Z dopravy 06.04.2021
4

Viac síl na poslednej míli: Aké riešenia naozaj pomôžu

Rozmach e-commerce v nasledujúcich rokoch prehĺbi problémy poslednej míle.

Vytvorenie zdravého prostredia pre ľudí znižovaním emisií CO². To je jedna z hlavných úloh budúcnosti, ktorá sa týka prepravy tovarov. Logistiku však nemožno z miest len tak vymazať - je totiž dôležitou tepnou pre tovary všetkého druhu.

Chcete mať možnosť rýchlo a jednoducho zadávať prepravy? Potom na to využite najväčšiu európsku burzu prepráv.

Vyskúšať zdarma

Rozmach s následkami

E-commerce je na vzostupe, a to už veľa rokov. Rast počtu balíkov bude podľa štúdie firmy Pitney Bowes z októbra 2020 ďalej pokračovať. Táto americká firma je celosvetovo jedným z najväčších technologických podnikov, ktoré ponúkajú riešenia pre oblasť elektronického obchodu a zasielania balíkov. Podľa ich prognózy sa celosvetové množstvo balíkov v nasledujúcich šiestich rokov zdvojnásobí na 262 miliárd balíkov.

Následky: Čím viac ľudí nakupuje na internete, tým viac tovaru treba dodať. V oblasti predaja koncovým spotrebiteľom je posledný úsek až ku dverám zákazníka v odbore dopravy a logistiky označovaný ako posledná míľa. Práve táto časť dodávateľského reťazca je jednou z najzložitejších, pretože je s ňou spojených mnoho výziev.

Lebo ako rastie on-line obchod, sa zvyšuje aj doprava v meste. Zároveň rastú emisie škodlivých látok, ktoré produkujú ľahké a ťažké úžitkové vozidlá. V mestách a aglomeráciách to spôsobuje ďalšie problémy spojené s dopravou: zvýšené zaťaženie jemným prachom a hlukom, a tiež dopravné zápchy.

Pre vodičov to tiež znamená dopravnú zápchu, státie na červenú a časový tlak na poslednej míli. Okrem toho sa čoraz viac ľudí sťahuje do miest alebo do ich blízkosti. To znásobuje problémy na poslednej míli.

Európska komisia tento problém postrehla.
Doprava by mala byť predovšetkým v mestách podstatne menej škodlivá pre životné prostredie,“ píše sa v správe Európskej komisie. Do roku 2030 treba súčasné emisie škodlivých látok výrazne znížiť, aby sme sa rýchlejšie blížili k dosiahnutiu klimatických cieľov stanovených v EÚ, než tomu bolo doteraz. Preprava tovaru sa musí na dosiahnutí tohto cieľa podieľať. Doterajšie dopravné systémy treba efektívnejšie korigovať a umožniť tak, aby doprava bola šetrná k životnému prostrediu a udržateľná.

Ak chceme pre mestá a ich obyvateľov vytvoriť udržateľnejšiu dopravu, je potrebný nový prístup. Čo však zníži zaťaženie na poslednej míli? Ponúkame tri digitálne riešenia, ktoré pomáhajú optimalizovať prepravu na poslednej míli.

Tri kroky pre efektívnejšiu poslednú míľu

Spolupráca

Podľa štúdie BVL o dopravných tokoch v nemeckých mestách chcú logistici v budúcnosti riešiť problémy na poslednej míli spoluprácou. Takmer polovica opýtaných uviedla, že plánuje spoluprácu s inými obchodníkmi a dodávateľmi.

Sieť TIMOCOM tvorí viac ako 45.000 preverených firiem. Medzi nimi ľahko nájdete vhodného obchodného partnera. Nielen pre poslednú míľu môžete v aplikácii Objednávky v Smart Logistics System vytvárať zoznamy obľúbených. Pred zadaním objednávky môžete pomocou filtra zvoliť obchodných partnerov, s ktorými chcete opäť spolupracovať. Disponenti jednoducho využijú sieť osvedčených partnerov a vyhľadajú vhodného dodávateľa pre konkrétnu prepravu.

Spájanie tovarov pri doručení

V uvedenej štúdii BVL respondenti uviedli, že konsolidácia prepráv je pre nich dôležitá až veľmi dôležitá. Spájanie rôznych zásielok do jednej prepravy je pre špedíciu čoraz dôležitejšie, pretože zásielky sú čoraz menšie.

Práve obchodné a výrobné firmy pri zasielaní častejšie siahnu po externom dodávateľovi logistických služieb. Mnoho firiem má síce vlastných disponentov, nepravidelné prepravy však často riešia pomocou burzy prepráv. Zadávatelia tak majú možnosť nechať kompletné alebo čiastkové náklady prepravovať flexibilne. Výhodné je to aj pre dopravcov: Vyťažia vlastnú flotilu a vyhnú sa jazdám naprázdno.

Efektívne vyťaženie flotily

Aj s ohľadom na zmienený klimatický zákon Európskej komisie si čoraz viac výrobných a obchodných firiem stanoví ako cieľ znížiť emisie škodlivých látok. Aj logistika má záujem na tom, aby pracovala udržateľne. Dôležitým základom je efektívne využívanie všetkých zdrojov, ako je napríklad lepšie vyťaženie flotily alebo už zmienené predchádzanie jazdám naprázdno. To uviedlo takmer 300 respondentov - členov BVL ako druhé najdôležitejšie opatrenie pre optimalizáciu prepravy v meste. Jedným z najúčinnejších opatrení na zníženie počtu jázd bez nákladu je používať trh s krátkodobými obchodmi. Dodávatelia a zadávatelia tu nájdu prepravy a voľné vozidlá aj na poslednú chvíľu. Pre prepravné firmy znamená úplné vyťaženie parku vozidiel nielen zvýšenie obratu. Ak sa zníži počet jázd naprázdno, zároveň sa znížia aj emisie CO². To má opäť výhody pre mesto, jeho okolie a pre ľudí, ktorí tam žijú.

Úlohy, ktoré treba riešiť na poslednej míli, sú veľké. Cieľom je vytvoriť takú mestskú prepravu tovarov, ktorá bude vyhovovať moderným požiadavkám. Pre naštartovanie zlepšenia treba spoločné úsilie. Rovnakou mierou sa musí zapojiť mesto či obec a tiež dopravné firmy a spoločne pripraviť opatrenia vhodné pre budúcnosť. Dôležité prvé kroky týkajúce sa ambicióznych klimatických cieľov EÚ možno realizovať už dnes. Patrí sem optimalizované vyťaženie flotily a spojenie s ďalšími aktérmi dodávateľského reťazca.

Logistické a dopravné firmy nájdu v Smart Logistics System všetky digitálne riešenia, ktoré im umožnia takéto kroky urobiť a ktoré sú potrebné pre logistiku bez výziev.

Ak aj vy chcete, aby vaše logistické procesy boli udržateľné a efektívne, vyskúšajte najväčšiu európsku burzu prepráv na obdobie štyroch týždňov zdarma.

Vyskúšať zdarma

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Úspešná realizácia: Viac zákazníkov napriek koronavírusu
Ako zadávacie platformy pomáhajú získavať nové trhy
TIMOCOM pomoc pri štarte: Z čoho pozostávajú výdavky na dopravu?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore