13.05.2014

Dokonalá súhra: Telematika sa stáva neodmysliteľnou súčasťou sveta logistiky

Profitujú všetci účastníci dopravného reťazca

(1)

Düsseldorf, 13.5.2014. Byť pre zákazníka „just in time“ je alfou a omegou moderného dodávateľského reťazca. Kto chce zostať dlhodobo konkurencieschopný, musí sa chovať ekonomicky, úsporne a konať v prospech zákazníkov. Tieto ciele možno dosiahnuť optimálnym vyťažením vozidlového parku a systematickým riadením dopravných procesov.

Špedičná spoločnosť Logistik in XXL sa preto už štrnásť rokov spolieha na spojenie burzy nákladov a telematických systémov. Aby v toku tovaru zabezpečila najvyššiu možnú transparentnosť, vybavila dvadsať deväť zo svojich sto osemdesiatich vozidiel riešením Daimler FleetBoard, ktoré patrí medzi európsku špičku v odvetví. A ako zákazník TimoCom profituje táto logistická firma hneď dvakrát, pretože poskytovateľ telematických internetových služieb Daimler Fleetboard je zároveň partnerom TC eMap®, platformy na združené sledovanie vozidiel nezávislé na poskytovateľovi. 

 

Fleet management: Inovácia ruka v ruke s komunikáciou

Telematika zažíva v logistike skutočný boom. Moderné nástroje prinášajú úsporu nákladov v spotrebe, prestojoch a komunikácii, čím významne prispievajú k vyššej efektivite. Volker Asche, konateľ spoločnosti Logistik in XXL, si tento potenciál uvedomil už v roku 2000 a údaje zo svojich nákladných vozidiel odvtedy spracováva pomocou GPS systémov. „Naši disponenti sú tak schopní v reálnom čase určiť, kde sa tovar nachádza, optimálne plánovať trasy a vždy poskytnúť zákazníkom aktuálne informácie o pohybe nákladu. Vďaka prepojeniu Daimler FleetBoard s burzou nákladov od TimoCom navyše vidíme celú flotilu na jednej obrazovke, a nemusíme tak prepínať medzi rôznymi oknami. Zároveň ubudli zdĺhavé telefonáty s vodičmi bez toho, aby to akokoľvek obmedzilo tok informácií,“ hovorí manažér logistiky Asche. Firma má 350 zamestnancov a s týmto komplexným riešením sa jej darí zabezpečiť nielen optimálne vyťaženie vozidiel, ale i vo všetkých smeroch bezproblémový priebeh jázd v celej Európe.

 

Prehľadný a transparentný systém

Nemecká spoločnosť Logistik in XXL bola jedným z pilotných zákazníkov, ktorí významne podporili vývojovú fázu TC eMap® s integrovanou funkciou sledovania vozidiel. „O výhodách sme vonkoncom presvedčení. Náš poskytovateľ telematiky Daimler FleetBoard je s TC eMap®  priamo prepojený, takže nám stačí len jedno prihlásenie k TimoCom,“ dodáva Asche. Disponenti navyše môžu pri vkladaní voľných vozidiel zdôrazniť možnosť ich lokalizácie, čo posilní dôveru potenciálnych zasielateľov. Že je téma bezpečnosti prepráv stále aktuálnejšia, potvrdzuje tiež zástupca spoločnosti TimoCom Marcel Frings: „V rámci burzy zaznamenávame prudký nárast registrovaných vozidiel. Význam tém pre naše odvetvie dokladá i kooperácia s aktuálne sedemdesiatimi ôsmymi poskytovateľmi telematiky. Teší nás predovšetkým spolupráca s Daimler FleetBoard, jedným z najpoužívanejších systémov, ktorý je v TC eMap® integrovaný.“ I Volker Asche z Logistik in XXL je s rozhraním viac ako len spokojný. „Vďaka partnerstvu s TimoCom je naša každodenná práca v špedícii skutočne efektívna, navyše nám umožňuje plniť narastajúce požiadavky zákazníkov.“

 

Viac informácií o Daimler FleetBoard a TimoCom nájdete na www.fleetboard.com a www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore