24.05.2019

Čakanie u rámp je minulosťou – vďaka spolupráci TIMOCOM a Cargoclix

TIMOCOM a Cargoclix predstavia na veľtrhu transport logistic 2019 (4. až 7. júna) v Mníchove projekt spolupráce

TIMOCOM-Cargolflix

Erkrath, 24.05.2019 – Už žiadne čakanie na rampe: To je ctižiadostivý cieľ spolupráce firiem TIMOCOM a Cargoclix. Zlúčením telematických dát a manažmentu časových okien chcú obe IT firmy vyriešiť známu problematiku čakania na príjme a výdaji tovaru a nastaviť nové štandardy v obore.

Čakanie dnes už nie je nutné. Zapojením dynamických údajov je možné procesy prevádzkovateľov rámp a dopravcov podstatne zefektívniť a optimalizovať. „Nulový čas čakania“ je predovšetkým otázkou technológie“, hovorí prof. Dr. Victor Meier, spoločník firmy Cargoclix.

Manažment časových okien „SLOT“ od spoločnosti Cargoclix a GPS údaje od TIMOCOM umožnia zákazníkom flexibilný manažment na rampách. Vďaka priebežnému porovnávaniu údajov o polohe s rezervovanými časovými oknami pre dodávky môžu priemyselné a obchodné firmy presne vyrátať „Estimated Time of Arrival“ (ETA – predpokladaný čas príchodu) a skontrolovať, či nákladné vozidlo dôjde ku rampe včas alebo či je možné uprednostniť iného dodávateľa.

Ako funguje dynamický manažment časových okien na rampe

V praxi je potrebné, aby dopravca schválil prístup ku svojím GPS údajom. Tie sú pravidelne porovnávané s údajmi o polohe nákladného vozu a prevádzkovateľovi rampy je odoslaný skutočný čas príjazdu, ktorý z toho vyplýva. Prevádzkovateľ tak môže pracovať s reálnym časom a podľa toho disponovať. Presná predpoveď skracuje dobu čakania vodičov nákladných vozidiel a v ideálnom prípade vodiči vôbec čakať nemusia.

„Vďaka nárastu cestnej dopravy majú všetci obavy, že sa problémy s čakaním u rámp ešte zhoršia. Ale pritom čakanie dnes už nie je nutné. Zapojením dynamických údajov je možné procesy prevádzkovateľov rámp a dopravcov podstatne zefektívniť a optimalizovať. „Nulový čas čakania“ je predovšetkým otázkou technológie“, hovorí prof. Dr. Victor Meier, spoločník firmy Cargoclix.

„Pokrývame takmer všetkých poskytovateľov telematiky našich zákazníkov prostredníctvom systémových rozhraní“, vysvetľuje produktový manažér Andrea Di Domizio. TIMOCOM je tak optimálnym partnerom pre Cargoclix: TIMOCOM dodáva dáta a Cargoclix sa so svojím programom SLOT postará o lepší manažment časových okien. Vlastníctva dát sa to netýka, lebo tie sa použijú iba pre výpočet času ETA.

„Bezpečné zdieľanie údajov za účelom vyššej transparentnosti v dodávateľskom reťazci bude stále častejšou záležitosťou“, je presvedčený manažér TIMOCOM Andrea Di Domizio. „Telefonáty a e-maily už nebudú potrebné, firmy môžu lepšie plánovať a vodiči nákladných vozidiel nebudú musieť tak dlho čakať. “Každý dodávateľ sa musí na rampe prihlásiť cez SLOT. Každý dodávateľ sa musí na rampe prihlásiť cez SLOT.

Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) v svojej najnovšej analýze trhu zistil, že časy čakania sa podľa vodičov v uplynulých piatich rokoch výrazne predĺžili. Obe strany teda požadujú nápravu - vodiči si želajú lepšie organizované procesy, prevádzkovatelia rámp vsádzajú na záväzné informácie.

„Súčasťou našej novej stratégie systému pre inteligentnú logistiku je okrem iného tiež prepájanie systémov, vďaka ktorému budeme schopní ponúknuť spoločným zákazníkom dôležité informácie v ten správny čas“, konštatuje Andrea Di Domizio. „Teší nás, že s Cargoclix môžeme ponúknuť riešenie, ktoré bude v budúcnosti iste štandardom a uľahčí každodennú prácu.“

Nové riešenie eliminujúce čakanie u rámp predstavia firmy TIMOCOM (hala A5/stánok 317/418) a Cargoclix (hala A3/stánok 315/416) v rámci veľtrhu transport logistic 2019 v Mníchove (4. až 7. júna).

Stiahnuť tlačovú správu
Hore