Z dopravy 12.12.2023
3

Ekonomická katastrofa: plánované zvýšenie mýta a jeho krutá realita

Úvaha Gunnara Gburka, Head of Business Affairs spoločnosti TIMOCOM GmbH

truck-toll-increase-900x600px-web (1)

Zaťažujúce dopady plánovaného zvýšenia mýta sa nesmú v žiadnom prípade ignorovať a skrývať za zatvorenými dverami. 

Plánované zvýšenie mýta v Nemecku od 1. decembra 2023 je viac než len finančnou záťažou – je to ekonomická nočná mora pre chrbticu nášho zásobovania a hospodárstva, cestnú nákladnú dopravu! 

Od konca roka 2023 sa k existujúcim mýtnym sadzbám pre všetky nákladné vozidlá s technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony pridá mýtna sadzba za emisie CO² a od roku 2024 sa plánujú vyššie mýtne sadzby aj pre ostatné triedy dopravy. Okrem odvetvia dopravy budú mať tieto opatrenia vplyv aj na priemysel, obchod a spotrebiteľov. V hre je oveľa viac než len otázka nákladov: ide o udržanie a posilňovanie konkurencieschopnosti Nemecka ako miesta pre podnikanie!

Začarovaný kruh dodatočných nákladov

Plánované tzv. mýto za emisie CO² nie je ničím iným ako „skrytým“, politicky motivovaným zvýšením daní, ktorého údajné vecné argumenty nemajú absolútne žiadny vzťah k realite. Zavedenie mýta za emisie CO², ktoré sa plánuje od 1. decembra 2023, mýto pre nákladné vozidlá takmer zdvojnásobí. Pre logistický priemysel, ktorý už teraz robí všetko, aby účinne čelil rastúcim nákladom, je to takmer neriešiteľná výzva. Rastúci tlak na dopravné spoločnosti, aby v záujme zachovania konkurencieschopnosti kompenzovali niektoré z týchto vyšších nákladov znížením vlastných ziskových marží, je jednoducho neprijateľný. Tento prístup je zjavnou prekážkou pre veľký počet firiem. Koniec koncov, dopravný priemysel už teraz pracuje s extrémne nízkymi maržami. Skutočnosť, že ziskové rozpätie bude opäť zaťažené, nevyhnutne znamená, že podniky budú mať k dispozícii menej finančných prostriedkov napríklad na naliehavo potrebné budúce technológie. Investície do dopravných riešení s nižšími emisiami, ako sú elektrické nákladné vozidlá a alternatívne spôsoby pohonu, tak budú blokované, pričom dopravné spoločnosti by mali byť v snahe zaviesť udržateľnejšie postupy v skutočnosti podporované, a nie bezohľadne brzdené.

To však zďaleka nie je všetko. Čoraz viac, najmä malých a stredných dopravných spoločností, sa v dôsledku zvýšeného zaťaženia dokonca dostáva do červených čísel – z dlhodobého hľadiska nemajú absolútne žiadnu šancu na prežitie na trhu. Drastický dôsledok: dostanú sa do mimoriadne neistej situácie, budú opäť musieť platiť, a v najhoršom prípade budú musieť skončiť. Začarovaný kruh, ktorý sa plánovaným zvýšením mýta ešte viac prehĺbi – už aj tak napätá situácia sa bez ohľadu na straty opäť vyostrí!

Plánované zvýšenie mýta ako riadiaci nástroj zlyháva 

Zvýšené mýto sa opakovane uvádza ako riadiaci nástroj na podporu ekologickejšej dopravy. Krutá realita však vykresľuje pochmúrny obraz: očakávaný riadiaci účinok sa nedostaví, a to z hmatateľných dôvodov. Potrebná infraštruktúra pre alternatívne technológie pohonu jednoducho nie je v celej krajine dostatočná ani všade dostupná. Okrem toho je pravdepodobné, že príslušné vozidlá budú ponúkané na trhu až koncom roka 2023 a ani v roku 2024 to ešte nebude v dostatočnom počte. Pri takýchto opatreniach je perspektíva „zelenej“ logistiky v budúcnosti otázna. Plánované zvýšenie mýta nemá žiadny prínos pre klímu – namiesto toho spôsobuje obrovské hospodárske a sociálne škody.

Nezodpovedné opatrenie s ďalekosiahlymi dôsledkami

Odvetvie logistiky a výrobné podniky však nebudú schopné znášať väčšinu nákladov na mýto samy. Tie preto budú v rôznych fázach nevyhnutne prenesené na (konečného) spotrebiteľa. To hrozí všeobecným zvýšením cien tovarov a služieb, takže dodatočné náklady v konečnom dôsledku zasiahnu celé obyvateľstvo. Pri súčasnej inflácii ide o ďalší inflačný faktor.

Je potrebné hľadať alternatívne riešenia, ktoré chránia životné prostredie, ale zároveň nezaťažujú hospodárstvo, priemysel a spoločnosť takými ďalekosiahlymi dôsledkami. V stávke je totiž budúcnosť a konkurencieschopnosť Nemecka ako miesta pre podnikanie, ako aj kvalita života všetkých, ktorých sa to týka.

Je načase prijať realitu – kamiónová doprava je základom nášho hospodárstva a spoločnosti. Aby bolo jasné: už dnes nepôjde žiadne nákladné vozidlo na trasu bez oprávneného dôvodu. Za každou jazdou musíme vidieť dopravu, ktorá udržiava naše hospodárstvo pri živote, zabezpečuje našu prosperitu a zásobuje spoločnosť všetkými potrebnými tovarmi. Vyššie náklady na mýto nebudú môcť priniesť rýchle zmeny v mixe jednotlivých druhov dopravy. Infraštruktúra pre alternatívne druhy dopravy, ako sú železnice a vnútrozemské vodné cesty, to v súčasnosti nedokáže. Cestná nákladná doprava je preto stále naliehavo potrebná a bude musieť pokračovať. A to aj so zvýšenými nákladmi.

 

Chcete efektívne čeliť vzrastajúcim nákladom v doprave? Vyskúšajte TIMOCOM Marketplace a optimalizujte svoje logistické procesy.

 

Ako sa vyhnúť jazdám naprázdno a znížiť CO2

Udržateľnosť pre dopravné firmy

Digitálna logistika jednoducho a rýchle!

Samira Gryzia

Marketing Communications Manager

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore