21.07.2016

Dopravný barometer: Mierny previs prepráv v 2. štvrťroku

Jarné mesiace priniesli viac prepráv ako začiatok roku

(1)

Erkrath, 21.07.2016 – Dopravný barometer TimoCom ukazuje pre európsky dopravný trh v 2. štvrťroku mierny previs prepráv. Podľa toho zaznamenal TimoCom pre jarné mesiace pomer prepráv k voľným vozidlám 52 ku 48. V jednotlivých mesiacoch však dochádzalo k značnému kolísaniu.

Po slabom začiatku roku prišlo oteplenie a ku koncu 1. štvrťroka rozmrzlo aj dopravné odvetvie. Napínavá zostáva otázka, či trh bude môcť tento pozitívny vývoj prevziať aj do budúceho štvrťroka.

Jarné prepravy ako na horskej dráhe

Aktuálne čísla hovoria samé za seba - oznamovaný rozmach dospel k takmer vyrovnanému pomeru prepráv k voľným vozidlám. V apríli predstavoval podiel prepráv s 49 % o celých 16 percentuálnych bodov viac ako v predchádzajúcom mesiaci marci. Napriek tomu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi skončil apríl slabšie: v roku 2015 predstavoval podiel prepráv 53 %, v roku 2014 dokonca 54 %. Tak apríl nenavýšil oživujúci efekt z marca na úroveň predchádzajúcich rokov.

Nezostalo však len pri tom. Dopravný barometer nestagnoval a stúpol v máji o ďalších 10 percentuálnych bodov. Dostal sa tak do svojho štvrťročného a dokonca ročného maxima 59 % podielu prepráv. Pre zástupcu firmy TimoCom Marcela Fringsa je vysvetlenie jednoduché: „Nárast možno vysvetliť kratšími pracovnými týždňami vďaka sviatkom a dňom, nachádzajúcim sa medzi štátnym sviatkom a víkendom, kedy si mnohí berú dovolenku. Disponenti tak museli tovar dostať na cestu a doviesť k zákazníkovi v kratšom čase, ktorý bol pre transport k dispozícii.“

Tento výškový let však trval len krátko. Podiel prepráv v júni opäť klesol o 11 percentných bodov a s hodnotou 48 % skončil dokonca o jeden bod nižšie oproti počiatočnej hodnote 2. štvrťroka. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi skončil jún takisto horšie. V roku 2015 predstavoval podiel prepráv vyrovnaných 50 % a v roku 2014 bol mierny previs prepráv 51 %.

Pohľad na absolútne čísla však napriek tomu ukazuje, že celkovo bolo v platforme TimoCom zadaných viac ponúk, ako v porovnávanom období minulého roku.

Pokojné výhľady do 3. štvrťroku

I napriek nerovnomernému vývoju v jednotlivých mesiacoch stálo v 2. štvrťroku proti sebe 52 % podielu prepráv a 48 % voľných kapacít. Celkovo bol 2. štvrťrok bohatší na prepravy ako začiatok roku.

Čo však pripravuje druhá polovica roku pre európsky dopravný trh? „Výhľady na nadchádzajúce mesiace treba posudzovať skôr špecificky pre jednotlivé krajiny. Podľa informácií o obchodnej klíme v Nemecku v dôsledku zvýšených investícií a konzumných výdavkov stúpa hospodársky rast a vďaka tomu sa tiež príslušne roztočí motor transportu.

Hospodárska situácia bola okrem toho v Nemecku aj naďalej posudzovaná veľmi pozitívne, zatiaľ čo situácia v Taliansku, Portugalsku, Španielsku, Rakúsku a Francúzsku sa bohužiaľ opäť zhoršila. Čo sa týka dôsledkov brexitu, možno ich zatiaľ len ťažko odhadovať. Výsledok referenda bol nečakaný šok a jeho dosah v súčasnosti ešte nemožno špecifikovať.“, hovorí Frings.

Navyše sa v TimoCom vychádza z toho, že júl, august a september budú podľa posledných rokov prebiehať skôr pokojne, a že od jari prepravy opäť prevýšia voľné vozidlá.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore