26.05.2016

Aktuálna téma: Od prepráv k logistike 4.0

Doprava sa vyzbrojuje pre budúcnosť

(1)

Erkrath, 26.05.2016 – Keď na začiatku apríla prechádzalo šesť konvojov nákladných vozidiel cez Európu takmer automaticky, vyvolalo to veľkú pozornosť médií. European Platooning Challenge pritom jasne ukázala, akým smerom sa doprava a logistika rozvíja a tiež, čo je už v súčasnosti možné. Prepojovanie je dnes kľúčom k vyššej efektivite a konkurencieschopnosti v logistike.

Sú to vízie týkajúce sa budúcnosti logistiky: nákladné vozidlá, ktoré idú veľmi blízko za sebou s maximálnym využitím aerodynamického efektu, automaticky reagujú na iných účastníkov prevádzky a počas jazdy aktualizujú predpokladaný čas príjazdu k nakladacej rampe alebo digitálne odosielajú doklady o preprave. European Platooning Challenge urobila na strane výrobcov vozidiel ďalší krok smerom k budúcnosti logistiky.

Avšak i v ďalších oblastiach tohto odvetvia už firmy pracujú na tom, aby zoptimalizovali jednotlivé toky tvorby pridanej hodnoty a predovšetkým ich prepojili. Zaujímavé to začne byť vtedy, keď firmy z rôznych oblastí dopravy začnú spolupracovať. Až prepojenie týchto tokov vytvorí maximálnu synergiu.

Lepšie vyťaženie vozidiel

Počas European Platooning Challenge sa pozornosť obrátila tiež na témy „vyťaženia nákladných vozidiel“ a „zamedzenia jazdám naprázdno“. Na „Campus Connectivity“ v Düsseldorfe predstavil výrobca vozidiel Daimler príležitosti a možnosti, ktoré sa dopravným firmám ponúkajú, pokiaľ napríklad prepoja svoje telematické služby a softvér na dispozície s burzou nákladov. Pokiaľ k tomu v budúcnosti pribudne ešte inteligentné nákladné vozidlo komunikujúce s burzou nákladov, potom sa dosiahne maximálna miera efektivity a hospodárnosti.

Najväčšia európska dopravná platforma TimoCom je na túto budúcnosť už pripravená – chýba len plošné využívanie prepojených nákladných vozidiel. Aktuálne je priamo s TimoCom prepojených už viac ako 180 poskytovateľov systémov na sledovanie vozidiel. V rámci dopravnej platformy je potom riešenie na sledovanie vozidiel prepojené s burzou nákladov a platformou výberových konaní. Dopravné a logistické firmy môžu navyše prostredníctvom rozhrania prepojiť TimoCom priamo so svojím firemným softvérom.

Budúcnosť už začala

Čo sa týka priebehu práce, toto prepojenie znamená, že napríklad disponent môže do svojho firemného softvéru zadať reláciu, a s pomocou sledovania vozidiel od TimoCom presne vie, kedy bude nákladné vozidlo na mieste vykládky. S funkciou vyhľadávania v oblasti potom nájde vhodnú prepravu pre spiatočnú jazdu. Keď do tohto procesu vstúpia ešte inteligentné a prepojené nákladné vozidlá, možno si predstaviť, že budú automaticky komunikovať s dopravnou platformou a integrovaným systémom na sledovanie vozidiel. Disponentovi potom ponúknu na základe aktuálnych údajov návrhy na vhodné spätné prepravy.

European Platooning Challenge dala doprave a logistike nové impulzy smerom k logistike 4.0. Jednotlivé firmy sú už v rámci tejto otázky priekopníkmi v oblasti inovácií, ale až prepojenie a spolupráca všetkých účastníkov prevádzky zabezpečí v budúcnosti viac hospodárnosti a efektivity.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore