10.08.2016

6 faktov o novom francúzskom zákone o minimálnej mzde

Zákazníci TimoCom musia rešpektovať francúzsky zákon o minimálnej mzde

(1)

Od 1. júla 2016 nadobudla vo Francúzku platnosť nová úprava zákona o minimálnej mzde pre zahraničné kamióny na francúzskej pôde. K tejto novej úprave pre Vás TimoCom zostavil 6 najdôležitejších faktov:

1.    Výška

Pre kabotážne a cezhraničné jazdy, ktorých cieľové alebo východiskové miesto je vo Francúzsku, platí pre vodičov kamiónov francúzska minimálna mzda (SMIC), v súčasnosti 9,73 € - 10 € brutto na hodinu. V nasledujúcom odkaze nájdete príslušné hodnoty, ktoré sa riadia váhou vozidla a kvalifikáciou vodiča:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DE_-_Remuneration_minimum_TR_marchandises_personnes_15_juin_2016.pdf

2.    Výnimka

Čistých tranzitných jázd sa táto úprava netýka. Ak sa vo Francúzsku neuskutoční nakládka alebo vykládka tovaru, nie sú splnené kritériá pre uplatnenie práva odosielateľa a preto tiež nie je potrebná minimálna mzda.

3.    Potvrdenie

Zákonné úpravy navyše určujú, že vodič musí mať pri sebe potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní a kópiu pracovnej zmluvy (preklad nie je potrebný). Formulár na potvrdenie o vyslaní je k dispozícii vo francúzsko-anglickom vyhotovení na stiahnutie na nasledujúcej adrese:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_15553-01.pdf

4.    Zástupca

Zamestnávatelia musia navyše uviesť zástupcu ako kontaktného partnera vo Francúzsku. Na tento účel odporúča viac zdrojov (napr. DSLV, Verkehrsrundschau) firmu GU-RETRUCK, európskeho poskytovateľa služieb pre dopravné firmy s mnohými pobočkami v Európe (www.guretruck.com).

5.    Pokuta

Pokuty minimálne 1500 euro hrozia nielen zamestnávateľom, ktorí nedodržiavajú zákonom predpísanú minimálnu mzdu. Tiež objednávatelia budú pri nedodržaní minimálnej mzdy pokutovaní.

6.    Prvé skúsenosti

Protesty podávali nielen dopravné asociácie a odbory z rôznych krajín. Ministri dopravy z 11 krajín EU sa v spoločnom vyhlásení sťažovali, že sa úprava minimálnej mzdy týka aj ich vodičov. Bruselský úrad preto začal pojednávanie o porušení zmluvy a Francúzsko – rovnako ako predtým Nemecko - vyzval k zaujatiu stanoviska k tejto úprave. Podľa odhadu komisie predstavuje zákon o minimálnej mzde podstatné obmedzenie voľného pohybu tovaru.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore