08.11.2018

Kto vlastne zodpovedá za zabezpečenie nákladu v nákladnom vozidle?

Znalec v odbore zabezpečenia nákladov počas prepráv ponúka tipy v exkluzívnom rozhovore.

(3)

Podľa Zväzu nemeckých poistiteľov (Gesamtverband Deutscher Versicherer, GDV) nie je 70 percent nákladných vozidiel na nemeckých cestách správne alebo dostatočne zabezpečených. Správne zabezpečenie prepravy je pritom podľa pravidiel premávky na pozemných komunikáciách a obchodného zákonníka povinné. Kto je zaň teda v konečnom dôsledku zodpovedný: špeditér, vodič alebo zasielateľ? A čo je pri zabezpečení nákladu vlastne dôležité? Cenné tipy ponúka Alfred Lampen, znalec, školiteľ a autor na tému zabezpečenia nákladov v logistike.

Mnoho zasielateľov alebo zákazníkov z obchodu a priemyslu ešte úplne nepochopilo svoju zodpovednosť, pretože nemajú potrebné informácie. Iní sú v tom naopak už perfektní. Napríklad chemický priemysel je v tomto ohľade veľmi prísny.

zdieľať na:

O čo ide pri zabezpečení nákladu?

V prvom rade ide o to, aby tovar zostal v aute, aby nikto nebol zranený a tovar nebol poškodený.

Každá piata nehoda v oblasti cestnej nákladnej dopravy je podľa GDV „nehoda spôsobená strateným nákladom“. Ročne pritom vzniká na nemeckých cestách cca 1600 ťažkých nehôd a náklady sa šplhajú do stoviek miliónov. Čo sa dá proti nedostatočnému zabezpečeniu nákladov robiť?

Rozhodujúcu úlohu tu hrá zasielateľ. Predstavme si, že vodič príde na miesto nakládky a pre určitý náklad má nevhodné auto, auto je poškodené alebo nemá upínacie pásy. Napriek tomu je ale tovar naložený a k zákazníkovi príde poškodený. Zákazník sa sťažuje, to je zlé pre obchod a dozaista to tiež nie je v záujme zasielateľa. Katastrofálne pochopiteľne je, keď navyše dôjde k ohrozeniu ľudského života. Napríklad čo sa týka nezabezpečených papierových kotúčov. Jeden jediný kotúč váži niekoľko ton. Pri prudkom brzdení stratí vodič kontrolu nad kotúčom alebo iným tovarom v dôsledku fyzikálnych síl. Tovar vypadne na cestu alebo je katapultovaný vpred. Dôsledky sú fatálne.

V tomto prípade by bol potrebný pokyn od zasielateľa, kde bude napísané, že sú nutné napríklad protišmykové podložky a pásy, vďaka ktorým je tovar určitým spôsobom zabezpečený. O to by sa musel špeditér alebo dodávateľ najskôr postarať, inak by zákazku nedostal.

Existujú takéto pokyny? A pokiaľ áno, kto kontroluje ich dodržiavanie?

Mnoho zasielateľov alebo zákazníkov z obchodu a priemyslu ešte úplne nepochopilo svoju zodpovednosť, pretože nemajú potrebné informácie. Iní sú v tom naopak už perfektní. Napríklad chemický priemysel je v tomto ohľade veľmi prísny. Sú tu presné pokyny, ktoré musia byť pred odjazdom nákladného vozidla splnené.

Kde získam informácie o správnom zabezpečení nákladu?

Profesijné združenie pre dopravu, poštovú logistiku a telekomunikáciu (BG Verkehr) alebo Spolkový zväz nákladnej dopravy, logistiky a likvidácie odpadov (BGL) poskytujú príslušné brožúry. Informácie možno získať aj od prepravných a logistických zväzov.

Vodič by mal pochopiť, že je to predovšetkým on, kto je v nebezpečenstve, pretože náklad sa nachádza priamo za ním. Keď musí prudko zabrzdiť, náklad letí vpred. A vodič je potom prvý na rane. Ohrozuje tak ale aj ostatných, pokiaľ nezabezpečený náklad vypadne alebo vyletí na cestu alebo na iné vozidlá. Ak to vodič pochopí, bude viac dbať o to, aby náklad bol správne zabezpečený. Napríklad medzera vpredu by mala byť vždy zabezpečená. Tieto informácie treba poskytnúť počas školenia.

V rozhovore s havarijným komisárom sme sa dozvedeli, že prepravné škody sú spôsobené aj chybami v balení. Existujú príklady nekvalitného balenia, ktoré spôsobujú problémy so zabezpečením nákladu?

Napríklad tovar, ktorý je upevnený na palete, ale paletu úplne nevypĺňa. Keď sú kartóny upevnené fóliou príliš voľne. Alebo keď sú tesne pri sebe iba palety, ale nie tovar na paletách, potom sa pri prudkom brzdení náklad zhrnie k sebe. Umelohmotné kanistre sa môžu tak zdeformovať, že uzáver pod tlakom vyletí a tekutina, napr. nebezpečný tovar, vytečie.

Existuje niečo ako päť dobrých pravidiel zabezpečenia nákladu, ktoré treba dodržiavať?

  1. Medzera vpredu by mala byť zabezpečená čelnou stenou alebo pásom a palety by mali byť zablokované – trenie sa napríklad zvyšuje pomocou protišmykových rohoží.
  2. Ak mám náklad, ktorý sa môže preklopiť, napr. stojacie papierové kotúče, tak musím použiť príslušné zabezpečenie proti preklopeniu. Použiť možno špeciálne kotviace prostriedky, ktoré zabránia preklopeniu.
  3. Pri tovare, ktorý nemôžem utiahnuť popruhom, napr. nápoje v tetrapakových obaloch, potrebujem stabilné vozidlo s certifikátom stability konštrukcie. Ak ho nemám, musím náklad odmietnuť.
  4. Ložná plocha musí byť čistá, pozametaná. Tu možno uviesť príklad granulátu: Poškodí sa vrece, granulát sa vysype a ďalší náklad sa naloží naň. Ten potom vlastne leží na akomsi guľôčkovom ložisku. Z toho vyplýva, že musím pravidelne zametať.

Ďalším bodom je komunikácia medzi zadávateľom a dodávateľom. Ak špeditér vie, aké zabezpečovacie prostriedky si musí priviezť, môže sa podľa toho zariadiť. To mu musí povedať v prvom rade zasielateľ.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore