Z dopravy 21.03.2023
7

Riadenie dopravy: zlepšovanie procesov v rámci dodávateľského reťazca

Ako môže riadenie dopravy pomôcť vyriešiť problémy pri riadení dodávateľského reťazca

Dodávateľský reťazec

V posledných rokoch sa riadenie dodávateľského reťazca stalo pre podniky jedným z najzložitejších a najnaliehavejších problémov. Vďaka stále pestrejšiemu súboru krátkodobých, strednodobých a dlhodobých výziev je zaistenie efektivity v dodávateľskom reťazci ošemetnou záležitosťou, ktorá vyžaduje zručnosť, rýchlosť a zvládnutie rastúceho počtu techniky a digitálnych nástrojov.

Riadenie dopravy patrí k najkritickejším aspektom zaistenia fungujúceho dodávateľského reťazca. Pokročilý súbor digitálnych nástrojov poháňaný umelou inteligenciou a strojovým učením znamená nielen pre logistické firmy, že tento proces bude rýchlejší, intuitívnejší a efektívnejší ako v minulosti. 

Podniky naprieč priemyselnými odvetviami využívajú inovácie a digitálnu transformáciu, aby riešili problémy v každej fáze procesu, ktorý nazývame logistický reťazec, teda od balenia a prípravy až po plánovanie trasy, dodanie a vratky. Intuitívny a inteligentný Marketplace pre logistické služby a rozhrania firmy TIMOCOM bol navrhnutý špeciálne na riešenie problémov, ktorým čelia výrobcovia a obchodníci v logistike a na zvýšenie efektivity.

Čo je dodávateľský reťazec?

Aby sme ho dokázali vedieť riadiť, je životne dôležité porozumieť postupu samotného dodávateľského reťazca.

Na najzákladnejšej úrovni je dodávateľský reťazec radom krokov, ktoré tvoria logistický reťazec. V minulosti dodávateľské reťazce fungovali ako jednotlivé logistické služby, od dodávateľa cez výrobcu k distribútorovi a zákazníkovi. Dodávateľský reťazec vyžadoval niekoľko akcií, jednu po druhej, čo viedlo k premene surovín na výrobky a ich dodanie zákazníkom.

V týchto lineárnych reťazcoch sa každý stupeň opiera o predchádzajúci a každá funkcia a osoba v tomto reťazci od seba závisia. Dodávatelia musia poskytnúť materiál, výrobcovia musia vyrobiť výrobky a distribútori ich musia dodať. Všetky články spája logistika. Vzniknuté problémy sa v reťazci prenášajú a môžu mať exponenciálne následky.

Moderné dodávateľské reťazce sú komplikovanejšie, zložitejšie, technologicky vyspelejšie a v dôsledku toho oveľa všestrannejšie a efektívnejšie. To viedlo k masívnemu zlepšeniu zákazníckych služieb a schopnosti splniť očakávania. Stále to však znamená, že supply chain management (scm), inak riadenie dodávateľského reťazca, je dôležitejšie ako v minulosti.

Aké sú hlavné výzvy, ktorým zákazníci v súčasnosti čelia?

V posledných rokoch globálne dodávateľské reťazce čelili bezprecedentným výzvam a pociťovali citeľný tlak. Zvýšený dopyt, zvýšené očakávania a meniaca sa životná úroveň (nehovoriac o pandémii COVID-19) spôsobili, že globálne sadzby kontajnerovej prepravy pre logistické firmy vzrástli od roku 2019 štvornásobne, čo vytvára tlak na schopnosť odvetvia prispôsobiť sa.

COVID-19

Pandémia mala katastrofálne následky na každú fázu dodávateľského reťazca. Na všetkých kládla enormný tlak a dokonca prerušila väzby medzi dodávateľmi, výrobcami a distribútormi a zároveň spôsobila mimoriadne zmeny v nákupnom správaní a v očakávaniach spotrebiteľov. Počas lockdownov enormne vzrástlo odvetvie e-komerce hlavne z dôvodu obáv o zdravie pri osobnom nakupovaním a predpokladá sa, že tento trend bude pokračovať, pričom do roku 2026 sa očakáva nárast trhu o viac ako 2 bilióny dolárov. Priemyselné odvetvia na celom svete a podobne aj logistika museli čeliť komplikovanejšiemu prostrediu a zvýšenému dopytu, a to s menšími (alebo s problematickejšími) zdrojmi.

Náklady

V celom dodávateľskom reťazci z mnohých dôvodov vzrástli náklady, a nie všetky boli spojené s pandémiou. Nielen logistické firmy a s nimi spojená nákladná doprava bojujú s nákladmi na pohonné hmoty, ktoré rastú v dôsledku geopolitických a ekologických požiadaviek. V posledných niekoľkých rokoch prudko vzrástli aj mzdové náklady. So zvyšujúcou zložitosťou dodávateľského reťazca vzrástli náklady súvisiace so skladovaním, s prevodom a so spravovaním výrobkov v spojitosti s nárastom prevádzkových nákladov.

Meniaca sa dynamika trhu

E-komercia je už niekoľko desiatok rokov rastúcim trhom, pričom pozoruhodný rozmach zaznamenal tento odbor v posledných rokoch. Spotrebitelia veľmi rýchlo menia nielen svoje zvyky, ale aj očakávania. Kým pred pár rokmi zákazníkov potešilo, že tovar objednaný on-line dostanú do 3 ‒ 5 dní, dnes rastie dopyt po oveľa rýchlejšom dodaní, oveľa širšom výbere a väčšej dostupnosti tovaru. Dnes sú všetci oveľa prepojenejší, svet sa zmenšil a hlavnú ťarchu musí niesť logistický reťazec a logistické firmy.

Aké sú najúčinnejšie riešenia?

Pre zníženie nákladov je rozhodujúca účinnosť a efektivita dodávateľského reťazca. Pre zníženie zásob a poskytovanie vynikajúcich služieb zákazníkom je nevyhnutná optimalizácia v každej fáze procesu. Tímy, pre ktoré je hlavnou náplňou práce logistika, pre dosiahnutie tohto cieľa vyžadujú okamžitú a dynamickú viditeľnosť stavu objednávky, flexibilitu a kontrolu nad ponukami, výmenami, skladovaním, výberovým konaním, plánovaním trasy a požiadavkami na prácu.

Technologické inovácie, najmä automatizácia a AI logistike ponúkajú jedinečné príležitosti pri spravovaní údajov, pre lepšiu tímovú prácu a spoluprácu, pri sledovaní a optimalizácii fyzického priestoru počas skladovania, balenia a prepravy. Možnosti pri riadení skladu a riadení dopravy vrátane vyťažovania dodávok ponúkajú vyhradený a na mieru šitý prístup k týmto nástrojom a môžu poskytnúť riešenia pri mnohých výzvach, ktorým čelia dnešné dodávateľské reťazce.

Čo je riadenie dopravy?

Výrobky sa v dodávateľskom reťazci samozrejme pohybujú fyzicky. V digitálnej ére však majú aj digitálnu existenciu, pretože počas celého procesu ich možno sledovať, a to na každom mieste od dodávateľa k spotrebiteľovi.

Čo vzniklo ako jednoduchý nástroj v nákladnej doprave, sa zmenilo na systém, ktorý spája každého hráča v dodávateľskom reťazci a ponúka pôsobivé možnosti sledovania a kontroly tovaru, zhromažďovania a využívania analýz a zefektívnenia procesu na každom kroku. Systém riadenia dopravy organizácii umožňuje automatizovať pracovné procesy, ktoré nepotrebujú ľudské vstupy, zhromažďovať (a využívať) obrovské množstvo informácií, vrátane informácií o vyťažovaní nákladnej dopravy, a neustále pracovať na zefektívnení dodávateľského reťazca.

Dobrý systém riadenia prepravy, ako je TIMOCOM Marketplace, vám umožní vyladiť a zlepšiť plánovanie trasy zo skladu a lepšie porozumieť nákladom na prepravu, čím získate informácie, ktoré potrebujete na zníženie nákladov a zvýšenie ziskovej marže. Umožňuje vám aj správne zvoliť dopravcu, skrátiť dodacie lehoty, efektívnejšie riadiť vrátenie tovaru a zlepšiť strategické rozhodovanie. Využitie TIMOCOM Marketplace a jeho rozhraní umožňuje zákazníkom ďalej zefektívniť spravovanie prepravy. Tu zohráva logistika hlavnú úlohu.

Čo je skladové hospodárstvo?

Podobne aj riešenia na spravovanie skladu poskytujú podnikom oveľa väčšiu kontrolu nad procesmi v sklade, umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie vychystávanie a balenie, efektívnejšie rozhodovanie o skladovaní a synchronizácii procesov v sklade so zvyškom dodávateľského reťazca.

Riešenia na spravovanie skladu zas poskytujú väčší prehľad o tovare v reálnom čase, čo umožňuje transparentnejšie procesy, rýchlejšie dodávky a úspešnejšie plnenie objednávok.

Ako môžu rozhrania zlepšiť efektivitu?

Rozhrania TIMOCOM boli zámerne navrhnuté pre zlepšovanie procesov. Na riadenie obchodných procesov v rámci logistiky a riadenie dopravy sa používajú tri rozhrania: Burza nákladov, Objednávky a Tracking.

Naše základné rozhranie, Burza nákladov, umožňuje organizáciám používať systém riadenia dopravy – tým, ktorí ponúkajú priestor na vyťažovanie a pre vozidlá, a tým, ktorí ho hľadajú. Burza nákladov je riešenie na riadenie dopravy, ktoré preukázateľne zvyšuje efektivitu tým, že naše služby priamo spája s internými procesmi organizácií.

Údaje medzi interným softvérom a rozhraním TIMOCOM sa plynule analyzujú, takže zákazníci nielenže môžu používať svoje preferované softvérové riešenia, ale údaje stačí zadať jedenkrát. Tak sa nielen skráti čas potrebný na prevod ponúk, ale zároveň sa dramaticky znižuje riziko, že pre omyly ľudí vzrastú náklady.

Rozhrania Objednávky a Tracking takisto ponúkajú vylepšenia procesov; tie možno využiť na automatizáciu právne záväzných procesov a zlepšenie transparentnosti a riadenia času.

TIMOCOM ponúka alternatívne riešenia riadenia dopravy

Inteligentná logistika zlepšuje procesy a znižuje náklady v celom dodávateľskom reťazci. TIMOCOM Marketplace ponúka kombináciu softvéru a služieb, ktoré zefektívňujú všetky prepravné procesy v takom zložitom odvetví, ako je logistika, a umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu prepravu.

Systém ponúka riešenia, ktoré organizáciám pomáhajú riadiť celú prepravnú činnosť v celom globálnom dodávateľskom reťazci a ponúkajú výrazne lepšie spravovanie a riadenie údajov. Poskytujú úplnú kontrolu nad každým aspektom dodávateľského reťazca od cenových ponúk, ktoré poskytuje burza nákladov, riadenia skladu až po sledovanie v reálnom čase, a to, ako už bolo zmienené, pomocou jedného systému s jedným rozhraním.

Riadenie prepravy a skladovania pomocou automatizácie a inteligentných technológií umožňuje organizáciám znižovať náklady v takmer každej fáze a zároveň zlepšovať pracovné postupy a procesy a zvyšovať spokojnosť zákazníkov. Tieto výsledky môžu viesť k vyriešeniu niektorých naliehavých problémov dodávateľského reťazca, ktorým logistika čelí v dôsledku pandémie aj po nej.


Mohlo by vás zaujímať:

Pomôže s nákladom aj s informáciami

Digitalizácia ako konkurenčná výhoda

Využívanie europaliet - paletový dlh a ako sa mu vyhnúť


Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore