29.08.2017

Zelená logistika je dobrá nielen pre životné prostredie, ale tiež pre firemnú pokladňu

Ako dopravné platformy pomáhajú manažmentu dodávateľského reťazca stať sa ohľaduplnejším voči klíme

(1)

Zmena klímy neškodí len životnému prostrediu, ale aj hospodárstvu. V rokoch 1980 až 2013 boli podľa European Environment Agency (EEA) oznámené klímou spôsobené škody vo výške 400 miliárd. Stále viac výrobných a obchodných firiem sa preto zameralo na zníženie svojich vlastných emisií CO2. Taliansky Start-up GreenRouter poukazuje na dôležité možnosti úspor v oblasti dodávateľských reťazcov.

Systematicky sledovať jazdy naprázdno a zaťaženie životného prostredia

V aktuálnej štúdii vysvetľuje GreenRouter na príklade 26tonového vozidla triedy EURO 6, že je nevyhnutné sa systematicky zaoberať škodlivým vplyvom jázd naprázdno na životné prostredie. Tu vykazujú hodnoty emisií CO2 na prejdený kilometer:

-         0,9 kg pri plnom zaťažení,

-         0,7 kg pri jazde naprázdno.

Avšak celkový výpočet vyzerá pri bližšom pohľade inak, ako vysvetľuje Andrea Fossa, CEO z GreenRouter: „Plne naložený kamión produkuje síce o 25-30 percent viac emisií ako vozidlo idúce naprázdno, no pre náklad, ktorý toto vozidlo mohlo transportovať, bude nasadené iné vozidlo. Musia sa teda sčítať jazda naprázdno a ďalšia jazda. Preto spôsobujú jazdy naprázdno viac škodlivých emisií ako jazdy s plným vyťažením."

Prospešné pre hospodárstvo i životné prostredie: digitálne dopravné platformy

Jedno z najefektívnejších opatrení, ako zamedziť jazdám naprázdno a znížiť vypúšťanie CO2, sú digitálne dopravné platformy. Tak sa podľa merania GreenRouter podarilo logistickej firme Rampinini Ernesto vďaka najväčšej európskej platforme TimoCom zvýšiť vyťaženosť vozidlového parku o 30 percent, ako aj zisk o 15 percent. Súčasne dosiahla zníženie emisií CO2 vo výške 23 percent. 

Doprava šetrná k životnému prostrediu nadobúda na dôležitosti aj v zasielateľských firmách. Pretože pokiaľ sa tieto firmy rozhodnú pre dopravcov, ktorí zaobchádzajú so svojimi zdrojmi ekonomicky, podporia súčasne svoje vlastné klimatické ciele.

To potvrdzuje aj Lars Laskowski, manažér odboru Logistika firmy MC-Bauchemie Müller GmbH, firma ktorého už vybavila početné prepravy prostredníctvom platformy TimoCom: „Úspora emisií C02 vo všetkých oblastiach dodávateľského reťazca a pri zabezpečení dopravy je pre MC-Bauchemie a jej vlastné pochopenie zodpovednosti a udržateľnosti veľmi dôležitou témou.“

Zo stanoveného cieľa „Znížiť emisie CO2“ tak profitujú všetci zúčastnení využitím digitálnych dopravných platforiem – zasielateľ, dopravca aj životné prostredie.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore