Z logistiky 27.11.2023
5

Udržateľnosť v dopravnej firme? Žiadny problém!

Udržateľná logistika.

Od vstupu zákona o povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci do platnosti uplynulo už šesť mesiacov. Odvtedy zákon zaväzuje podniky od 3000 zamestnancov k väčšej udržateľnosti a transparentnosti. Postoj EÚ k tejto otázke je nasledujúci: „Zákon o zodpovednosti firiem musí zaistiť, aby budúcnosť patrila podnikom, ktoré sa k ľuďom a k životnému prostrediu správajú udržateľným spôsobom, a nie tým, ktoré si vytvorili obchodný model postavený na vykorisťovaní a poškodzovaní životného prostredia.“

Čas na zmenu

Celé desaťročia sa riadenie dodávateľského reťazca zameriavalo na zvyšovanie efektivity. Cieľom pritom je úspora nákladov. Pandémia, vojna na Ukrajine a ďalšie nepredvídateľné udalosti však v posledných rokoch upozornili na zraniteľnosť medzinárodných dodávateľských reťazcov. V mnohých firmách sa tak snažili zalátať diery vo vlastných dodávateľských reťazcoch. Najmä v menších podnikoch však na udržateľnosť a dlhodobé zmeny stratégie zostalo málo priestoru a síl. Najneskôr od 1. januára 2023 musí vlastné riadenie dodávateľského reťazca nielen minimalizovať riziká a pripraviť sa na možné narušenie, ale zároveň spĺňať požiadavky na udržateľnosť.

Myslieť na udržateľnosť ako na prioritu

Napriek tomu si už mnohé spoločnosti stanovili ciele udržateľnosti, avšak len málo z nich ich plne využíva. Dôvody sú rôzne. Často chýbajú spoľahlivé a pritom základné údaje o emisiách a využití vozidiel. Zároveň nie je vždy možné spojiť snahu po udržateľnosti so ziskovou stratégiou podniku. Požiadavky na udržateľnosť sa preto obvykle kladú na pôvodné systémy, namiesto aby sa integrovali do celej firmy. Príliš často sa opätovne hľadajú len krátkodobé zmeny, a to aj preto, že chýbajú zodpovední ľudia, partneri, zdroje a know-how pre udržateľnú budúcnosť.

Tipy pre rýchle zníženie uhlíkovej stopy

Začlenenie udržateľnosti do súčasných systémov sa zdá zložité. Často však stačí urobiť len malé úpravy. Napríklad minimalizácia jázd naprázdno pomáha nielen optimalizovať využitie vozidiel, ale zároveň znížiť uhlíkovú stopu.

 

Prvým krokom k udržateľnosti je dôkladná analýza východiskovej situácie. To pomôže definovať vhodné stratégie udržateľnosti s konkrétnymi cieľmi. Pomocou nášho partnera Big-Mile môžu zákazníci spoločnosti TIMOCOM priamo a jednoducho získať prístup k hlbšej analýze svojich údajov o emisiách CO2 a vyvodiť tak konkrétne optimalizácie. V spojení so  sledovaním vozidiel a ďalšími službami a aplikáciami od TIMOCOM môžu byť spoločnosti udržateľnejšie aj bez veľkých investičných výdavkov.

 

Najrýchlejšie a najúčinnejšie metódy znižovania emisií CO2

1. Efektívne plánovanie trasy:

Najdôležitejším prvkom udržateľnej logistiky je zníženie spotreby paliva. Používanie fosílnych palív v doprave je hlavným zdrojom emisií škodlivých pre životné prostredie, preto sa považuje za zásadný prostriedok na zaistenie udržateľnosti logistiky. Vyššia účinnosť paliva zároveň vytvára veľké možnosti, ako zefektívniť a znížiť výdavky na prepravu tovaru. Optimalizáciou plánovania trás môžu dopravné spoločnosti bez väčšieho úsilia minimalizovať dojazdové vzdialenosti a výrazne znížiť spotrebu paliva. Vyššiu efektivitu a nižšie náklady zaistí aj používanie GPS a telematických systémov.

2. Optimalizácia prepravy:

Efektívne využitie nákladového priestoru môže znížiť potrebu ďalšej prepravy. Jazdy naprázdno sú nielen extrémne drahé, ale z hľadiska udržateľnosti aj veľmi škodlivé. Vďaka cieleným dodatočným nákladom a ďalším prepravám na spiatočnej ceste po realizácii zákazky sa vozový park automaticky stáva udržateľnejším.

3. Využitie telematických technológií a technológií na analýzu údajov:

Využitie telematických systémov a technológií na analýzu údajov umožňuje dôkladné sledovanie používania vozidiel a všetkých logistických procesov. To umožňuje efektívnejšie využívať zdroje a neustále zvyšovať výkonnosť v oblasti udržateľnosti.

4. Spolupráca s dodávateľmi a zákazníkmi:

Úzka spolupráca s dodávateľmi a zákazníkmi môže pomôcť spoločne vyvinúť udržateľnejšie dopravné riešenia. Udržateľnosť sa týka nás všetkých, preto by mala viesť k spolupráci namiesto individuálnych riešení. Spoločne možno rozvíjať užšie a uhlíkovo optimalizované sklady a zlučovať zákazky pre lepšie využitie nákladných automobilov.

 

Strednodobé optimalizácie pre väčšiu udržateľnosť

1. Vozidlá šetrné k životnému prostrediu:

Nahradenie starších nákladných vozidiel modelmi šetrnejšími k životnému prostrediu, ako sú elektrické a hybridné vozidlá, môže výrazne znížiť emisie CO2. Novšie benzínové a naftové motory sú však zároveň oveľa šetrnejšie ku klíme. 

2. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie:

Využívanie obnoviteľnej energie pre logistické centrá a sklady, ale aj kancelárie a obchodné priestory, môže znížiť uhlíkovú stopu celej spoločnosti. To možno dosiahnuť využívaním solárnej a veternej energie a ďalších obnoviteľných zdrojov energie.

3. Školenie a osveta v oblasti udržateľnosti:

Dopravné spoločnosti by mali svojich zamestnancov upozorniť na túto tému i na potrebu vytvárať povedomie o udržateľnosti. To môže viesť k zodpovednejšiemu využívaniu zdrojov a udržateľnejšej firemnej kultúre.

 

Priestor smerom nahor

Existuje niekoľko jednoduchých stratégií, ktoré môžu viesť k výraznému zlepšeniu. Napríklad samotné správne školenie vodičov môže priniesť efektívnejšie využívanie paliva. Dôležité je vyhnúť sa zbytočne dlhým dopravným trasám a minimalizovať prejdenú vzdialenosť. Moderný plánovací softvér a dobre vyškolení dispečeri už dnes pomáhajú vyhnúť sa zbytočným trasám. Okrem priamych úspor s ohľadom na bilanciu CO2 inteligentné prepojenie všetkých logistických systémov umožňuje ďalšie zvýšenie účinnosti v tejto oblasti. Z dlhodobého hľadiska sa zásadným aspektom stratégie udržateľnosti pre zajtrajšok stane téma elektromobility. Okrem veľkých investícií to však vyžaduje aj spoluprácu všetkých odvetví hospodárstva, politiky a spoločnosti, napríklad s cieľom optimalizovať infraštruktúru a umožniť udržateľnosť podnikov a firiem so slabším odbytom.

 

Sledujte trh a jeho vývoj, aby ste mohli pružne reagovať na zmeny a urobiť správne rozhodnutia v správnom čase. Zároveň by ste sa mali pripraviť na budúcnosť a pracovať na efektivite a využití svojich vozových parkov. S tým vám môžu pomôcť IT riešenia, ako je TIMOCOM Marketplace. Inšpirovať sa môžete aj u konkurentov, ako je špedičná spoločnosť Timotrans, a zistíte, ako možno udržateľné koncepty úspešne integrovať do každodenného života.

 

Mohlo by Vás zaujímať:

„Udržateľná logistika“: Päť cieľov udržateľného rozvoja pre logistiku

„Udržateľná logistika“: Vývoj a dôležité pojmy pre logistiku

Ako zmenšiť CO2 stopu v logistike

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore