08.08.2022

Dopravný barometer od TIMOCOM - 2. štvrťrok 2022

Nerovnováha na európskom dopravnom trhu

Dopravný barometer priebeh

Dopyt po prepravných kapacitách rastie aj v druhom štvrťroku, zato počet ponúk voľných vozidiel celkove klesá. Od spustenia balíčka mobility sa výrazne znížil aj počet malých cezhraničných prepráv.

„Dôležitosť možnosti získať na poslednú chvíľu voľné vozidlo na trhu krátkodobých obchodov napriek vyšším nákladom vzrástla. Všetci hovoria o cenách, tu sa však ukazuje, že dostupnosť prepravných kapacít je aktuálne dôležitejšia ako výhodná ponuka.“ Gunnar Gburek, Head of Business Affairs, TIMOCOM

Erkrath, 29. 07. 2022 – Na európsku ekonomiku nepriaznivo doliehajú zvýšené ceny energií a rastúce materiálové a osobné náklady. Vplyv na cestnú nákladnú dopravu: Dopravcovia ďalej znižujú svoje už aj tak obmedzené prepravné kapacity. To vyostruje nerovnováhu, ako dokladá dopravný barometer od TIMOCOM.

Problémy v preprave roztáčajú cenovú špirálu v Európe

Napriek problémom s dodávkami, nedostatku surovín a chýbajúcim dielom od subdodávateľov vo výrobe je dopyt po cestnej preprave stále vysoký. Kým dopyt ďalej rastie, nedostatok vodičov a kapacít v preprave prispieva k roztáčaniu cenovej špirály. Pomer ponúk prepráv a voľných vozidiel v Európe je v obrovskej nerovnováhe, ktorá sa jasne odráža v druhom štvrťroku. Pomer prepráv k ponúkaným voľným vozidlám v Európe bol v júni priemerne 85:15.

Dopravný barometer od TIMOCOM

V rámci Nemecka tento pomer v priemere bol až 89:11. V druhom štvrťroku tu bol najmä v apríli a v máji vysoký dopyt po voľných vozidlách, teda zodpovedajúce množstvo ponúk prepráv na burze nákladov od TIMOCOM. Ponuky prepráv vzrástli v apríli v porovnaní s marcom 2022 o 26 percent. V júni dopyt v porovnaní s predošlým mesiacom trocha klesol, stále však bol o 14 percent vyšší než v rovnakom období uplynulého roku. Celkovo sa vo vnútronemeckých prepravách v druhom štvrťroku zaznamenal nárast 63 percent v porovnaní s prvým štvrťrokom.

Zníženie prepravných kapacít - menej dostupného ložnej plochy

Mnohí dopravcovia a špeditéri znížili v dôsledku nárastu cien surovín a energií a nedostatku vodičov svoje prepravné kapacity, resp. neaktivovali tie kapacity, ktoré v minulosti vyradili z činnosti. Celková ponuka dostupných nákladných vozidiel na burze nákladov od TIMOCOM sa v apríli znížila o 19 percent. V celom štvrťroku bolo k dispozícii o 7 percent menej prepravných kapacít než v prvom štvrťroku. Aj v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predošlého roka sa ponuka nákladných vozidiel o 10 percent znížila.

„Nachádzame sa na trhu dodávateľov,“ opisuje súčasnú situáciu Gunnar Gburek, Head of Business Affairs v TIMOCOM. „Dôležitosť možnosti získať na poslednú chvíľu voľné vozidlo na trhu krátkodobých obchodov napriek vyšším nákladom vzrástla. Všetci hovoria o cenách, tu sa však ukazuje, že dostupnosť prepravných kapacít je aktuálne dôležitejšia ako výhodná ponuka.“

Trochu upokojenia na trhu by mohlo priniesť riešenie Európskej komisie, ktoré bolo navrhnuté na konci júna. Tento návrh má ukrajinským vodičom z povolania uľahčiť prístup na európsky trh práce. Ukrajinskí vodiči, ktorí boli nútení utiecť, by sa tak v období, keď im bude poskytnutá ochrana, mohli v EÚ preukazovať ukrajinským vodičským preukazom bez toho, aby si ho museli nechať prepísať. Okrem toho sa v celej Európe majú uznávať kvalifikácie vodičov z povolania získané na Ukrajine.

Balíček mobility I - Dôvod pre pokles cezhraničných prepráv?

V Poľsku sa opäť rysuje prvý rast kapacít: Dopyt po nových nákladných vozidlách stúpa. Podľa poľskej odbornej tlače 70 percent tunajších dopravných firiem plánuje nákup nových vozidiel, a to aj napriek vysokým cenám. Problémom je malá ponuka nových vozidiel: Špeditéri musia na nové vozidlo čakať niekoľko mesiacov alebo dokonca rok.

So vstupom balíčka mobility I do platnosti už mnohí dopravcovia, ktorí ešte nedostali EÚ licenciu pre vozidlá do 3,5 tony alebo o ňu nepožiadali, od 21. mája nemôžu realizovať medzinárodné prepravy v rámci Európskej únie. Dôsledkom je, že cezhraničné prepravy do 3,5 t z/do Poľska zaznamenali v júni v porovnaní s predošlým mesiacom pokles o 38 percent. Ponuky prepráv v Poľsku sa v druhom štvrťroku zvýšili celkove o 4 percentá. Dôvodom je okrem iného rast elektronických obchodov, aj následkom presunutia ukrajinských firiem po začiatku vojny do Poľska.

Táto okolnosť zároveň vysvetľuje, prečo barometer dopravy pre poľskú vnútrozemskú dopravu v júni 2022 opäť ukazoval nadpriemerný pomer prepráv a voľných vozidiel 70:30. „Na koniec nerovnováhy na dopravnom trhu si však ešte budeme musieť ešte chvíľu počkať,“ predpovedá Gunnar Gburek.

Dopravný barometer od TIMOCOM

Dopyt po skladových priestoroch stúpa

Aktuálna situácia v logistike oživila dopyt po skladoch v Poľsku. Napríklad doprava pšenice z Ukrajiny vyvolala dodatočnú potrebu skladov v Poľsku. Stovky prepráv spôsobili na hraniciach oboch štátov na prechodný čas chaos. V systéme, ktorý ponúka TIMOCOM, to viedlo ku krátkodobej špičke na relácii Ukrajina - Poľsko koncom mája a začiatkom júna tohto roku.

Ponuka prázdnych skladových priestorov sa v prvom štvrťroku 2022 znížila z 3,9 percenta na 3,3 percenta. Tento trend pokračuje aj v aktuálnom štvrťroku a spôsobuje rast nájmov.

Dopravný barometer od TIMOCOM

Od začiatku roka prevyšovala v Českej republike ponuka voľných vozidiel. To sa však zmenilo v marci, keď sa ponuky prepráv a voľných vozidiel vyrovnávajú, a v druhom štvrťroku ponuky prepráv už značne prevyšujú.

Pomocou dopravného barometra analyzuje FreightTech spoločnosť TIMOCOM od roku 2009 vývoj ponuky a dopytu prepráv v 46 európskych krajinách. Viac ako 147.000 používateľov generuje denne až 1 milión medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel v Smart Logistics System. Systém pomáha viac ako 50.000 zákazníkom TIMOCOM digitálne optimalizovať svoje logistické procesy.

Aktuálny vývoj a informácie z dopravného trhu zverejňujú experti z TIMOCOM pravidelne aj v novinkách z dopravného barometra na LinkedIn.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore