TIMOCOM 01.12.2020
5

Práca v logistike – Supply Chain Manager

Vzdělání, plat, budoucnost

Grafický prehľad úloh manažéra dodávateľského reťazca

Patrí k hlavným aktérom pri koordinácii reťazcov tvorby pridanej hodnoty a dodávateľských reťazcov: Supply Chain Manager. Má celkový prehľad a v rukách drží všetky nitky, ktoré sú nevyhnutné na riadenie tokov tovaru a informácií. Aké úlohy však presne patria do činnosti manažéra dodávateľského reťazca?  A aké sú vyhliadky tejto profesie?

V našom seriáli na blogu TIMOCOM sa venujeme práci v doprave a logistike a sledujeme aktuálne trendy a vývoj. Predtým sme sa venovali otázke, čo robí disponent v logistike. V treťom článku tejto série sa bližšie pozrieme na pozíciu „Supply Chain Manager“ ‒ manažér dodávateľského reťazca.

Čo robí Supply Chain Manager?

Supply Chain Manager organizuje a koordinuje celý reťazec tvorby pridanej hodnoty v rámci podniku. Supply Chain Manager zabezpečuje a plánuje kompletný proces ‒ od nákupu surovín cez výrobu produktov z tohto materiálu až po prepravu hotových výrobkov zákazníkovi. Pritom treba využívať optimálne trasy a prepravné cesty, dodržať termíny dodávok a v ideálnom prípade sa vyvarovať meškania, aby procesy boli efektívne pre všetkých zúčastnených.

Supply Chain Manager je v neustálom kontakte s externými partnermi, ako sú dodávatelia, zákazníci a poskytovatelia služieb. Tí musia byť v celom procese koordinovaní. Skrátene možno povedať, že hlavnou úlohou manažéra dodávateľského reťazca je plánovanie a riadenie všetkých materiálových, informačných a peňažných tokov.

Koľko zarába?

Keďže pre toto povolanie je potrebné dokončené bakalárske alebo magisterské štúdium ekonomických vied alebo ekonomického inžinierstva, je vyšší aj nástupný plat. Nástupný plat je spravidla 48.000 € za rok, pričom táto suma sa líši podľa veľkosti firmy a spolkovej krajiny. S príslušnými profesijnými skúsenosťami sa ročný plat môže vyšplhať aj na 80.000 €. Odráža sa v ňom vysoká zodpovednosť manažéra dodávateľského reťazca a jeho kľúčová úloha v logistike firmy.

Kde obvykle pracuje?

Supply Chain Manager je v zásade potrebný v každej väčšej firme. Či už u subdodávateľa v automobilovom priemysle alebo u výrobcu strojných zariadení. Všeobecne sú výrobné podniky dôležitými zamestnávateľmi, lebo v nich napríklad treba zaisťovať dodávky surovín a hotové výrobky zas posielať zákazníkom. Ide o veľké množstvo výrobkov a širokú paletu modelov, takže táto oblasť sa automaticky stáva neprehľadnou a komplexnou. Tu potom Supply Chain Management preberá plánovanie a koordináciu dodávateľských reťazcov.

Koľko hodín pracuje?

Pracovná činnosť manažéra dodávateľského reťazce nielen komplexne pôsobí, ale je aj veľmi rôznorodá, a predovšetkým časovo náročná. To znamená, že určite má 50 a viac pracovných hodín týždenne. Ak všetko prebehne bez problémov, potom je to ideálny prípad, často však dochádza k neplánovaným situáciám. Čo robiť, ak dodávateľ má problémy s kapacitou a nemôže dodať včas? Ako vyriešiť situáciu, keď zásielka tovaru stojí v dopravnej zápche a aj tu prichádza k výraznému meškaniu? Pre všetky tieto prípady je Supply Chain Manager kontaktnou osobou, ktorá sa musí snažiť, aby s príslušnými partnermi našla riešenie. Preto je nevyhnutné vedieť zvládať stres a je na to potrebný aj čas, čo sa odrazí v týždennej pracovnej dobe.

Aké schopnosti musí mať?

Dôležitými predpokladmi je analytické myslenie a schopnosť predvídať a plánovať. Ak máte organizačný talent, potom jeden dôležitý komponent pre toto povolanie je už splnený. Treba dobre zvládať stres a značný časový tlak. Dôležité je tiež vedieť vyznať sa v číslach. Pre zachovanie prehľadu o všetkých procesoch sú kľúčové znalosti v používaní počítačových systémov. Ak hovoríte anglicky, potom máte v tejto práci veľkú výhodu.

Praktikantmi vo firme sa spravidla stávajú študenti ekonomických vied. Štartom do tohto povolania môže byť aj ekonomická matematika. V ponukách pracovného miesta sa často uvádza požiadavka vysokoškolského štúdia so zameraním na logistiku/dodávateľský reťazec/ekonomiku. Odporučiť možno aj duálne štúdium, pretože tu už počas štúdia možno nazbierať praktické skúsenosti. Práve v tomto odbore je veľmi dôležitá včasná profesijná prax a prevzatie zodpovednosti. Po ukončení bakalárskeho alebo magisterského štúdia možno nastúpiť do trainee programu vo firme, kde si možno osvojiť všetky aspekty výučby v praxi.

Akú úlohu má v tomto povolaní digitalizácia?

Vzhľadom na medzinárodný charakter dnešných trhov a komplexnosť pracovných procesov moderných podnikov sú digitálne nástroje ako ERP systémy (Enterprise Resource Planning) pre manažment dodávateľského reťazce nevyhnutné. Okrem toho ponúka inteligentné systémy, ako je TIMOCOM Marketplace, celý rad digitálnych aplikácií pre prepravné procesy, napríklad Burzu nákladov, ktorá zobrazuje ponuky voľných vozidiel a prepráv z celej Európy.

To je len niekoľko príkladov pokračujúcej digitalizácie odvetvia dopravy a logistiky a jeho úsilie o digitálne riadenie celého prepravného procesu. Používanie takýchto systémov a digitálnych nástrojov patrí do každodennej práce manažéra dodávateľského reťazca, lebo mu umožňujú udržať si prehľad o všetkých pracovných krokoch tohto povolania a riadiť ich.

Supply Chain Manager – povolanie, ktoré má budúcnosť

Keďže Supply Chain Manager je potrebný takmer vo všetkých veľkých podnikoch, ktoré vyrábajú a posielajú tovar, a odvetvie dopravy a logistiky neustále rastie, profesijné vyhliadky do budúcnosti sú dobré. Pracovný trh sa okrem toho stále viac zameriava na vysokokvalifikovaných špecialistov, ku ktorým patrí aj Supply Chain Manager. Toto povolanie reflektuje všetko, čo sa globálne rozvíja: nové prúdy tovarov, nové technológie aj spôsoby zasielania. To všetko sú jednotlivé oblasti tejto práce, preto je táto činnosť rôznorodá, zaujímavá a vždy ide s dobou.

 

Chcete zistiť viac o digitálnych aplikáciách od TIMOCOM?

Zistiť viac o TIMOCOM Marketplace

 

Mohlo by Vás tiež zaujímať:

Digitalizácia ako konkurenčná výhoda

Ako znížiť výdavky a optimalizovať procesy vo firme?

TIMOCOM pomoc pri štarte: Ako založiť dopravnú firmu?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore