Z logistiky 02.12.2021
5

3 Tipy na zabezpečenie prepravných kapacít – staňte sa prednostným zadávateľom

Ako „Shipper of Choice“ získate väčšiu istotu

Ruka v ruke funguje vzťah medzi zadávateľom a dodávateľom trvale a k spokojnosti oboch strán.

Nedostatok ložnej plochy, celosvetové nahromadenie výroby a následky koronavírusovej pandémie – sotva bolo niekedy ťažšie zabezpečiť vlastný dodávateľský reťazec. Pre priemyselné a obchodné firmy sú však bezchybné a spoľahlivé dodávateľské reťazce  zásadné. Existujú možnosti, ako zadávateľ môže získať renomé a vďaka tomu sa vyhnúť problémom s kapacitou a podnikať udržateľne.

Smart Logistics System od TIMOCOM vám môže účinne pomôcť realizovať nasledujúce tri rady. Tento systém totiž spája pod jednu strechu nielen firmy z priemyslu a obchodu a firmy podnikajúce v doprave a logistike z celej Európy. Vďaka spolupráci napríklad s firmou CargoClix, ktorá ponúka manažment časových okien, zároveň pokrýva služby, ktoré pomáhajú zaistiť bezproblémové splnenie zákazky.

Otestujte systém hneď a presvedčte sa sami:

Zaistiť dodávateľské reťazce hneď

3 Tipy pre spokojnejších prepravcov

V každom obchodnom partnerstve je dôležité byť rovnocenným partnerom a dodržať sľuby. S rastúcim vonkajším tlakom je pre obchodné firmy čoraz dôležitejšie, aby si u logistických firiem urobili dobré meno. Prebiehajúce zmeny na trhu, prehlbujúci sa nedostatok dopravcov v mnohých európskych krajinách  a nepredvídateľné udalosti, ako havária lode Ever Given, vedú k čoraz väčšiemu nedostatku prepravných kapacít. Dôsledkom je, že špedícia a ďalšie logistické firmy si môžu svojich zadávateľov vyberať. To okrem iného ukazuje aj aktuálny dopravný barometer od TIMOCOM.

Ako však zaistiť, aby aj napriek tomu bol tovar dopravený? Ako dosiahnuť, aby vlastné objednávky prepráv boli viditeľné medzi tisíckami ďalších? 

1. Spoľahlivosť

Včasná realizácia prepravy je v rozhodujúcej miere ovplyvnená vonkajšími vplyvmi. Dopravné zápchy, cestné kontroly alebo nečakane zlé počasie sú dôvodom meškania a v dôsledku toho môžu rýchlo znamenať menší počet objednávok.

Výrobné firmy mnoho z týchto situácií ovplyvniť nemôžu. Sú však schopné zaistiť, aby sa samy nestali ďalším stresujúcim faktorom pre svojich partnerov. Dobre to vidno na príklade „manažmentu na rampe“:

Tu môžu zadávatelia dbať na to, aby časy nakládky a čakanie boli čo najkratšie a v prípade zmien reagovali čo najflexibilnejšie. Inteligentné systémy umožňujú dynamicky riadiť príjazd nákladných vozidiel a zvýšiť tak spokojnosť prevádzkovateľov rámp aj dopravcov. Kto používa inteligentné systémy pri výpočte predpokladaného času príjazdu (ETA), môže vďaka malým digitálnym pomocníkom skrátiť čakanie na rampách na minimum. Aplikácia Tracking od TIMOCOM pomáha mať neustály prehľad o objednávkach prepravy a na tomto základe optimálne prispôsobiť vlastné procesy.

2. Jasná komunikácia - aj v cudzích jazykoch

Mnohé firmy majú zákazníkov, dodávateľov alebo skladové zásoby v zahraničí. Podobne vodiči nákladných vozidiel nezriedka prechádzajú veľkým počtom rôznych krajín a regiónov. To so sebou môže prinášať jazykové bariéry. Možnosť aj napriek tomu naďalej komunikovať je v tomto prípade veľmi užitočná, najmä v prípade, ak dôjde k neočakávaným problémom v dodávateľskom reťazci.

Systém TIMOCOM je dostupný v 24 európskych jazykoch. Všetky interakcie, napr. aktualizácia stavu medzi objednávateľom a dodávateľom, prebiehajú vždy v jazyku, ktorý príslušný používateľ nastavil vo svojom systémovom nastavení ako prednostný. To nielenže odstraňuje bariéry, ale zároveň priamo optimalizuje aj procesy a dohody.

Okrem toho informácie, ktoré vodiči nákladných vozidiel potrebujú, by mali byť, pokiaľ možno, dobre pripravené. Aby medzi zadávateľom a dodávateľom nevznikli chyby pri prenose, mali by ich systémy byť navzájom prepojené. Systémoví integrátori, ako je TIMOCOM, dnes prispievajú k tomu, že s dodávateľmi možno komunikovať nezávisle od systému a tí potom môžu plánovať a disponovať v prostredí, ktoré dobre poznajú a dávajú mu prednosť.

3. Predvídavé plánovanie

V období veľkej konkurencie je rozumné plánovať trasy čo najefektívnejšie. Nielen vo vlastnom záujme, ale aj v záujme dodávateľov. Možno plynule nadviazať s následnou objednávkou? Sú na ceste ďalšie objednávky, ktoré by bolo možné dobre skombinovať?

V systéme TIMOCOM môžu objednávatelia zároveň plánovať trasy pre svojich dodávateľov tak, aby títo dosiahli maximálny úžitok s čo najnižšími nákladmi.

Služba TruckBan okrem toho pomáha optimálne naplánovať trasy a mať neustály prehľad o zákazoch jazdy pre nákladné vozidlá. Pri kombinácii oboch aplikácií sa objednávatelia môžu prezentovať ako partneri, ktorí myslia nielen na svoje podnikanie, ale aj na podnikanie logistickej firmy.

 

Eso v rukáve: Optimálna prezentácia firmy

Namiesto nákladných reklám a výberových konaní sa zadávatelia môžu priamo v systéme predstaviť viac ako 45.000 zákazníkom TIMOCOM z celej Európy. „Digitálnu vizitku“ v aplikácii profily firiem možno vyplniť bez veľkej námahy. Okrem tradičných údajov, ako je názov firmy a adresa, sem patria aj doplňujúce informácie, ako sú certifikáty, jazyky, destinácie a daňové identifikačné číslo. Na druhej strane sa aj dodávatelia starajú o svoje firemné profily. Potenciálni obchodní partneri si tak o sebe môžu urobiť autentický obrázok.

Využite vaše možnosti a staňte sa zadávateľom prvej voľby

Uvedené tri možnosti sú najdôležitejšími faktormi, ktoré môžu zadávatelia z priemyselných a obchodných firiem využiť pre seba. V konečnom dôsledku si každý dodávateľ vyberie svojho vlastného zadávateľa, ktorého uprednostňuje a ktorého objednávky prijíma prednostne. Možno sa však domnievať, že obchodní partneri, ktorí majú dobrú platobnú morálku, ústretové správanie, udržateľné procesy a transparentnú komunikáciu, lepšie využijú svoj potenciál stať sa „Shipper of Choice“. Nie sú pritom odkázaní len sami na seba, ale môžu sa oprieť o pomôcky, ako je systém TIMOCOM a pripojené služby.

 

Výhody sú zrejmé:

  • zaistenie vlastných dodávateľských reťazcov a zvýšenie odolnosti,
  • optimalizácia pôvodných procesov bez investícií do nákladnej IT infraštruktúry,
  • zvýšenie reputácie na základe férovej spolupráce

 

Otestujte systém a presvedčte sa sami:

Zaistiť dodávateľské reťazce hneď

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Päť tipov: Ako na to, aby sa logistika stala konkurenčnou výhodou

Zvýšiť flexibilitu, znížiť výdavky: Efektívna logistika pre priemysel a obchod

Keď sú kocky hodené po novom: Ako optimalizovať procesy v logistike

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore