Z domova 22.06.2021
5

Ako a kde získať vzdelanie pre uplatnenie v logistike?

Študenti dopravných škôl sa zúčastňujú vyučovania Smart Logistic System od TIMOCOM

Na začiatku cesty každého človeka je vzdelanie. TIMOCOM sa zaoberá dianím v dopravnom a logistickom odvetví komplexne, a tak došlo aj na aktívne nadviazanie vzťahov so školami. Rozhovor na tému vzdelanie v logistike nám poskytol Mgr. Ivo Teplý, riaditeľ SOŠ Nové Město na Moravě, a Ing. Jana Düringerová, zástupkyňa riaditeľa SŠ logistickej Dalovice. Smart Logistics System je súčasťou vyučovania na oboch stredných školách.

Viac o Smart Logistics System

Vznik spolupráce medzi TIMOCOM a strednými školami s dopravným zameraním

V roku 2015  sa spoločnosť TIMOCOM stala partnerom celoštátnej súťaže Logistik Junior SŠ, ktorá sa koná na pôde SŠ logistickej Dalovice. V tejto súťaži si žiaci dopravných a logistických škôl môžu vyskúšať svoje znalosti v riešení prepravy tovarov vrátane balenia, výberu dopravy a zaistenia prepravnej dokumentácie. Testujú sa znalosti z ekonomiky aj schopnosti tímovej práce.
„Hľadali sme spôsob, ako našim žiakom čo najviac priblížiť prax v dopravnom odbore,“ spomína Ing. Jana Düringerová.„Vzdelávací systém neposkytuje žiadny program, ktorý by suploval prácu logistikov v cestnej doprave. Mnoho žiakov chodí na prax do špedičných firiem, kde sa systém od TIMOCOM používa. Vzájomná spolupráca s TIMOCOM bola vítaným riešením a žiaci získali ďalší bonus do svojho portfólia.“

Viac o partnerských školách

SOŠ Nové Město na Moravě

Riaditeľ Ivo Teplý podporuje rodinný prístup a heslo „U nás je dobre“, platí pre učiteľov aj pre žiakov. Hlavnou víziou je Rešpekt, a to vzájomný. Aj žiaci majú možnosť vyjadriť sa k vyučovaniu.

Súčasná podoba vznikla zlúčením troch škôl a jedným z odborov, ktorý sa tu vyučuje, je Logistika v doprave. „Bojujeme s nedostatkom žiakov, ktorý je spojený s trendom posledných desaťročí umiestňovať deti na gymnáziá, kde nezískajú zameranie, ale musia pokračovať na vysokej škole. Preto potom vo firmách chýba stredný manažment. Rodičia často nemajú jasnú predstavu o tom, čo odbor logistiky obsahuje a čím sa vlastne ich dieťa bude živiť. To je škoda, pretože nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v odbore logistiky žiakom zaručuje, že absolventi sa o svoje uplatnenie rozhodne nemusia báť,“ vysvetľuje Mgr. Teplý.

SŠ logistická Dalovice v západných Čechách

Škola je jediná svojho druhu v Karlovarskom kraji a je výhodne umiestnená blízko priemyselnej zóny pri Chebe. Žiaci sa tu stretávajú so všetkými druhmi logistiky. Odbor Logistické a finančné služby je zameraný na finančnú sféru a cestovný ruch, odbor Prevádzka a ekonomika dopravy sa venuje zasielateľstvu, doprave a logistike. Tu núdzu o študentov nemajú, mnohí rodičia pracujú v neďalekej priemyselnej zóne, svoje zamestnanie považujú za atraktívne a vedú k nemu aj svoje deti.

 

Ako sa žiaci zoznamujú so systémom od TIMOCOM

Informácie o Smart Logistics System sú v oboch školách súčasťou denného vyučovania. Žiaci, ktorí sa chcú dozvedieť viac, sa môžu zúčastniť intenzívneho kurzu. Na jeho konci musia vypracovať komplexnú úlohu a získajú certifikát. Na vyučovaní sa dozvedia, ako sa vyhľadávajú prepravy a voľné vozidlá v rámci celej Európy, kalkulujú trasy v mapách a poznajú rôzne prepojenia činností, ktoré sú pre dispečerov a špeditérov dôležité. „Žiaci oceňujú, že celý program je v češtine. Možnosť prepínať ho do iných jazykov a precvičiť si tak odbornú terminológiu napríklad v nemčine, angličtine alebo taliančine, je príjemný bonus navyše“, pochvaľuje si Jana Düringerová.

 

Logistika sa vyvíja dynamicky v znamení digitalizácie a prepojení. Aký vplyv to má na školstvo?

„Tento trend sa silne premieta aj do vzdelávania najmä v tejto dobe. Snažíme sa žiakom prinášať informácie a poznatky z digitalizácie, aj z Priemyslu 4.0. Vybraní žiaci navštívili už dvakrát veľtrh v Mníchove a dve triedy sa zúčastnili veľtrhu Transport a logistika v Brne“, hovorí Jana Düringerová.

 

„Dištančné vyučovanie, ktoré priniesla pandémia covid 19, nás nijako neprekvapilo,“, dodáva Ivo Teplý. „Už mnoho rokov používame bohatú ponuku od Google. Jeho prostredníctvom zdieľame rôzne výukové materiály a používame Google Meet. Vyučovanie v digitálnej forme tak pre žiakov nebolo žiadnym prekvapením. Plníme však aj druhú funkciu, nielen odborníka, ale aj výchovy človeka. Chceme sa so žiakmi vidieť naživo, mať s nimi vzťah. Odbornosť je možné učiť na diaľku. Ale veľmi si želám, aby sa žiaci vrátili do školy. Človeka nemožno on-line naučiť, aby chodil rád do práce. Aby pracoval pre firmu s chuťou, aby mal k práci vzťah a kladný prístup. V škole máme niekoľko fiktívnych firiem, kde je možné vyskúšať si všetko o riadení firmy. Napríklad bufet „U 8 priateľov“ – žiaci musia zvládnuť ekonomiku, propagáciu, učia sa pracovať v tíme, byť pozorní a neprerábať. Mám obavy, že deti doma strácajú kontakt, tímového ducha a neviem, aký bude v ďalších rokoch ich prístup ku škole.“

Ako a kde získať vzdelanie pre uplatnenie v logistike?

Je ľahké pre žiakov dopravných škôl nájsť uplatnenie po ukončení štúdia?

Jana Düringerová: „Áno, dokonca máme vyšší dopyt. Ozývajú sa nám firmy z Prahy, Plzne a pod., či nemáme šikovných logistikov. Skúsenosti získané s TIMOCOM sú študentom pri hľadaní zamestnania prospešné. Jeden zamestnávateľ dokonca vyhlásil, že takto pripravených žiadateľov o prácu ešte nemal.“

Ivo Teplý: „Kedykoľvek naši žiaci prídu do nového zamestnania a okrem iného povedia, že poznajú systém od TIMOCOM, sú vítaní. Firmy vedia, že im môžu dať prácu. Otvára im to dvere. Pre zamestnávateľov je ľahšie prijať človeka, ktorý má vzdelanie v doprave a nemusí ho zaučovať.“

Čo hovoria skúsenosti TIMOCOM z dopravného trhu?

Kvalifikovaných zamestnancov v sektore dopravy je značný nedostatok. Zamestnávatelia to riešia tak, že prijímajú uchádzačov z iných odvetví a potom si ich vyškolia. To je obvykle proces, ktorý trvá minimálne pol roka, a nie vždy sa končí úspechom. Na záver preto možno vyhlásiť, že štúdium v sektore dopravného a logistického odvetvia je pre mladých ľudí nepochybne dobrou voľbou.

Viac o Smart Logistics System

 

Mohlo by Vás tiež zaujímať:

Práca v logistike – Supply Chain Manager

Práca v logistike: Disponent

Rozhovor so zamestnancami inkasa od TIMOCOM

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore