Z logistiky 08.06.2023
3

Doprava bez papiera: Je to veľmi jednoduché!

Prepravné procesy bez nepríjemného papierovania

Pani v červenej veste s tabletom stojí na parkovisku pred kamiónmi

S digitálnym nákladným listom je to možné. Technicky možno takzvaný e-CMR realizovať už dlho. V Nemecku a mnohých ďalších európskych krajinách tomu však v ceste stoja právne prekážky. Digitálny nákladný list pritom ponúka mnohé výhody, a to pre firmy, aj pre životné prostredie. V tomto článku na blogu vám povieme, ktoré výhody to sú a ako digitalizovať dopravné procesy.

Stále hľadáte správny nástroj na digitalizáciu vašich dopravných procesov? Objavte aplikáciu Objednávky v TIMOCOM Marketplace pre cestnú nákladnú dopravu a vydajte sa na cestu digitalizácie!


Nákladný list: Čo to vlastne je?

Nemecký obchodný zákonník stanovuje, ktoré informácie môže dopravca pri vydaní nákladného listu vyžadovať. Zároveň stanovuje, že prepravca v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave musí mať nákladný list CMR u seba. CMR je pritom skratka francúzskeho výrazu "Convention relative au contrat de transport International de marchandises par route". Do slovenčiny to možno preložiť ako "Dohodu o zmluve o medzinárodnej cestnej preprave tovaru".

Hlavnou myšlienkou nákladného listu je zaistiť jednoduchosť, kontrolovateľnosť a právnu istotu prepravy tovaru. Musí byť v štyroch exemplároch a byť k dispozícii na týchto miestach:

  • Odosielateľ
  • Preprava
  • Dopravca
  • Colné alebo iné orgány

Háčik je v tom, že hoci v praxi je analógový nákladný list právnym základom procesu prepravy, množstvo požadovaných papierových dokumentov ho zbytočne komplikuje.

Chcete ušetriť čas a náklady? Žiadny problém!

Pravdepodobne najväčšou výhodou digitálneho CMR je úspora času a nákladov na personál. Odhaduje sa, že použitie e-CMR by v porovnaní s papierovým nákladným listom mohlo ušetriť cca štyri eurá na dokument. Len v Nemecku sa ročne vydáva zhruba 150 miliónov nákladných listov, čo znamená potenciálnu úsporu 600 miliónov EUR.

Ďalšie výhody digitálneho nákladného listu sú:

  • vytvorenie rozhrania k iným digitálnym systémom, napr. TMS, vďaka plošnému zavedeniu
  • možnosť dokumentovať poškodenie nákladu v reálnom čase

Digitálny e-CMR už natrvalo

Aj keď by sa proces prepravy so zavedením elektronického CMR podstatne zefektívnil, jeho používanie nie je dodnes rozšírené. Dôvodom je po prvé to, že jeho zavedenie je spojené s investíciami do potrebnej technológie. Ďalším dôvodom, prečo e-CMR nie je všeobecne prijímaný, je nevyjasnená právna situácia.

Obchodný zákonník síce už od roku 2013 v § 408 stanovuje, že "elektronický záznam je rovnocenný nákladnému listu". O „podrobnostiach upravujúcich vydávanie, držanie a predkladanie elektronického nákladného listu, a tiež postupe následného zápisu do elektronického nákladného listu“ je však nevyhnutné vydať nariadenie. A to neexistuje.

Prechod na digitálny nákladný list sa však blíži. Európsky parlament a Rada v roku 2019 rozhodli, že od roku 2026 bude používanie digitálnych nákladných listov povinné.

Digitálne objednávky prepravy v praxi

Digitálne spracovanie objednávok prepravy funguje bez problémov už nejaký čas. Digitálne disponovanie však nie je také bežné, ako by malo byť. Prečo však komunikovať telefonicky a faxom, keď všetko môže byť oveľa jednoduchšie? Digitálni pomocníci, ako je aplikácia Objednávky v Marketplace cestnej nákladnej dopravy spoločnosti TIMOCOM, vám pomôžu digitálne spracovať všetky vaše prepravné objednávky s obchodnými partnermi. Vďaka tomu budete môcť nielen rýchlo komunikovať, ale zároveň ušetríte čas pri zaznamenávaní údajov.

Ďalšie plus: Všetky vaše prepravné objednávky budú automaticky preložené do príslušného jazyka vášho dodávateľa. Jazykové bariéry tak možno ľahko prekonať. Okrem toho v aplikácii Objednávky kladieme veľký dôraz na takú citlivú tému, akou je bezpečnosť. Vaše údaje podliehajú najvyšším štandardom zabezpečenia dát a pri uzatvorení objednávky vznikajú právne záväzné zmluvné dokumenty.

Vaše výhody:

  • Máte prehľad: Všetky prepravné objednávky sú uložené centrálne a možno ich prehľadne spravovať
  • Rýchla komunikácia: Digitálne spracovanie šetrí váš čas i náklady
  • Zrozumiteľná komunikácia: Eliminujte jazykové bariéry tým, že automatizujete vytváranie objednávky v jazyku vášho obchodného partnera
  • Pracujete bezpečne: Vaše údaje sú chránené a vďaka archivácii ich môžete uchovávať 10 rokov

Znie to dobre? Potom si dohodnite nezáväzné testovanie a vstúpte do digitálnej budúcnosti!


Outbound logistika – aké faktory sú dôležité pri optimalizácii

Prepravy plánujte s predstihom - zákazy jazdy v Európe

Riadenie dopravy: zlepšovanie procesov v rámci dodávateľského reťazca

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore