24.01.2017

„Jeden to chce tak, druhý onak“

Päť problémov pri výmene paliet z pohľadu Alexandera Oebela, advokáta spoločnosti TimoCom

(2)

Erkrath, 24.01.2017 – Na trhu krátkodobých prepravných zákaziek sa dodávatelia musia vyrovnať s nízkymi maržami a vysokým časovým tlakom. Ak popritom ešte vznikne dlh na paletách, môže sa zákazka ľahko dostať do mínusu. Alexander Oebel, advokát spoločnosti TimoCom, zhŕňa najväčšie problémy pri výmene paliet do piatich bodov.

   1. Rôzni zadávatelia a rôzne požiadavky
Problém: „Jeden zadávateľ potrebuje úplne prázdne vozidlo, nasledujúci očakáva prázdne palety na výmenu. Pokiaľ však ako dopravca budem mať prázdne palety so sebou, sú hneď dve alebo tri miesta v nákladnom vozidle obsadené v prípade, že nevlastním žiadny paletový box. Človek nemôže vozidlo vybaviť na všetky možné scenáre.“
Tip: Spýtajte sa, či zadávateľ vedie paletové kontá a či sa nachádza na reálne dosiahnuteľnom mieste, aby bolo možné vyrovnať prípadné paletové dlhy. Pred nakládkou tiež môžete kúpiť použité palety, ktoré stoja len niekoľko eur. Pretože pokiaľ  Vám budú chýbajúce alebo poškodené palety neskôr fakturované, potom za ne môžete zaplatiť aj 10 eur za kus a viac.


   2. Krátkodobé plánovanie
Problém: „Dohody na trhu jednorazových prepráv sú veľmi rýchle. Nákladné vozidlo je často na ceste ešte skôr, než sa stihnú objasniť podrobnosti, ako je napríklad výmena paliet. Potom dodávateľ zistí, že sa jazda neoplatila, pretože napríklad vznikol dlh na paletách."
Tip: Pri zákazkách dojednávaných na poslednú chvíľu je dobré objasniť otázku paliet ihneď a ideálne ju zohľadniť už pri plánovaní ďalšej zákazky. Dojednať možno aj vrátenie paliet neskôr.


   3. Regionálne rozdiely
Problém: „Výmena paliet nie je automatická a nie je zvykom vo všetkých európskych krajinách. V prípade sporov tak vznikajú nielen jazykové problémy, ale vec nemožno vyriešiť ani právnou cestou."
Tip: Informujte sa o tom, aké pravidlá pre nakládku resp. vykládku platia v krajine a tieto informácie vedome zahrňte do plánovania.


   4. Palety za palety
Problém: „V prípade mnohých zmluvných ustanovení nie je zrejmé, kto nesie zodpovednosť a riziko spojené s výmenou paliet, najmä za vrátenie na mieste vykládky. Účinnosť takýchto VOP je právne často sporná. Právneho sporu sa však mnohí obávajú, pretože nechcú riskovať ďalšie výdavky.“
Tip: Pod označením „Bonnská a Kolínska výmena paliet" existujú v Nemecku už dlhý čas modelové ustanovenia, ktoré môžete použiť pri svojich zákazkách. Pritom musíte vždy zaznamenať počet prijatých a vymenených paliet. Pokiaľ zdokumentujete, že pre Vás neboli nachystané žiadne palety, nehrozí, že riziko zostane na Vás ako dopravcovi.
Bonnská výmena paliet je vhodná napr. pre linkové dopravy, pri ktorých dopravca vracia prázdne obaly z miesta vykládky späť do rovnakého miesta nakládky.
Kolínsku výmenu paliet je lepšie použiť v prípade meniacich sa miest nakládky. V tomto prípade musí dopravca sám poskytnúť palety na mieste nakládky. Na mieste vykládky opäť dostane prázdne palety na ďalšie použitie.


   5. Zákaz zápočtu
Problém: „Veľmi rozšírený je mylný názor, že je zákonom ustanovené, že náklad musí byť vždy najskôr zaplatený vo výške 100 %. Dokonca vo Všeobecných nemeckých alebo rakúskych špeditérskych podmienkach platí tato zásada len obmedzene. V praxi je pravidlom zápočet prepravného a protipohľadávky."
Tip: Podmienky výmeny si objasnite vždy ihneď na začiatku. Spýtajte sa, ako a čo treba vymeniť: Düsseldorfské palety, euro palety alebo drahé mrežové boxy? Dohovorte sa, kto bude zodpovedný za to, ak bude niečo inak, než bolo dohodnuté. Presná dokumentácia je vonkoncom podstatná. Paletový a dodací list by ste preto mali vždy oddeliť a skontrolovať, či je zapísaný správny počet paliet a či je zrejmé, kto, kde a čo od koho dostal.
 
Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore