07.11.2016

Ako funguje výmena paliet v Európe

Základy a problémy výmeny paliet v Európe

(1)

Erkrath, 07.11.2016 – Europalety sa momentálne tešia veľkej obľube. Avšak v prvom rade upravené vo forme stolov, lavíc a regálov v „industriálnom štýle“. Vo svete dopravy, kde mali palety svoje pôvodné využitie, sa skôr považujú za problém. Prečo je však povesť palety tak zlá?

Podľa aktuálnej štúdie obalov určených na viacnásobné použitie, ktorú uskutočnila spoločnosť EKUPAC GmbH, vzrástlo používanie paliet v európskej preprave tovaru v posledných rokoch z 280 miliónov na celých 550 miliónov kusov a palety sa tak stali nevyhnutnosťou. V Nemecku je ročne v obehu približne 100 miliónov týchto drevených nosičov, čo ho zaraďuje na popredné miesto.

Problematickosť palety spočíva v jej „viacnásobnom použití", čo zahŕňa výmenu dodaného tovaru na paletách za prázdne palety. Avšak nie je euro paleta ako europaleta. Aj zdanlivo jednoduchý princíp výmeny paliet v sebe skrýva množstvo problémov pre všetkých zúčastnených: pre dopravnú firmu ako dodávateľa, pre vodiča, ktorý zákazku realizuje a pre príjemcu zloženého tovaru.

Prázdna paleta za plnú paletu za prázdnu paletu za...

Princíp výmeny paliet možno vysvetliť jednoducho. Tovar, ktorý sa vyrába, treba dopraviť. Aby bola preprava bezpečná, tovar sa väčšinou zabalí a upevní na takzvanú europool paletu - podľa normy UIC 435/2 - a prepraví sa nákladným automobilom. V takom prípade jazdí napríklad prázdne nákladné vozidlo s prázdnymi paletami na miesto nakládky a prázdne palety vymení za tie, na ktorých je už naložený tovar. Potom ide vodič s takto naloženým nákladným vozidlom na dohovorené miesto vykládky a tovar odovzdá. Normálne by aj tu mal dostať rovnaký počet prázdnych paliet.

Tak by pri neustálej výmene paliet vznikol dobre fungujúci obeh. Kvôli zvýšeným požiadavkám, stále vyššiemu časovému tlaku a rastúcemu počtu rozhraní v rámci logistických procesov sa aj proces výmeny značne skomplikoval.

Ťažkosti v procese výmeny

Výmena, ktorá zahŕňa subjektívne posúdenie kvality, manuálnu evidenciu počtu a zaúčtovanie paliet, sa zapisuje na formulár, takzvaný „paletový list". A tu je množstvo problematických miest. Asi najčastejší problém súvisí s požiadavkou na vodiča nákladného vozidla, aby so sebou mal 33 vymeniteľných europaliet. Nákladné vozidlo musí totiž zároveň ponúkať plnú kapacitu, pokiaľ práve neprepravuje paletovaný tovar. Najmä v medzinárodnej doprave treba počítať s premenlivými podmienkami. Pokiaľ vodič nemá so sebou prázdne palety na výmenu, pretože napríklad na poslednej vykládke žiadne palety nedostal, musí pri nasledujúcich nákladoch urobiť „paletový dlh" a prípadne sa zaviazať, že palety dodá neskôr.

Aj naopak vznikajú problémy, keď dodávateľ na rampe miesta vykládky síce tovar prijme, vodičovi však so sebou nedá žiadne palety, alebo mu ich dá menej, alebo sú palety poškodené a znehodnotené. Tento rozdiel treba zdokumentovať a potom ešte objasniť. Dokonca, aj keď počet a kvalita vrátených paliet súhlasí, je často na rampe tak krátky časový priestor, že príjemca prázdne palety jednoducho navezie do nákladného vozidla. V takom prípade to pre vodiča značí, že musí prázdne palety preniesť na miesto, ktoré je vo vozidle na to určené. V prípade 33 paliet s hmotnosťou 23 kg čistej váhy je to poriadnych 760 kg. Byrokratické a právne „ťahačky", spojené so stratou času, nervov a peňazí sú tak naprogramované. Marcel Frings (Company Spokesman z TimoCom) túto skúsenosť používateľov dopravnej platformy potvrdzuje: „Niektorí naši zákazníci píšu už pri zadávaní svojich ponúk do dopravnej platformy poznámku „no change / bez výmeny“, aby potenciálneho obchodného partnera už vopred informovali, že výmena nie je potrebná. Takéto prepravy sú totiž menej prácne a sú obľúbenejšie."

Paleta 4.0: výmena paliet prostredníctvom aplikácie

Vo výsledku je manuálna výmena paliet v období automatizácie a digitalizácie ťažkopádny, dávno prežitý proces. Tejto výzvy sa ujal Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (Fraunhoferov inštitút pre materiálové toky a logistiku, skrátene: IML) spoločne so spolkom na prepravu nákladného tovaru Gütegemeinschaft Paletten e.V. (skrátene: GPAL). Ich spoločná aplikácia „PalletCheck Express" má výmenu paliet značne zjednodušiť a optimalizovať. „Používateľ jednoducho vyfotografuje stoh svojich paliet, aplikácia palety spočíta a vytvorený dokument automaticky odošle e-mailom. Dokument okrem presného počtu paliet, miesta a času obsahuje tiež presné postupy výmeny. Výmena je tak rýchla, spoľahlivá a digitálne zdokumentovaná", objasňuje Dipl.-Inform. Martin Fiedler, vedúci tímu AutoID Technologie na IML inštitúte. Presná dokumentácia by mala značne ušetriť čas a peniaze.

Aplikácia bude k dispozícii najskôr v nemčine a bude fungovať v každom inteligentnom telefóne s operačným systémom Android a Apple. Dovtedy, kým sa v odvetví presadí a osvedčí mobilné riešenie, však bude výmena paliet aj naďalej veľmi náročná, spojená s mnohými nedostatkami a problémami. Preto by sa mali dodávatelia a zadávatelia dostatočne informovať a už vopred si ujasniť, či a ako bude výmena prebiehať.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore