Z dopravy 26.07.2021
4

Dopravný barometer od TIMOCOM: Rastúci objem prepráv v 2. štvrťroku 2021

Grafické zobrazenie vývoja ponúk prepráv v 2. štvrťroku

Dobré správy pre odvetvie dopravy a logistiky: V cestnej nákladnej doprave pokračuje trend rastu. Ako ukazuje dopravný barometer od TIMOCOM, ponuky prepráv sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 viac ako strojnásobili. Prekonané boli dokonca aj hodnoty z rovnakého obdobia predkrízového roku 2019. Je teda zrejmé, že pokračuje dobrý vývoj z 1. štvrťroka.

Využite aj vy aktuálne tendencie na dopravnom trhu pre vaše podnikanie a stiahnite si dopravný barometer od TIMOCOM:

Bezplatné stiahnutie pre iOS

Bezplatné stiahnutie pre Android

Doterajší rekord ponúk prepráv v druhom štvrťroku

Zatiaľ čo sa prvý štvrťrok 2021 s nárastom ponúk prepráv o 58 percent vyvíjal veľmi priaznivo, druhý štvrťrok ho v tom ešte predbehol. Dopravný barometer od TIMOCOM vtedy zaznamenal ďalší nárast ponúk prepráv o 51 percent v porovnaní s prvým štvrťrokom. Výsledok: nové rekordy na burze nákladov od TIMOCOM, čo je pre trh veľmi pozitívny impulz. V porovnaní so slabým druhým štvrťrokom koronavírusového roka 2020 bol nárast počtu ponúk prepráv dokonca o 251 percent. Pri porovnaní druhého štvrťroka 2021 s druhým štvrťrokom 2019, teda roku pred vypuknutím pandémie, vyplýva, že počty prepráv sa dokonca zdvojnásobili.

Rekordné čísla v rámci Smart Logistics System sú pôsobivé: Už prvý štvrťrok 2021 sa skončil nárastom o cca 6 mil. ponúk prepráv. Od apríla sa zverejnil viac ako trojnásobok ponúk prepráv. Dôvodom je otvorenie maloobchodu a celkový ekonomický vývoj v Európe po odoznení poslednej koronavírusovej vlny. Tieto skutočnosti boli tým potrebným impulzom, ktorý vyvrcholil silnou dynamikou na dopravnom trhu.

Vývoj ponúk prepráv podrobne

Ak bol rast ponúk prepráv v apríli o 2 percentá v porovnaní s marcom skôr slabší, v máji znova významne posilnil o 18 percent. „Okrem uvoľňovania protiepidemických opatrení tu zohrali úlohu následky zablokovania Suezského prieplavu. Počas niekoľkých týždňov po tejto havárii sa muselo z prístavov do ich zázemia prepraviť mnoho tovarov,“ vysvetľuje Gunnar Gburek, hovorca spoločnosti TIMOCOM. Ďalší dôvod vidí Gunnar Gburek v pokračujúcom raste elektronického obchodovania, ktorý dopravnému trhu už dlhší čas nadeľuje rastúce čísla.

Priamo v porovnaní s druhým štvrťrokom 2020, ktorý bol postihnutý obmedzeniami spôsobenými koronavírusovou pandémiou, vykazuje druhý štvrťrok 2021 nové rekordné hodnoty: v apríli nárast o 334 percent, v máji o 345 percent a v júni o 152 percent.

Výrazne menej ponúk voľných vozidiel

Rovnako ako rástli počty ponúk prepráv, klesali počty ponúk voľných vozidiel. Podľa dopravného barometra možno v porovnaní s predošlým rokom zaznamenať pokles až o 25 percent. Tento vývoj vyplýva aj zo zvýšenia počtu ponúk prepráv. Dopravcovia si môžu svoje náklady vyberať, čo má za následok, že k dispozícii je menej ložného priestoru. Situáciu navyše vyostruje trvajúci nedostatok vodičov.

Mnoho európskych trhov nad úrovňou pred krízou

Nemecká vnútrozemská doprava v druhom štvrťroku u prepráv opäť rástla: o celých 69 percent v porovnaní s prvým štvrťrokom. Čísla za jednotlivé mesiace v tuzemskej doprave v druhom štvrťroku 2021 v Nemecku sú oproti tomu striedmejšie: apríl +2 percentá, máj +17 percent a jún -5 percent. Dôvodom tohto vývoja je okrem celkového ekonomického vývoja aj previs prepráv spôsobený oneskorenými kontajnerovými loďami.

Holandský trh zaznamenal po poklese o 15 percent v roku 2020 priemerný nárast o 6 percent v 1. štvrťroku 2021. Dopravný barometer jasne naznačuje, že cestná nákladná doprava v Holandsku sa bude aj naďalej vyvíjať dobre, ako dokazujú údaje z relácií s touto krajinou: Počet ponúk prepráv s miestom nakládky v Holandsku a cieľom v Nemecku vzrástol v porovnaní s rokom 2020 v druhom štvrťroku o 454 percent.

Aj v Poľsku je vývoj veľmi pozitívny. Hoci už v prvom štvrťroku 2021 Poľsko zaznamenalo nárast objemu prepráv o 30 percent, druhý štvrťrok s prírastkom 15 percent je ešte úspešnejší ako prvý. Aj napriek poklesu o 25 % v apríli 2021 v porovnaní s predošlým mesiacom sa v máji a júni podarilo v porovnaní s predošlými mesiacmi opäť presadiť s nárastom o 9 a 16 percent.

Francúzsko s rekordmi vnútrozemských prepráv

Francúzsko jednoznačne boduje v oblasti vnútrozemských prepráv. Pri ponukách prepráv s miestom nakládky a vykládky vo Francúzsku bol v druhom štvrťroku 2021 v porovnaní s predošlým rokom zaznamenaný nárast 492 percent v apríli, 283 percent v máji a 93 percent v júni. Medzi májom a júnom tak tento trh zostal na vysokej úrovni predošlých štvrťrokov. Tento obdivuhodný nárast vnútrozemských prepráv umožňuje optimistický výhľad na ďalší priebeh roka.

Španielsko pri objeme prepráv na vzostupe

Z významných nárastov profituje aj Španielsko. Výrazný je v tomto ohľade hlavne máj 2021. Ponuky prepráv zo Španielska do Nemecka (v porovnaní s rokom 2019) v máji stúpli o 104 percent, prepravy do Francúzska vykazovali nárast 71 percent. Na druhej strane aj počet ponúk prepráv z Nemecka do Španielska v máji 2021 výrazne vzrástol o 125 percent v porovnaní s rokom 2019. Máj tak vďaka vývozu a dovozu potravín vychádza ako všeobecne silný mesiac. V porovnaní s predkrízovým rokom 2019 vzrástol objem prepráv v máji 2021 celkove o 80 percent.

Ak chcete mať aj vy spoľahlivé informácie o dynamickom vývoji na dopravnom trhu, stiahnite si bezplatne do svojho koncového zariadenia dopravný barometer od TIMOCOM:

Bezplatné stiahnutie pre iOS

Bezplatné stiahnutie pre Android

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Ako môže vaša firma profitovať z rastúceho on-line obchodovania?
Úspech v medzere na trhu: Firma MC-Bauchemie je silná ako betón a zároveň flexibilná
Čo získate vďaka rozhraniam v logistike

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore