19.06.2019

Medzery v znalostiach a časté chyby v špedícii

Ako dlhodobo a účinne vzdelávať zamestnancov

(1)

Podľa dotazníkového šetrenia z roku 2017 týkajúceho sa nedostatku odborníkov v logistike panuje nielen nedostatok vodičov (46 percent), ale aj nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v dispozícii (41 percent). Okrem toho sa nedarí obsadiť 38 percent učňovských miest v špedíciách. Veľká časť chýbajúcich kvalifikovaných zamestnancov sa nahrádza pracovníkmi z iných odborov. Ich vzdelanie však často prebieha nesystematicky. To je nielenže časovo veľmi náročné, ale aj drahé a vedie k vyššej fluktuácii.

Nedostatok odbodníkov v dispozíciách

zdieľať na:

Každodenná práca v dispozícii: Learning by doing (učenie praxou)

Zapracovanie nových kolegov prebieha vo väčšine dopravných firiem stále ešte akoby „mimochodom“. V mnohých dispozíciách sa nový pracovník, ktorý prišiel z iného odboru, jednoducho „posadí vedľa skúseného kolegu“ a dennej rutiny sa najprv zúčastní iba pasívne.

Bývalý vedúci dispozícií, pán Andreas Rinnhofer, ktorý sám mal kedysi na starosti vzdelávanie nových kolegov a v tomto ohľade má za sebou dlhoročné skúsenosti, hovorí: „Nováčik väčšinou plní takzvané pomocné úlohy. Preto aj dlho nie je v skutočnom kontakte so zákazníkmi. Keď ku tomu potom po nejakej dobe dôjde a objaví sa napríklad hneď reklamácia, je to pre niektorých priveľa. Alebo mnoho ľudí až v tomto okamihu zistí, že táto práca nie je pre nich to pravé a dá výpoveď.“

 

Výmena paliet, manažment škôd a iné chyby vo výučbe

Vyplňovanie medzier v znalostiach pomáha firmám minimalizovať nehody a škody: „Zaučovanie v praxi sa orientuje na chyby. To znamená, že zamestnanec sa o manažmente škôd a prevencii niečo naučí až vtedy, keď vznikne skutočná škoda,“ pokračuje Rinnhofer. Veľkým problémom sú pasáže, ktoré sú v prepravných zmluvách tzv. „vytlačené drobným písmom“. Necvičené oko tu už napríklad objaví upozornenie na výmenu paliet. V tomto prípade je škoda obmedzená len na pár stoviek eur. Ak sa však nedodrží pevne dohodnutý termín, môže to byť úplne inak, upozorňuje Rinnhofer: „Ak sa vodičovi nepodarí dodržať pevne dohodnutý termín a na dodávku čaká napríklad žeriav, môže vzniknúť škoda rádovo v niekoľkých tisíckach eur.“

 

Ako zlepšiť stav znalostí v doprave?
Pre predchádzanie takýmto nedostatkom Rinnhofer vyvinul špeciálnu e-learningovú platformu pre odbor špedície: Spedifort má nováčikom v odbore ponúknuť široký prehľad o budúcej profesijnej oblasti. Certifikovaný balíček pre pracovníkov, ktorí prichádzajú z iných odborov, zahŕňa 160 hodín, pričom výukové jednotky možno ukončiť už po 15 minútach denne. Kto má dopravnú firmu s jedným nákladným vozidlom nad 7,5 tony, ten navyše môže od 01. 01. 2019 požiadať v BAG o dotáciu na cenu kurzu vo výške 50 percent. Uchádzačom o prácu je kurz dokonca hradený v plnom rozsahu. Podľa Rinnhofera môžu byť takéto kurzy dobrou pomôckou pri rozhodovaní v skúšobnej dobe: „Jednotlivé testy sú zmysluplné pre obe strany. Jednak pre sebahodnotenie a po druhé možno skontrolovať, koľko výukových jednotiek bolo už dokončených.“

Ako optimálna zmes teórie a praxe sa odporúča takzvaný „Blended Learning“, ktorý spája e-learning s prezenčnou výučbou. Tu sú on-line kurzy spojené s praktickými live ukážkami.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore