21.10.2015

Barometer dopravného trhu: previs prepráv tiež v 3. štvrťroku

TimoCom dosiahol enormný nárast počtu ponúk

(1)

Erkrath, 21.10.2015 – V 3. štvrťroku 2015 vykazuje dopravný barometer TimoCom učebnicový pomer prepráv a voľných vozidiel. 50,2 % prepráv k 49,8 % dostupných prepravných kapacít na európskom dopravnom trhu takmer presne zodpovedá teoretickému optimálnemu stavu. Medzi jednotlivými mesiacmi však došlo k značným výkyvom a hneď samotný začiatok štvrťroku priniesol prekvapenie.

Druhý štvrťrok skončil vyrovnaným pomerom prepráv a voľných vozidiel. Mnoho expertov počítalo s klesajúcim podielom prepráv na dopravnom trhu vo väčšine európskych krajín kvôli letným mesiacom a s nimi spojenému prázdninovému obdobiu. No všetko bolo inak. V júli TimoCom zaznamenal pomer prepráv a voľných vozidiel 51:49. Viac prepráv ako dostupných prepravných kapacít v júli? K takej situácii došlo po prvý raz od roku 2011.

 

Očakáva sa silný záver roka

V auguste však dopravný barometer TimoCom už v tomto trende nepokračoval. Na konci mesiaca predstavoval pomer prepráv a voľných vozidiel 45:55. Podiel prepráv tak klesol viac, ako v porovnateľnom období minulého roku (zo 47 % na 44 % v roku 2014). Marcela Fringsa, zástupcu spoločnosti TimoCom, tento vývoj neprekvapil: „Podiel prepráv medzi tohoročným júlom a augustom poklesol so šiestimi percentnými bodmi skutočne viac, ako obvykle. V predchádzajúcich rokoch to boli v tomto období obvykle jeden až tri percentné body. Objavili sme však jednu zjavnú súvislosť: V rokoch, v ktorých v júli zaznamenávame previs prepráv, poklesne väčšinou ich podiel v auguste viac - napríklad v už zmieňovanom roku 2011 to bolo hneď o 12 percentných bodov.“

Už prvý septembrový týždeň ale ukázal, akým smerom sa bude uberať záverečný mesiac 3. štvrťroku. Podiel ponúk prepráv na dopravnom trhu v Európe vzrástol o štyri percentné body, vrchol ale ešte zďaleka nebol dosiahnutý. Nakoniec  v poslednom dni v septembri predstavoval pomer prepráv a voľných vozidiel v dopravnom barometri TimoCom 55:45.

V celkovom súčte tak 3. štvrťrok priniesol síce malý, ale opakovaný previs prepráv. Takýto záver dva štvrťroky po sebe sme mali posledný raz pred dvomi rokmi. Marcel Frings však počíta i s ďalším prekvapením v poslednom štvrťroku 2015: „Za zaujímavú považujem otázku, či bude mať aktuálna utečenecká situácia vplyv na ekonomiku a na odvetvie dopravy. Do akej miery obmedzia hraničné kontroly dopravný tok? Do akej miery postihne obava a starostlivosť o utečencov politiku? To sú otázky, ktorými sa budeme zaoberať v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Napriek tomu je však výhľad na 4. štvrťrok optimistický. Domnievam sa, že vstup do "zlatej jesene" prinesie, obdobne ako v roku 2013, október bohatý na prepravy. Na november sa osmeľujem predpovedať, že v tomto mesiaci, obdobne ako v júli, po dlhom čase opäť presiahne podiel prepráv na dopravnom trhu hranicu 50 %.“

Či už dopadnú nasledujúce mesiace do konca roku akokoľvek, jedna vec je už teraz pozoruhodná. Dopravný barometer TimoCom je v tomto roku mimoriadne rozkolísaný, pretože výkyvy dosiahli až 28 percentných bodov v podiele prepráv. Za touto percentuálnou štatistikou sa ale skrýva enormný nárast ponúk prepráv a voľných vozidiel v prvých troch štvrťrokoch tohto roku. Celkovo sa na burze nákladov a voľných vozidiel od TimoCom uverejnilo približne o 18 % viac ponúk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore