TIMOCOM 27.04.2023
4

Digitalizácia je zdatným pomocníkom

API rozhranie predstavuje cestu k zvýšeniu efektivity

Rozhovor s Lukášom Svobodom z DB Schenker o API rozhraní

Ručné prepisovanie údajov zo systému do systému nepochybne patrí do minulosti. Dnes sa kladie veľký dôraz na efektivitu prenosu údajov, ktorú môže zaistiť iba digitalizácia. Dopravné firmy potrebujú predovšetkým rýchle a presné údaje. V tejto súvislosti spoločnosť TIMOCOM ponúka rozhranie API, ktoré je pre dopravné firmy zdatným pomocníkom.

Minimálne 45 sekúnd potrebuje disponent pre manuálne vloženie ponuky prepravy alebo voľného vozidla na burzu nákladov od firmy TIMOCOM. Dvojité zadávanie pochopiteľne zaberá kopu času. Pritom riešenie, ako ušetriť drahocenný čas, je pomerne jednoduché. Stačí spojiť TMS/ERP dopravné firmy s TIMOCOM Marketplace (súčasť API rozhrania) a údaje sa budú prenášať automaticky, čo znamená rýchlo a bez dvojitého zadávania. Zároveň sa zníži chybovosť pri zadávaní a tiež náklady na manuálnu prácu.

API rozhranie od firmy TIMOCOM používa okrem iných aj spoločnosť DB Schenker. O prínose tohto systému v praxi sme mali možnosť hovoriť s pánom Lukášom Svobodom, ktorý má v DB Schenker na starosti procesné riadenie.

Aké konkrétne požiadavky kladú zákazníci na vaše logistické služby?

Hlavnými trendmi, ktoré v súčasnosti vnímame, sú digitalizácia a udržateľnosť. Požiadavky na efektivitu a presnosť samotného dopravného výkonu sú už samozrejmosťou.

Aké výzvy to pre vašu spoločnosť predstavuje?

Digitalizácia je pre nás výzvou vzhľadom na množstvo a rôznorodosť zákazníkov, ktorým poskytujeme naše služby. Snažíme sa najmä o prepojenie objednávkových systémov so systémom zákazníka, sledovanie zásielky a v neposlednom rade o elektronický obeh dokladov. Udržateľnosť je veľmi komplexná téma, ktorá zahŕňa celý rad aspektov, od vozového parku cez budovy až po digitalizáciu procesov.

Aké riešenia ste na základe týchto výziev navrhli?

S dopravcami dnes komunikujeme výhradne digitálnou formou. Zaviedli sme pre nich portál, kde si môžu spravovať údaje o svojej spoločnosti. Vodiči majú možnosť používať aplikáciu pre smartfóny. Jej prostredníctvom prijímajú pokyny od dispečerov. Používa sa aj na sledovanie priebehu prepravy a potvrdenie o vyzdvihnutí a doručení zásielok. Pre dopravné firmy, ktorých vodiči nemajú smartfón, je k dispozícii portál, prostredníctvom ktorého odovzdávajú informácie o vyzdvihnutí a doručení zásielky. Portál okrem toho umožňuje nahrať doklady o preprave.

Ďalším opatrením bola integrácia API rozhrania medzi TIMOCOM a vaším systémom. Čo vás priviedlo k tomuto rozhodnutiu?

Bola to logická voľba. Spoločnosť TIMOCOM je náš dlhoročný partner a v oblasti svojej pôsobnosti predstavuje jedného z popredných hráčov na trhu. Všetky údaje, ktoré sú potrebné na publikovanie ponuky v spoločnosti TIMOCOM, sú už uložené v našich systémoch. Ručné prepisovanie údajov z jedného systému do druhého skrátka nepatrí do 21. storočia.

Do akého systému integrácia prebehla?

Ide o náš interný systém D4S.

Ako vám API rozhranie pomáha pri každodennej práci a koľko času vám ušetrí?

Zásadný prínos je práve v úspore času, keď údaje z interného systému netreba ručne prepisovať do prostredia TIMOCOM. Ušetríme tak jednotky minút pri každej ponuke a vzhľadom na ich počet je to naozaj značná úspora času.

Ako prebiehala implementácia rozhrania, ako bola časovo náročná a kto sa na nej podieľal?

Implementácia API pre burzy nákladov prebiehala spolu s vývojom úplne nového interného systému. S ohľadom na rozsah úkonov spojených s vývojom systému a implementáciou viacerých API prebiehala rádovo v mesiacoch. Na celom procese sa na našej strane podieľali predovšetkým oddelenia business architecture a IT.

Aké rýchle bolo zavedenie používania API rozhrania do praxe?

Zamestnanci boli preškolení tak, aby sme z tejto zmeny vyťažili maximum. Využívať funkčnosť rozhrania boli schopní okamžite a dovolím si tvrdiť, že väčšina z nich by to zvládla aj bez školenia.

Naplnili sa vaše očakávania?

Áno, naše očakávania sa plne naplnili. Systém nám priniesol presne to, čo sme očakávali a čo potrebujeme.

Čo by ste povedali niekomu, kto je v podobnej situácii ako vy, rieši automatizáciu procesov a uvažuje o integrácii API?

Samozrejme to záleží na viacerých aspektoch, ale keď máte prevádzkový systém a aktívne využívate služby TIMOCOM, určite je to cesta, ako zvýšiť efektivitu vo vašej spoločnosti.


Mohlo by vás zaujímať:

Prepravy plánujte s predstihom - zákazy jazdy v Európe

Pomôže s nákladom aj s informáciami - ako sa dá využiť TIMOCOM

Digitálizácia ako konkurenčná výhoda

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore