24.07.2014

Neobvyklý vývoj trhu

Dopravný barometer TimoCom je v druhom štvrťroku veľmi premenlivý

(1)

Düsseldorf 24.7.2014. Dopravný barometer TimoCom prekvapil v druhom štvrťroku tohto roku vo všetkých aspektoch. Pomer nákladov a voľných vozidiel kolísal od mesiaca k mesiacu a čiastočne sa nachádzal výrazne pod hodnotami z rovnakých období predchádzajúcich rokov. Avšak rovnako výrazne, ako podiel nákladov klesal, ku koncu štvrťroka zase stúpal. A tak bol druhý štvrťrok s celkovým pomerom nákladov a voľných vozidiel 52:48 takmer na rovnakej úrovni ako v rokoch 2012 (54:46) a 2013 (53:47).

 

Premenlivý, nestály a na toto ročné obdobie príliš chladný – charakteristika dopravného barometra TimoCom v druhom štvrťroku znie takmer ako predpoveď počasia. Na začiatku štvrťroka pokračoval na dopravnom trhu priaznivý trend z februára a marca. Podiel nákladov v tomto období vzrástol o takmer 25 percentných bodov z pomeru nákladov a voľných vozidiel 30:70 (február) na 54:46 (apríl). V máji však všetka krása zase pominula. Podiel nákladov v dopravnom barometri TimoCom klesol na 48 %, čo bolo o viac ako desať percentných bodov pod hodnotou z mája 2013. „Vývoj dopravného barometra TimoCom pre nás bol v prvých dvoch mesiacoch druhého štvrťroka skutočne nepredvídateľný,“ hovorí Marcel Frings, zástupca spoločnosti TimoCom. „Počítali sme s tým, že dôjde k výraznému previsu nákladov, namiesto toho podiel nákladov na európskom dopravnom trhu klesol o šesť percentných bodov.“

 

Výsledok zhoršili povodne a sviatky

Za tento vývoj sú podľa TimoCom zodpovedné predovšetkým dva májové fenomény. Práve na tento mesiac pripadá viac štátnych sviatkov než na ktorýkoľvek iný, v jednotlivých európskych krajinách to bolo celkovo 24 sviatočných dní spojených s pracovným voľnom. Navyše sa dopravný trh v juhovýchodnej Európe úplne zrútil v dôsledku povodní na Balkáne. Katastrofálne záplavy v Chorvátsku, Srbsku a Bosne a Hercegovine mali fatálne dôsledky nielen pre obyvateľov a hospodárstvo postihnutých krajín, ale ovplyvnili i ostatné európske krajiny. „V dôsledku toho sme museli revidovať našu predpoveď uskutočnenú na konci prvého štvrťroka, že v druhom štvrťroku bude panovať veľký previs nákladov a nedostatok prepravných kapacít. A ako by bolo treba túto „nestabilitu“ ešte podčiarknuť, nasledoval v júni v dopravnom barometri TimoCom ďalší neočakávaný obrat,“ hovorí Frings.

V predchádzajúcich štyroch rokoch poznal podiel nákladov medzi májom a júnom iba jeden smer – nadol. V roku 2013 klesol dokonca o desať percentných bodov z pomeru 60:40 v máji na vyrovnaných 50:50 v júni. O rok skôr to bolo ešte o ďalších päť percentných bodov menej. Druhý štvrťrok 2014 je však i v tomto smere mimoriadny. Oproti očakávaniu dopravný barometer TimoCom opäť rástol. V poslednom mesiaci štvrťroka predstavoval pomer nákladov a voľných vozidiel na európskom trhu cestnej dopravy 54:46.

 

Prvý polrok plný prekvapení

Po skúsenostiach z prvých šiestich mesiacov je výhľad na tretí štvrťrok tentoraz trochu zdržanlivejší. „V súčasnosti vychádzame z toho, že na konci nadchádzajúceho štvrťroka bude opäť prevládať previs prepravných kapacít. Letné mesiace a obdobie prázdnin sú v treťom štvrťroku už takmer tradične dôvodom prepadu na dopravnom trhu. V septembri však obchod s nákladmi opäť porastie,“ hovorí Frings.

Rovnako pozitívne vyzerá pohľad na čisté počty ponúk v burze nákladov TC Truck&Cargo®. V prvých štyroch mesiacoch tohto roku vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka približne o 20 %. Nominálne sa teda preváža viac nákladov, a to by mohlo dať dopravnému trhu v Európe nové impulzy.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore