02.06.2016

Slávnostné otvorenie Gotthardského pätného tunela

Posilnenie kombinovanej dopravy

(4)

Dňa 1. júna 2016 bol v srdci švajčiarskych Álp po rokoch plánovania a mnohých rozhodnutiach slávnostne otvorený Gotthardský pätný tunel! So svojimi 56 978 metrami (západný tubus; východný tubus 57 091 metrov) je Gotthardský pätný tunel najdlhším železničným tunelom na svete. Do prevádzky bude uvedený na konci roku 2016, prvé vlaky osobnej dopravy ním však prešli už 1. júna v rámci slávnostného otvorenia. Veľkej slávnosti týkajúcej sa dokončenia projektu sa zúčastní i rad štátnych hostí.

„Stavbou novej Gotthardskej železnice realizuje Švajčiarsko jeden z najväčších ekologických projektov v Európe“, sľubuje investor stavby, spoločnosť AlpTransit Gotthard AG, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť Švajčiarskych spolkových dráh (SBB). „Tunel významne prispeje k ochrane Álp.“

Prečo otvorenie nového tunela sprevádza slávnostný štátny akt?

Obrovský projekt Švajčiarov v srdci Álp bol realizovaný v priebehu 17 rokov a jeho rozpočet sa do veľkej miery dodržal. Tunel má odľahčiť dopravu naprieč Alpami aj životné prostredie a presunúť tovar z ciest na železnicu. Toto rozhodnutie sa uskutočnilo už v referende v roku 1994. Pätný tunel bude mať vyššiu kapacitu než Gotthardský tunel, vlaky budú jazdiť spoľahlivejšie a spojenie sa zrýchli. Čas jazdy z Curychu do Milána v osobnej doprave sa v spojení s pätným tunelom Ceneri skráti približne o hodinu. Tovar sa tiež bude dať prepravovať v kratšom čase a častejších intervaloch. V porovnaní s Gotthardským tunelom môže za deň prejsť pätným tunelom 260 namiesto 180 vlakov. Vlaky s dĺžkou 740 m namiesto 600 m môžu prepravovať 2000 ton tovaru, po ďalších testovacích jazdách a kontrolách sa bude dať prepravovať náklad až 4000 ton, pretože v tuneli je len nepatrné stúpanie a žiadne úzke zatáčky. Z dôvodu minimálneho až takmer nepoznateľného stúpania hovoria odborníci o plochom vedení železnice.

To umožňuje prevádzkovať optimalizovanú kombinovanú dopravu, pri ktorej možno využívať dlhšie vlakové súpravy a menej lokomotív. Doposiaľ bolo treba zapojiť až tri lokomotívy, aby do pohybu uviedli vlakové súpravy s dĺžkou 600 m. Toto zvýšenie efektivity môže mať pozitívny vplyv na prepravu tovaru a európske hospodárstvo. Možno si tiež predstaviť, že do kombinovanej dopravy môžu vstúpiť aj menšie vlakové podniky s menším počtom lokomotív.

Možnosti železnice

Vďaka ďalším stavebným opatreniam bude možné prepravovať sedlové návesy s výškou 4 metre a šírkou až 2,6 m Gotthardským tunelom z Bazileja cez Chiasso priamo do Talianska do tamojších dôležitých terminálov na prekládku tovaru. Zníži sa tak zaťaženie životného prostredia. „Stavbou novej Gotthardskej železnice realizuje Švajčiarsko jeden z najväčších ekologických projektov v Európe“, sľubuje investor stavby, spoločnosť AlpTransit Gotthard AG, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť Švajčiarskych spolkových dráh (SBB). „Tunel významne prispeje k ochrane Álp.“

Alpy sú najväčším horským masívom v Európe a rozkladajú sa na území ôsmych krajín: Nemecka, Lichtenštajnska, Rakúska, Slovinska, Talianska, Švajčiarska, Monaka a Francúzska. Preprava tovaru z Nemecka do Talianska je možná len cez Alpy, ktoré vo Švajčiarsku a Taliansku dosahujú výšku viac ako 3000 m. To je dôvod, prečo sa vodiči na svojich transalpských trasách snažia Alpám pokiaľ možno vyhnúť, pretože tu kvôli stúpaniu a serpentínam môžu ísť len veľmi pomaly a priesmyky sú v zime často uzavreté. Teraz sa dá tovar prepravovať po železnici vo výške 500 m nad morom; nad nimi leží 2000 metrov skalného masívu.

Len cez Švajčiarsko ročne prejde viac ako milión nákladných vozidiel. Zaťaženie životného prostredia a obyvateľov je enormné. Keď vo Švajčiarsku klesol počet nákladných vozidiel z dôvodu zavedenia systému výberu mýtneho LSVA, v ostatných krajinách naopak stúpol. A tam je teraz obyvateľstvo a životné prostredie zaťažené emisiami a hlukom. Celkovo úrady počítajú so zdvojnásobením objemu prepravovaného tovaru v Alpách do roku 2030. Vďaka dokončeniu Gotthardského pätného tunela možno ročne preložiť z cesty na železnicu 120 000 nákladných vozidiel, čas prepravy sa vďaka kombinovanej doprave značne zníži. Experti vychádzajú z toho, že bude možné ušetriť necelú hodinu.

Pätný Gotthardský tunel nie je jediný tunel, ktorý je vo Švajčiarsku aktuálne vo výstavbe. V rámci novej alpskej tranzitnej železnice Neat sa budujú ešte ďalšie tunely, ktoré sa nachádzajú vo výške 500 m nad morom. Gotthardský pätný tunel tak bude o 20 km predĺžený a premenovaný na „Axentunnel“. Stavba sa začne najskôr v roku 2030. Po dokončení a uvedení do prevádzky pätného tunela Ceneri v roku 2020 bude možné prepravovať náklady po železnici od Severného až po Stredozemné more. V Taliansku sa tak do hľadáčika zahraničných investorov dostávajú ligurské prístavy. Modernizácia mnohých prístavov a intermodálnych terminálov sa už začala. Je však veľmi dôležité, aby boli dokončené prívodné trasy v Nemecku a Taliansku. Inak z dokončenia Gotthardského pätného tunela nebude mať prospech nikto.

Ešte niekoľko rokov potrvá, než bude Gotthardský pätný tunel vyťažený.  Už teraz je však isté, že v budúcich rokoch význam tunela bude naďalej rásť. To si myslí aj švajčiarsky minister zahraničia: „Je to stavba pre budúce generácie.“

Stiahnuť tlačovú správu
Hore