30.04.2018

Dopravný barometer TimoCom: Dopyt po nákladných vozidlách v Európe po prvý raz prekročil dostupné kapacity

(1)

Erkrath, 16.4.2018 – Dopyt po dostupných prepravných kapacitách na európskych cestách naďalej rastie. V prvom štvrťroku 2018 počet ponúk prepráv na dopravnom trhu EU po prvý raz prekročil počet ponúk voľných vozidiel v pomere priemerne 54:46. Tento výsledok ukazuje aktuálne vyhodnotenie trhu dopravným barometrom TimoCom, čo je odvetvový indikátor vývoja v európskej cestnej nákladnej doprave.

„Vývoj na trhu dopravy sa v uplynulých troch rokoch značne zmenil. Ešte nedávno sa dopravcovia museli zmieriť s nízkymi maržami, dnes si ale môžu vyberať z previsu ponúk prepráv a zvoliť takú trasu, ktorá sa im najviac oplatí.“

zdieľať na:

V prvom štvrťroku minulého roku bol pomer prepráv k voľným vozidlám 43:57. Ešte v roku 2016 bol pomer v tom istom období 30:70, teda dokonca s výrazným previsom ponúk voľných vozidiel.

Situácia na trhu sa zmenila

„Vývoj na trhu dopravy sa v uplynulých troch rokoch značne zmenil“, hovorí Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman). „Ešte nedávno sa dopravcovia museli zmieriť s nízkymi maržami, dnes si ale môžu vyberať z previsu ponúk prepráv a zvoliť takú trasu, ktorá sa im najviac oplatí.“

Vývoj korešponduje s intenzívnym hospodárskym rastom v Európe. Štatistický úrad Eurostat oznámil pre rok 2017 v EU ekonomický rast 2,5 percenta, čo je najvyššia hodnota za posledné desaťročie. Aj pohľad na vývoj nemeckého hospodárstva ukazuje trvajúci nárast. Podľa informácií Spolkového štatistického úradu vzrástol nemecký vývoz v januári 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 8,6 percent; dovoz vzrástol v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roku o 6,7 percent.

Koniec vysokého dopytu v nedohľadne

„Koniec vysokého dopytu je zatiaľ v nedohľadne,“ odvažuje sa odhadovať ďalší vývoj na trhu Gburek. „Okrem snáh o riešenie štruktúrnych otázok sa musia všetci, ktorí sa podieľajú na doprave, viac než doteraz snažiť o to, aby sa vyhýbali jazdám naprázdno a dostupné kapacity využívali ešte efektívnejšie. Dobrým príkladom sú kooperatívne prístupy, ako je napríklad EU projekt NexTrust.“ Cieľom NexTrust je dosahovať vyššiu efektivitu dopravy vytváraním medzifiremných sietí a prispievať tak k ochrane životného prostredia.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore