne a potom zasa dva týždne na palube – po najkrajších vodných cestách v Európe.“

Nízke investície, ale veľký potenciál

Celkovo sa však rast kapacity na tomto trhu spomalil. Až do finančnej krízy v rokoch 2008/2009 sa v oblasti vnútrozemskej lodnej dopravy investovalo ešte väčšou mierou do nových lodí než dnes. Koronavírusová pandémia neovplyvnila ekonomickú situáciu tak silne ako v iných odvetviach, aj tu sa však zaznamenal – hoci nie tak výrazný – pokles ponúk prepráv.

Napriek tomu však platí, že vnútrozemská lodná doprava v sebe skrýva veľký potenciál. Plaviť sa bude stále, pretože lodná doprava prepravuje mnoho surovín na pokrytie základných potrieb. A to s uvedením presného časového okna v rozsahu jednej hodiny. Aj keď lodi to trvá o niečo viac. „Nikdy som nepochopil, prečo tovar, ktorý bol mnoho týždňov na ceste po mori na kontajnerovej lodí, sa potom musí dostať do cieľa do dvoch dní po priplávania do prístavu.“ Zapojenie vnútrozemskej lodnej dopravy má veľký potenciál v kombinovanej a multimodálnej doprave, môžu to byť napríklad aj kontajnerové prepravy alebo preprava nadrozmerných nákladov.

Z tohto dôvodu si zakladateľ a konateľ európskeho portálu vnútrozemskej lodnej dopravy želá nasledujúce: „Silnejšie zapojenie vnútrozemských lodí ako spôsobu prepravyv nákladnej doprave.Je to spoľahlivý a výhodný dopravný prostriedok, na ktorý sa bohužiaľ často zabúda. Začína sa to už vzdelávaním budúcich pracovníkov v špedíciách, ktorí sa o možnostiach tohto alternatívneho spôsobu dopravy učia veľmi málo.“ 

Registrovať, zverejňovať a vyhľadávať prepravy!

 

Ďalšie zaujímavé články:

Ako môže vaša firma profitovať z rastúceho on-line obchodovania?

Dopravná firma I Poradíme vám, ako získať zákazky!

Ako optimalizovať procesy v logistike

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore