Z logistiky 09.10.2023
3

Ženská sila pre logistiku: Preto odvetvie logistiky potrebuje ženské talenty!

Žena v oranžovej veste.

Logistika sa dnes stále považuje za čisto mužskú doménu. Je na samotnom odvetví, aby viac priťahovalo a podporovalo odborníčky a manažérky. Prečo sa však toľko žien stále rozhoduje proti práci v logistike? A aké šance im ponúka diverzita odvetvia?

Sama medzi mužmi?

Napriek pokroku v logistike a doprave  nedostatočné zastúpenie žien zostáva v tomto odvetví problémom. Pre nedostatok ženských vzorov a viac-menej zlý imidž sa len málo žien rozhodne pracovať v odvetví logistiky. Pritom logistika má zásadnú úlohu nielen z hľadiska ekonomiky, ale aj pre spoločnosť. 

Podľa údajov Nemeckého logistického zväzu (BVL) v roku 2017 tvoril podiel žien zamestnaných v logistike iba 20,7 %. Väčšinu z nich však možno nájsť na klasických kancelárskych pozíciách, ako je nákup a personalistika. Tradične mužské profesie, ako je profesionálny vodič alebo odborný pracovník logistiky, takmer výhradne stále vykonávajú muži. 

Pritom je dokázané, že vyvážený pomer mužov a žien má na pracovnú atmosféru v podniku pozitívny vplyv. Pretože rozmanitosť výrazne zvyšuje motiváciu a spokojnosť zamestnancov a prispieva tak k úspechu celej spoločnosti.

 

Vytvárať podnety

Tristný imidž odvetvia logistiky spojený s predstavou prepravných vozidiel a obrovských skladovacích hál nie je pre väčšinu ľudí príliš atraktívny. Ľudia vedia o treťom najväčšom hospodárskom odvetví v Nemecku stále príliš málo a zásadný význam logistiky si vôbec neuvedomujú. Nedostatok úspešných ženských vzorov tak ešte viac sťažuje ženám možnosť sa s týmto odvetvím identifikovať. 

Zároveň je v odvetví logistiky nedostatok mladších pracovníkov, takže existuje mnoho voľných pracovných miest, ktoré by dobre kvalifikované ženy mohli obsadiť.

Súčasná situácia ukazuje, že pohľad žien a mužov na odvetvie logistiky treba prehodnotiť. Mnohé logistické spoločnosti ponúkajú atraktívne pracovné príležitosti a svoju firemnú kultúru prispôsobili novým pracovným podmienkam. Flexibilná pracovná doba a nové formy práce, napr. home office, sú dnes súčasťou každodenného života aj v logistike a zamestnancom tak pomáhajú zosúladiť pracovný, rodinný a súkromný život. 

 

Rovné príležitosti pre všetkých

Digitalizácia so sebou prináša veľké zmeny a ženám v logistike okrem výziev ponúka aj nové príležitosti. Digitálna transformácia poskytuje pracovné podmienky, ktoré možno úspešne realizovať aj bez veľkej fyzickej sily. Okrem toho digitalizácia vytvára aj sieťové pracovné štruktúry, ktoré čoraz viac vyžadujú sociálne a komunikačné schopnosti, ktoré majú častejšie ženy než muži. Zohľadniac všetky aspekty kvalifikované ženy majú enormný potenciál nahradiť nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v odvetví logistiky.

Mladé ženy majú dobrú kvalifikáciu i vzdelanie a dokážu podať vysoké výkony. Vďaka svojmu odlišnému pohľadu môžu v logistických spoločnostiach vytvoriť novú kultúru a pracovné prostredie. Vyvážený mix, hlavne na úrovni manažmentu, sa ukázal ako veľmi pozitívny a výhodný pre všetkých zúčastnených. 

 

Ste v odvetví prepravy noví alebo hľadáte vhodných obchodných partnerov? TIMOCOM Marketplace vám v tom pomôže!

Znie to zaujímavo? Potom si nenechajte ujsť príležitosť! Vyskúšajte si nezáväzne TIMOCOM Marketplace a využite až milión ponúk prepráv a voľných vozidiel každý deň.

 

Mohlo by Vás zaujímať:

Digitálna logistika jednoducho a rýchle!

7 tipov ako získať nových vodičov pre vašu firmu

Ako a kde získať vzdelanie pre uplatnenie v logistike?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore