Z logistiky 01.06.2021
3

Odolnosť verzus efektivita: stabilita vďaka flexibilným dodávateľským reťazcom

Prof. Dr. Thomas Hanke z FOM - Vysoké školy ekonómie a manažmentu na tému odolnosti.

Klimatická zmena, konflikty, znižovanie zdrojov a zmeny v správaní spotrebiteľov predstavujú riziká pre súčasné dodávateľské reťazce. Pre vytvorenie odolných dodávateľských reťazcov je nevyhnutná presná analýza príčin a cielené zásahy.

Whitepaper pre Supply Chain Riskmanagement

Poznanie svojej vlastnej organizačnej štruktúry

Dnešný svet podnikania sa v mnohých oblastiach neustále mení, často je neistý a nestabilný. Organizačná štruktúra, ktorú dnes považujeme za správnu a vhodnú, môže byť zajtra nesprávna a nevhodná. Pre posilnenie vlastnej odolnosti preto organizácie potrebujú schopnosť prispôsobiť svoje štruktúry novým podmienkam okolitého prostredia.

Štruktúry môžu mechanicky trvať na strnulých formalizmoch, ako je napríklad prísna byrokracia. Tá je vhodná pre stabilné a isté okolité podmienky a úlohy, ktoré nie sú príliš komplexné. Na druhej strane organickejšia a flexibilnejšia organizácia umožňuje pomerne rýchle prispôsobenie novým, nestabilným a neistým podmienkam okolitého prostredia. Tieto organické štruktúry sú zároveň veľmi efektívne v prípadoch, keď ide o vysoko komplexné úlohy.

Pochopenie a utváranie odolnej organizačnej štruktúry

Prispôsobivé a odolné systémy majú špecifické štrukturálne a dynamické vlastnosti. Ide o schopnosť systému vrátiť sa po narušení späť do normálneho stavu - a vďaka tomu vyvinúť určitú toleranciu voči problémom aj vzhľadom na turbulentné zmeny.

V minulosti sa vyvíjali prístupy, ktoré hovoria, že je nevyhnutné prelomiť doterajšie systémy, čo umožní dynamicky reagovať, resp. sa novo organizovať: od dezorganizácie až po generovanie chaosu.

Človek zohráva svojím konaním v tejto súvislosti veľmi dôležitú úlohu. Lebo iba náš postoj a naša mentalita prispievajú k tomu, že trvalá zmena v organizáciách sa začala vnímať ako pravidlo a nie výnimka. Stabilita sa dokonca považuje za nebezpečnú.

Okrem toho pri téme odolnosti treba zohľadniť aj to, že predpovede majú iba obmedzenú kapacitu a správanie takýchto komplexných a dynamických systémov nie je lineárne. To sa týka nielen náhlych rušivých udalostí, ale aj pomalých a subtílnych zmien, ako sú napríklad vzorce spotreby v priebehu času.

Odporúčania pre odolný Supply Chain Management

Prerušovanie dodávateľského reťazca ovplyvňuje zisk aj reputáciu podniku. Vedenie firmy musí za neistých podmienok vedieť rozhodovať angažovane a zodpovedne – teda byť vybavené schopnosťou zodpovedajúcim spôsobom zvládať komplexnosť a riadenie rizík. Zároveň ide o opatrenia a plánované postupy v duchu „Business Continuity“ v záujme minimalizácie rizík a prerušovania firemných procesov v manažmente dodávateľského reťazca. 

Transparentnosť a integrácia v celom dodávateľskom reťazci zostáva pre firmy jednou z najväčších výziev. Nároky na komunikáciu medzi partnermi rastú. Navyše vznikajú nové požiadavky na výmenu informácií a spoluprácu s partnermi, ktorí sú v dodávateľskom reťazci pred a za nami, ako aj na medziodborové tímy. To opäť vyžaduje ďalšiu integráciu aktivít pozdĺž reťazca tvorby pridanej hodnoty prostredníctvom ďalšej štandardizácie a zjednodušenia procesov a rozhraní, a tiež podporu firemnej kultúry, ktorá podporuje manažment odolnosti v dodávateľskom reťazci.

Whitepaper pre Supply Chain Riskmanagement

V konečnom dôsledku ide o správnu mieru flexibility v celom reťazci pridanej hodnoty, ktorá umožní absorbovať poruchy a prispôsobiť sa nevyhnutným zmenám okolitého prostredia.

O autorovi:

Thomas Hanke je profesorom všeobecnej náuky o podnikovej ekonómii, najmä o logistike na FOM Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Študoval komunikačnú vedu so zameraním na podnikové informačné systémy a systémy riadenia vedomostí na Univerzite v Essene a potom promoval na katedre ekonomickej informatiky výrobných firiem, kde získal titul Dr. rer. pol. Nasledovala práca v oblasti riadenia odbytu súkromnej banky a na Univerzite v Duisburgu a Essene pôsobil ako vedúci výskumného marketingu a programový koordinátor pre udržateľnú logistiku a medzinárodné programy v Centre pre logistiku a dopravu. Bol členom obchodného vedenia start-up inkubátora a aktuálne je ako poradca a mentor zapojený do rozmanitých inovačných a start-upových projektov.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Dôležitejšie ako v minulosti: Supply Chain Risk Management
Havária lode Ever Given v Suezskom prieplave: Prečo je dobré si teraz zaistiť prepravné a skladovacie kapacity
Ako optimalizovať procesy v logistike

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore