24.03.2016

Žiadna šanca pre zlodejov nákladov

Ako sa doprava môže brániť pred kriminálnymi živlami

(2)

Erkrath, 24.03.2016 - Kriminalitu a čierne ovce nájdeme v každom odvetví. V doprave ich spektrum siaha od prvoplánových „rozrezávačov plachiet“ až po rafinovaných kybernetických zločincov. Tí druhí sa zameriavajú predovšetkým na online platformy. Snažia sa získať potrebné informácie a používajú falošné identity, aby v najhoršom prípade ukradli drahý tovar. Preto rovnako ako „na vozovke“ existujú i na sieti určité pravidlá správania sa, ktoré treba v záujme prevencie rizík dodržiavať. Dobrým príkladom je najväčšia európska dopravná burza spoločnosti TimoCom. Tento skúsený poskytovateľ služieb v oblasti IT informuje na svojich firemných stránkach o opatreniach, s ktorých pomocou môžu používatelia zo špedičných, dopravných a logistických firiem znížiť riziká. TimoCom má vlastnú viacstupňovú bezpečnostnú sieť a odporúča konkrétne postupy, ktorých cieľom je krádežiam pokiaľ možno zabrániť.

Bezpečnosť ako výzva

Podľa štúdie Asociácie na ochranu prepravovaného tovaru Tapa (Transported Asset Protection Association) bolo v roku 2015 nahlásených celkovo viac ako 1500 krádeží nákladov v Európe, na Blízkom Východe a v Afrike. V Európe to bolo dovedna 832 prípadov. Krajinami s najväčším počtom oznámených krádeží sú Holandsko (436), Veľká Británia (165) a Nemecko – pričom tu klesol počet v porovnaní s predchádzajúcim rokom z 285 na 97 oznámení. V 70 prípadoch došlo ku strate prevyšujúcej 100.000 eur, v piatich krajinách dokonca ku strate vo výške viac ako 1 milión eur.

Dôsledky sú väčšinou ešte závažnejšie. Chýbajúce dodávky sú príčinou výpadkov vo výrobe, ktoré môžu viesť k zrušeniu zákaziek, strate imidžu a v najhoršom prípade k insolvencii. Firmy pritom môžu riziko škôd na všetkých úrovniach obmedziť už vopred – napríklad informovaním svojich zamestnancov a praktickými stratégiami zameraným na predchádzanie rizikám. Hľadisko bezpečnosti by malo byť pevnou súčasťou všetkých rozhodnutí pri každodennej práci. S rastom objemu cestnej nákladnej dopravy možno totiž očakávať, že porastie aj kriminalita v tomto odvetví. Spolkové ministerstvo dopravy vychádza z toho, že sa prepravované množstvo do roku 2025 zvýši o 27 % a tým o 3,5 miliárd ton.

Preveriť dodávateľské reťazce, odstrániť slabé miesta

Kde skôr pôsobili osamelí páchatelia, tam dnes často natrafíme na organizované skupiny. Vznikajú vymyslené firmy, ktoré zneužívajú identitu solídnych spoločností. Preto treba veľmi starostlivo dbať na to, kto má prístup k citlivým údajom. Disponenti môžu využiť svoje technické a organizačné možnosti, aby cielene pomáhali vodičom a pokiaľ možno zabránili takýmto udalostiam. Odporúča sa napríklad  počas trasy naplánovať len bezpečné odstavné miesta a parkoviská. Detaily o preprave by si medzi sebou i v tomto prípade mal vymieňať len vodič, dispečing a nadriadený.

Burzy nákladov: nevyhnutný je komplexný prístup a starostlivosť riadneho hospodára

Rovnaká obozretnosť sa tiež týka práce s online platformami. Technická stabilita a používateľský komfort ako faktory kvality pre výber dopravnej burzy nestačia. Rovnako dôležitá je i koncepcia bezpečnosti prevádzkovateľa. Poskytovateľ IT služieb v doprave, firma TimoCom, je so svojou dopravnou platformou na trhu úspešne už viac ako 20 rokov. V neposlednom rade práve aj vďaka tomu, že sa tu používatelia cítia byť v dobrých rukách. Firma ponúka viacstupňovú bezpečnostnú sieť a komplexnú ochranu formou rozsiahlych opatrení. Vlastné zákazky sa však uzavierajú mimo burzy – bez ďalšej účasti prevádzkovateľa. Preto TimoCom kladie veľký dôraz na informovanie účastníkov o možných rizikách a bezpečnom správaní.

Najdôležitejšie pravidlá  čistého obchodovania

V spolupráci so Zemským kriminálnym úradom Dolného Saska, Združením pre bezpečnosť hospodárstva v severnom Nemecku (VSWN), priemyselnou a dopravnou poisťovňou HDI Gerling a ďalším popredným prevádzkovateľom burzy nákladov Teleroute vznikli kompaktné informačné brožúry a kontrolné zoznamy týkajúce sa prevencie krádeží. Tie sú určené pre vodičov, disponentov a manažment/firemné vedenie. Viac o bezpečnostnom balíčku TimoCom Secure sa dozviete na www.timocom.sk v časti „Bezpečnosť“. Tam sú navyše k dispozícii všetky kontrolné zoznamy a informačné brožúry na bezplatné stiahnutie.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore