Z logistiky 20.07.2021
3

Úspech v medzere na trhu: Firma MC-Bauchemie je silná ako betón a zároveň flexibilná

Ako dobrá logistika určuje úspech stavebných projektov

Firma MC-Bauchemie si vybudovala vlastné logistické oddelenie

Vidíme most, po ktorom ideme. Parkovací dom, v ktorom parkuje naše auto. Potrubie, z ktorého tečie pitná voda. Čo však nevidíme, sú výrobcovia výrobkov a techník stavebnej chémie, bez ktorých by to všetko nebolo možné. Títo „neviditeľní hrdinovia“ sa starajú o to, aby zo stavenísk vznikli moderné a bezpečné objekty. K tomu prispieva nielen každý zamestnanec, ale každý krok v celom dodávateľskom reťazci.

Optimalizujte vašu prepravnú logistiku so Smart Logistics System

Požiadavka: Dôvera v každú súčasť reťazca pridanej hodnoty

Na stavbe musí byť všetko bezpečné, s dlhou životnosťou a udržateľné. Celosvetovo pôsobiaci výrobcovia výrobkov a techník stavebnej chémie sú si toho veľmi dobre vedomí. Firma MC-Bauchemie je totiž presvedčená o tom, že každý výrobok môže mať rozhodujúcu úlohu v bezpečnosti a kvalite stavby alebo jej renovácii. Začiatky sú už vo firemnej kultúre, ktorá je tu vynikajúca a bola aj ocenená: Podľa značky „Top-Job“ patrí táto firma z Bottropu k najlepším zamestnávateľom v Nemecku. Obchodná činnosť firmy sa všeobecne zameriava na dlhodobé perspektívy a partnerstvá. K tomu patrí aj prepravná logistika. Tu sa osvedčujú partnerstvá so spoľahlivými dopravnými firmami. To všetko však dnes už nestačí.

Výzva: vysoký štandard pre mimoriadne požiadavky

Dodatočné objednávky prepravy, ktoré treba urobiť mimo štandardnej trasy, nie sú z ekonomického pohľadu ideálnym riešením. Zmluvní partneri v preprave síce obvykle robia aj mimoriadne prepravy, teda objednávky mimo poradia. Je to však spojené s veľkým úsilím a vysokými nákladmi.

Riešenie: Logistické kompetencie vo vlastnom závode

Aby firma MC-Bauchemie mohla reagovať ešte flexibilnejšie, vytvorila si príslušné logistické kompetencie vo vlastnom závode. O nakládku nákladných vozidiel a plánovanie trás sa tak stará vlastné firemné logistické oddelenie. Za týmto účelom využíva táto celosvetovo pôsobiaca firma digitálne riešenie – napr. Smart Logistics System od TIMOCOM. Týmto spôsobom môže kedykoľvek nájsť správneho partnera s vhodným vozidlom. „Takto môžeme aktívnejšie reagovať na prianie zákazníkov a meniace sa trhové podmienky,“ vysvetľuje Carsten Striepecke. Či už ide o vozidlá pre tekuté materiály, sypký náklad v silách alebo na podvalníkoch: Všetko je otázka správneho systému a vhodných funkcií hľadania. „Máme jednotlivé náklady, aj kompletné náklady. Tie musia byť prepravené buď priamo na stavbu, alebo do skladu, ktorý v prípade potreby dopĺňame,“ informuje Benjamin Stauch, vedúci oddelenia dispozícií v MC-Bauchemie.

Výsledok: zmes „osvedčeného“ a „flexibilného“

Podobne inovatívne ako výrobky a techniky sú aj logistické riešenia firmy MC-Bauchemie. Pritom sa využívajú osvedčení partneri, ale aj noví, preverení dodávatelia. Efektívny dodávateľský reťazec je súčasťou výrobného procesu výrobkov stavebnej chémie od samotného začiatku. Najdôležitejšiu úlohu pri nákupe prepravy nezohráva cena ani samotná rýchlosť. Ide predovšetkým o to, aby sa objednávky zákazníkovi dodali v požadovanom čase a v príslušnej kvalite, vysvetľuje Stauch.

Chcete aj vy spravovať vaše logistické procesy vlastnými silami a digitálne? Alebo chcete ako dopravca spolupracovať s takými vynikajúcimi firmami, ako je MC-Bauchemie?

Optimalizujte vašu prepravnú logistiku pomocou Smart Logistics System

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Odolnosť verzus efektivita: stabilita vďaka flexibilným dodávateľským reťazcom

TIMOCOM Pomoc pri štarte: Ako získať zákazky

Päť tipov pre obchodné a priemyselné firmy: Ako na to, aby sa logistika stala konkurenčnou výhodou

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore