Z logistiky 20.10.2020
6

Práca v logistike: Disponent

Vzdelanie, plat a budúcnosť

Pracovník v špedícii a logistike sedí pri počítači a koordinuje prepravy.

V našom seriáli na blogu TIMOCOM sa venujeme práci v doprave a logistike a sledujeme aktuálne trendy a vývoj. V tomto článku sa pozrieme na jednu z najčastejších pracovných oblastí v špedícii a logistike. Predstavíme vám profesiu disponenta, zistíme, či je to povolanie, ktoré obstojí v budúcnosti, a vysvetlíme si, aký význam pre toto povolanie má nedostatok odborníkov, koronavírus a digitalizácia.

Vodičov nákladných vozidiel je nedostatok, to je známy fakt. V sektore logistiky však vzniká ďalší problém ‒ podľa „Barometra logistiky“ poradenskej firmy SCI je to nedostatok disponentov. V ankete medzi firmami uviedlo 44 % opýtaných firiem, že im chýba personál v dispozíciách.

Podľa analýzy trhu nákladnej dopravy „Marktbeobachtung Güterverkehr“, ktorú spracoval Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) v dispozíciách pracuje viac ako 150.000 zamestnancov. Aj napriek tomu je však odborníkov nedostatok. Od roku 2017 je počet voľných miest vyšší ako počet uchádzačov.

Dostatok dôvodov, prečo sa na vzdelanie, plat a budúcnosť disponentov pozrieť zblízka.

 

Aby Vám neunikli najnovšie trendy a dôležité informácie z oblasti dopravy a logistiky, prihláste sa k odberu nášho newsletteru.

Čo robia disponenti?

Aby zákazníci dostali tovar včas a v bezchybnom stave a zároveň aby flotila nákladných vozidiel bola optimálne vyťažená, na to je potrebné plánovanie a organizovanie. K úlohám disponentov preto patrí koordinácia vozového parku a zadávanie, spravovanie a kontrola objednávok. Do dispozície okrem toho patrí aj plánovanie trás a príslušné prideľovanie vodičov, ktoré musí zohľadniť zákonné úpravy a doby šoférovania.

Bez disponentov by sa nákladná doprava zastavila ‒ a to na železnici, na cestách aj na vodných cestách. V závislosti od blízkosti prístavu disponent napríklad koordinuje aj kontajnerové náklady, teda aj kombinovanú dopravu. Disponenti majú na starosti celú logistickú koordináciu, preto majú široké spektrum úloh.

Koľko zarábajú disponenti?

Hamburger Abendblatt zverejnil platy za rok 2018. Disponenti si zarobia v priemere 30.000 eur hrubého ročne. Čím väčší podnik a preukázané profesijné skúsenosti, tým vyšší príjem. Platy od roku 2012 nepretržite rástli.

Kde pracujú disponenti?

V závislosti od veľkosti podniku a oddelenia sa činnosti a hlavné úlohy disponentov líšia. V špedíciách a logistických firmách je najčastejšou oblasťou, kde disponenti pracujú, tovarové a skladové hospodárstvo. Typické pracovisko je preto blízko skladov alebo prekladísk, alebo klasicky v kancelárii.

Koľko hodín pracujú disponenti?

Ako obchodníci majú v kancelárii zväčša bežnú pracovnú dobu. V závislosti od zákazky a podniku môže k tomu za určitých okolností patriť práca cez víkend a vo sviatok. Prevažná časť pracovníkov v špedícii a logistike pracuje viac ako 40 hodín týždenne.

Ak sa vyskytnú neplánované udalosti, môže byť potrebná práca nadčas. K tomu môže dôjsť, ak vodič centrále oznámi, že má problémy. Ak ho napríklad zastaví polícia alebo je podrobený rutinnej kontrole, oneskorí sa celý proces. Disponent je zodpovedný za flotilu a za to, že zákazník dostane tovar včas. Jeho úlohou je informovať zákazníkov, ak sa posunie očakávaný čas dodania tovaru a v prípade potreby jazdu predisponovať.

Ako sa stať disponentom v logistike?

Základom tohto povolania je vyučenie v odbore obchodník/obchodníčka pre špedíciu a logistické služby.  Prácu v dispozícii si možno zvoliť ako špecializáciu. Vyučenie v tomto odbore trvá tri roky.

Vyučiť sa v tejto oblasti sa vyplatí, lebo v dispozíciách aj napriek rastúcemu počtu zamestnancov panuje nedostatok odborníkov. V roku 2019 nastúpilo do učenia viac ako 15.000 nových učňov. Šanca na to, že po vyučení zostanete v učňovskom podniku, je veľmi dobrá a mesačná odmena sa pohybuje na celorepublikovom priemere. V závislosti od regiónu a veľkosti podniku plat nových obchodníkov pre špedície a logistické služby v prvom učňovskom roku predstavuje cca 700 eur hrubého mesačne. V ďalšom priebehu tento plat rastie cca o 100 eur za každý učňovský rok. 

Podiel žien v tomto odbore je zhruba 36,5 percent a je nižší ako celorepublikový priemer. A ich podiel medzi učňami má dokonca klesajúcu tendenciu. Možností, ako sa vyrovnať s nedostatkom odborných pracovníkov, by bolo nadchnúť dievčatá a mladé ženy pre dopravu a aktívne ich oslovovať ako budúce učnice.

V tomto učňovskom odbore možno teoreticky začať s akýmkoľvek dokončeným vzdelaním alebo dokonca bez neho. V odbore pracuje viac ako 20.000 zamestnancov bez dokončeného profesijného vzdelania a 12.000 je vyučených v inom odbore. To dokazuje, že v logistike sa môžu dobre uplatniť aj ľudia z iných odborov. Uchádzačom, ktorí majú dokončené základné alebo stredné vzdelanie, dáva mnoho firiem prednosť.

Akú úlohu má pre disponentov digitalizácia?

Podľa štúdie „Marktbeobachtung Güterverkehr“ spracovanej BAG digitalizácia povedie výhľadovo k zmenám v obchodnej oblasti. Spektrum úloh sa bude meniť a väčší dôraz v pracovnom dni sa bude klásť na náročnejšie a komplexnejšie logistické služby. Celkove 67 percent z anketovaných firiem v štúdii BAG uviedlo, že zásadne podporujú ďalší profesijný rozvoj svojich zamestnancov. Školenia najčastejšie prebiehajú v oblasti znalostí IT, čo ukazuje, že odbor sa dobre pripravuje na budúcnosť.

Okrem možností kariérneho postupu v samotnej firme existuje mnoho možností ďalšieho vzdelávania. Príkladom je skúška na odborného ekonóma pre nákladnú dopravu a logistiku alebo pre logistické systémy, rekvalifikácia na dopravného ekonóma, štátna skúška na podnikového ekonóma alebo vysokoškolské štúdium v odbore špedícia, doprava, logistika alebo manažment dodávateľského reťazca.

Aký vplyv má koronavírus na možné vzdelanie?

Lockdown a zatvorené hranice mali veľký vplyv na celé európske hospodárstvo. Logistika a odvetvie jej zákazníkov sa však pomaly zotavuje. BAG každý týždeň zverejňuje správy o následkoch koronavírusovej krízy na nemecký trh nákladnej dopravy. V poslednej správe zo 17. augusta 2020 uviedli anketované firmy, že počet zákaziek postupne opäť rastie.

Spolková vláda vo svojom programe „Zaistenie miest v učebných odboroch“ pripravila cca 500 miliónov eur pre malé a stredne veľké podniky na roky 2020 a 2021. Cieľom je podnikom ponúknuť ekonomickú podporu tak, aby učňom zaistili dokončenie ich učebného odboru alebo mohli ponúknuť pre učňov nové miesta. Firmy môžu získať až 3000 eur štátnej podpory, ak zamestnajú nového učňa.

S ohľadom na hospodárske zlepšenie je situácia pre vyučenie v logistike za daných okolností celkovo dobrá.

Práca disponenta je vhodná pre každého, kto má talent na plánovanie a organizovanie. V tom prípade nájde rozmanité povolanie so solídnym príjmom, v ktorom je mnoho rôznych dôležitých úloh. Logistika je spolu s dopravou sektorom, ktorý je doslova v pohybe. Digitálna transformácia ovplyvní aj prácu disponentov, nahradiť ich však nedokáže. Preto je povolanie obchodníka v špedícii a logistických službách jedným z tých, ktoré má budúcnosť.

 

Zvýšte efektivitu Vášho riadenia nákladov a objavujte nové príležitosti v sektore logistiky s naším TIMOCOM Marketplace. Pripojte sa k nám a získajte prístup k rozsiahlej burze nákladov.

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Práca v logistike: Supply Chain Manager

Ako začať podnikať v doprave?

V 4 krokoch k vodičskému oprávneniu na nákladné vozidlá

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore