18.10.2016

Dopravný barometer: 3. štvrťrok v znamení previsu prepráv

TimoCom zaznamenal letný nárast prepráv

(3)

Erkrath, 18.10.2016 – Dopravný barometer TimoCom v 3. štvrťroku 2016 vykazuje prepravy a voľné vozidlá v pomere 55:45 a zaznamenal tak previs prepráv na európskom dopravnom trhu, čo značí zaujímavý prísľub pre jeseň.

Tretí štvrťrok je v tomto roku doposiaľ najbohatší na prepravy. To ale nie je všetko - v porovnaní s rovnakým štvrťrokom oboch predchádzajúcich rokov boli tentoraz všetky tri mesiace na teoretickom optime 50:50. A to je zjavný vzostupný trend, ktorý však neplatí len pre porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. Po prvý raz v roku 2016 vykazoval každý mesiac tohto štvrťroka previs prepráv.

Pozitívny dôsledok leta: viac prepráv

TimoCom zaznamenal v júli podiel prepráv 54 %, ktorý tak prevyšoval voľné prepravné kapacity, ako predpovedal Marcel Frings (Company Spokesman) už v správe o stave dopravného barometra z minulého štvrťroka. Vzhľadom na nižšie hodnoty v predchádzajúcich rokoch možno konštatovať ešte jednu zaujímavosť: Podiel prepráv v júli rok od roku stále rastie.

V auguste klesli prepravy na 51 %, ich podiel ale napriek tomu zostával vyšší ako dostupné prepravné kapacity. Prepravy tak v auguste zostali pomerne stabilné a ich počet neklesol pod 50% hranicu, ako sa to stalo v oboch predchádzajúcich rokoch. Tieto čísla navyše ilustrujú skutočnosť, že európsky dopravný trh bol v lete tohto roku viditeľne aktívnejší.

Vrchol tohto roka a štvrťroka však na seba nenechal dlho čakať, pretože september priniesol možný štart do zlatej jesene plnej prepráv. S podielom prepráv 61 % v porovnaní s voľnými kapacitami 39 % dosiahol dopravný barometer svoju maximálnu ročnú hodnotu. September tak predstihol mesiac máj, ktorý vykazoval o dve percentá menej a v roku 2016 doposiaľ viedol. Frings vysvetľuje, ako k tomu došlo: „Dôvodom výrazného nástupu je dobré doznievajúce leto, ktoré opäť prinieslo pohyb medzi ľuďmi aj v doprave."

Okrem toho bol september podstatne bohatší na prepravy ako v minulých rokoch: Podiel prepráv v roku 2015 bol výrazne slabší - 50 % - a v roku 2014 53 %.

Pohľad na absolútne čísla v 3. štvrťroku navyše tiež ukazuje, že celkovo bolo v dopravnej platforme TimoCom uverejnených viac ponúk prepráv a voľných vozidiel ako v porovnateľnom období predchádzajúceho roku.

Dobré vyhliadky na koniec roka

Po silnom 3. štvrťroku je teraz otvorená zaujímavá otázka, či sa tento trend prenesie do trvalo zlatej jesene. Marcel Frings (Company Spokesman) verí, že áno: „Signály za september avizujú, že jeseň bude bohatá na prepravy. Podľa všetkého zostane vysoký podiel prepráv zachovaný." November však necháva priestor na špekulácie. Klesne tak veľmi ako v minulom roku o 11 percentných bodov?

Frings vysvetľuje: „Nemecká ekonomika je vďaka stabilnému pracovnému trhu a silnému konzumu dobre vyťažená a mohla by fungovať ako európsky motor.“

V TimoCom preto predpokladáme, že dopravný barometer na konci roku tiež vykáže previs prepráv.

 

Viac informácií o TimoCom a dopravnom barometri nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore