01.08.2017

Čo robí nákladné vozidlo nákladným?

Dodávka s prívesom: Zákaz jazdy v nedeľu?

(2)

Smie dodávka s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony ísť s prívesom v nedeľu vyzdvihnúť zakúpený osobný automobil, alebo sa na ňu tiež vzťahuje zákaz jazdy v nedeľu platný pre nákladné vozidlá?

Timur Y, používateľ blogu Portatio, vôbec netušil, aké ťažké môže byť odpovedať na túto inak jednoducho vyzerajúcu otázku.

Rozlíšiť, na aké účely je príves v nedeľu použitý, je ťažké už samé osebe. A celý zmätok ešte zhoršuje otázka ťahajúceho vozidla. Osobný automobil môže v priebehu víkendu jazdiť, nákladný automobil nie. Ale čo robí nákladné vozidlo nákladným?

Získavanie informácií

Najskôr sa e-mailom obrátil na Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG). Keď nasledujúci deň stále nemal odpoveď, zavolal tam. Úrad mu však nebol schopný dať odpoveď a odkázal ho na Úrad pre cestnú dopravu. Potom volal na niekoľko Úradov pre cestnú dopravu v Porúrí, ale ani tam nikto nevedel. Timur šiel teda na políciu. Ústretový príslušník polície to síce tiež nevedel, ale povedal, že si nedokáže predstaviť, že by to bolo zakázané: „Na Vašom mieste by som jednoducho išiel.“

Po tejto návšteve zazvonil Timurovi telefón. Hlásil sa niekto z BAG, aby odpovedal na Timurov e-mail. Pred niekoľkými rokmi sa konala konferencia ministrov dopravy, ktorá prijala uznesenie o výnimke z nedeľného zákazu jazdy pre súkromné jazdy, pokiaľ celková hmotnosť ťahajúceho vozidla nepresiahne 3,5 tony. Z toho vyplýva, že jazdu môže v nedeľu realizovať. Táto informácia bola veľmi povzbudivá, hovorila v prospech dopytujúceho sa, ale bohužiaľ bola chybná.

V ďalšom kroku som Timurovu otázku zverejnil na facebookovej stránke Portatia (https://www.facebook.com/Portatio/). Aj napriek tomu, že nasledovalo 40 komentárov, ani jeden neobsahoval správnu odpoveď. Dôvodom však nie je nevedomosť čitateľov stránok Portatio, ale to, že na úvodnú otázku neexistuje správna, všeobecne platná odpoveď.

Rozlúštenie

Aby sme boli úprimní – objasnenie tohto „prípadu“ od nás vyžadovalo značné kombinačné schopnosti a stálo nás veľa nervov a času stráveného telefonovaním. Zákonná úprava pritom na prvý pohľad vyzerá jednoznačne. § 30, odsek 3 pravidiel prevádzky na pozemných komunikáciách znie: „V nedeľu a v priebehu sviatkov v čase od 0.00 do 22.00 hod. je zakázaná prevádzka nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a nákladných vozidiel s prívesmi.“ So svojou dodávkou registrovanou ako nákladné vozidlo a prívesom by teda podľa tohto ustanovenia Timur nemohol osobný automobil z Hamburgu do Bonnu odviezť. Samotné ustanovenie by ale bolo príliš jasné a jednoduché. Uznesenie ministrov dopravy zmieňované zamestnankyňou BAG totiž skutočne existuje, o „súkromných jazdách“ sa v ňom ale nič nepíše. Len ADAC zverejnil výsledok v publikácii z roku 2014 (https://www.adac.de/sp/rechtsservice/_mmm/pdf/2014-27-Sonntagsfahrverbot_208854.pdf) správne. „Do zákazu jazdy v nedeľu nespadajú (…) obytné prívesy a iné prívesy, ktoré sú určené na športové a voľnočasové účely a ťahá ich nákladné vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.“

Zakúpený automobil nie je „voľnočasový účel“. Pokiaľ by ale Timur prepravoval svoj automobil na závodný okruh, aby ho tam otestoval, potom by to bolo povolené aj v nedeľu – ale len v niektorých spolkových krajinách.

V roku 2014 bolo toto uznesenie prevzaté len v desiatich spolkových krajinách. Sú to Baden-Württemberg, Bayern, Berlín, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein. Ostatné spolkové krajiny sa ním zatiaľ nenechali vyrušiť zo svojho kancelárskeho spánku. Podľa informácie právnej centrály ADAC nebolo odvtedy prevzaté v žiadnej ďalšej spolkovej krajine. Právnici ADACu upozorňujú na to, že existuje zákonodarná iniciatíva s cieľom zjednotiť tento bod v rámci celej spolkovej republiky. Správne predpisy týkajúce sa pravidiel prevádzky na pozemných komunikáciách by mali byť upravené v tom zmysle, aby sa zákaz jazdy v nedeľu vzťahoval len na komerčné jazdy. Táto iniciatíva sa však prerušila, pretože kritici majú ten názor, že táto zmena by mala byť prevzatá priamo do pravidiel prevádzky na pozemných komunikáciách a nielen do príslušných správnych predpisov. Preto došlo k prieťahom a zatiaľ neboli schválené žiadne konkrétne kroky.

Zákonodarca

To ale tiež nie je tak celkom pravda, pretože vďaka jednému špeditérovi z Osnabrücku s veľmi dobrými kontaktmi máme teraz k dispozícii tlačovinu Spolkovej rady (tlačovina 85/17 - https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0001-0100/85-17.pdf?__blob=publicationFile&v=5) z januára 2017. Podľa nej by predsa len mali byť zmenené len správne predpisy. V tlačovine sa však nerozlišuje medzi komerčnými a súkromnými jazdami, ako odporúča dopravný výbor Spolkového snemu. Namiesto toho má policajný príslušník pri kontrole na ceste rozhodnúť, či preprava lodi na prívese slúži na voľnočasové účely a je teda povolená, alebo či ide o prevoz, ktorý je v nedeľu zakázaný.

Okrem toho treba počítať s ďalšími prieťahmi, pretože v tej istej predlohe majú byť zmenené aj ustanovenia týkajúce sa sprievodných vozidiel nadmerných nákladov. Pre laikov je ťažko pochopiteľné, prečo je nevyhnutné o týchto dvoch rozdielnych bodoch rozhodnúť spoločne v jednom jedinom návrhu. Spolková rada každopádne v marci požiadala Spolkový snem, aby vyjasnenie zákazu jazdy v nedeľu prevzal nielen do správnych predpisov, ale aj do pravidiel prevádzky na pozemných komunikáciách. Je možné, že sa tento krok podarí zrealizovať už v nasledujúcich rokoch.

Ťahajúce vozidlo

Rozlíšiť, na aké účely je príves v nedeľu použitý, je ťažké už samé osebe. A celý zmätok ešte zhoršuje otázka ťahajúceho vozidla. Osobný automobil môže v priebehu víkendu jazdiť, nákladný automobil nie. Ale čo robí nákladné vozidlo nákladným? Sedliacky rozum hovorí, že rozhodujúce je to, čo je uvedené v dokladoch o vozidle. Aj všetci učitelia autoškôl, ktorých sme oslovili, mali ten názor, že rozhodujúce je, či bolo vozidlo registrované ako osobný alebo nákladný automobil.

Nie je to tak, tvrdí právne oddelenie ADAC: „Neuspokojivé kritérium na určenie, či ide o nákladný automobil, je - vonkajší - vzhľad vozidla.“ To už bolo potvrdené radom súdnych rozsudkov.

„To nie je pravda“, hovorí jeden zo skúsených príslušníkov diaľničnej polície, ktorého sme sa pýtali. Pre neho je rozhodujúce len to, čo je v dokumentoch o vozidle.

A špecialisti na nákladné vozidlá z BAG? Hovoria, že príslušník diaľničnej polície sa mýli, pravdu má ADAC.

Timur právnu nejasnosť jednoducho interpretoval k svojmu prospechu. Nechal si auto doviezť od jedného známeho v sobotu na hranicu medzi Hamburgom a Dolným Saskom a tam si ho v nedeľu vyzdvihol. Príslušník diaľničnej polície, ktorého sme sa pýtali, to komentoval slovami: „To, čo urobil, nebolo povolené. Ale ja by som ho každopádne nezastavil.“

Stiahnuť tlačovú správu
Hore