12.06.2015

Ocenenie pre burzu nákladov od TimoCom

TC Truck&Cargo® získava značku kvality BME

(1)

Erkrath, 12.06.2015 – Najväčšia európska burza nákladov a voľných vozidiel TC Truck&Cargo® od TimoCom bola ocenená značkou kvality BME v kategórii „Transporteinkauf“ (Nákup prepravných kapacít). Ide už o druhý produkt spoločnosti TimoCom, ktorý získal certifikát BMEnet GmbH, dcérskej spoločnosti Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME – Spolkový zväz materiálového hospodárstva, nákupu a logistiky).

„Z ocenenia od BME máme veľkú radosť. Dokazuje, že burza nákladov a voľných vozidiel TC Truck&Cargo® od TimoCom nezískava body len rozsahom svojej ponuky, ale predovšetkým kvalitou. A to je kombinácia, ktorá je na trhu prepravných platforiem jedinečná,“ hovorí Marcel Frings, zástupca spoločnosti TimoCom. TC Truck&Cargo® je ako platforma na krátkodobé obchody odnedávna otvorená aj pre výrobné a obchodné firmy z celej Európy, a preto ju BMEnet GmbH, ktorá za značku kvality zodpovedá, preverila na základe objektívneho a štandardného katalógu kritérií.
A výsledok? „Burza nákladov a voľných vozidiel TC Truck&Cargo® prináša prepravným firmám i zadávateľom dodatočné obchodné možnosti a pomáha optimalizovať vyťaženie kapacít nákupom prepráv. Firmy tak môžu zamedziť drahým jazdám naprázdno, čo prospieva i životnému prostrediu. TC Truck&Cargo® okrem toho ponúka ďalšie doplnky a inteligentné funkcie, ktoré uľahčujú každodennú prácu zákazníkov TimoCom,“ je uvedené v odôvodnení BMEnet GmbH.
Jednoducho povedané: Ak zadávateľské firmy hľadajú efektívny softvérový systém pre svoju logistiku, potom v TimoCom nájdu transparentného poskytovateľa s preverenou kvalitou.

Dvojnásobná certifikácia TimoCom
Značka kvality pre TC Truck&Cargo® je pre TimoCom Soft- und Hardware GmbH už druhým ocenením tohto druhu v oblasti „Softvér a platformy“. Už predtým bola podobným spôsobom preverená online platforma celoeurópskych výberových konaní na dopravu TC eBid®, ktorá nesie značku kvality BME v oblasti „Frachteinkauf“ (Nákup prepráv) už od roku 2010. BME tu tiež upozorňuje na vysokú efektivitu, používateľskú prívetivosť a zvýšenie transparentnosti trhu.

Značka kvality BMEnet: Preverené štandardy kvality
Značka kvality spoločnosti BMEnet GmbH sa udeľuje integrujúcim softvérovým riešeniam a platformám, ktoré optimalizujú nákup a logistiku. Základom kontroly je štandardizovaný a objektívny katalóg kritérií s jasne definovanými požiadavkami. Zmyslom je zvýšiť transparentnosť trhu pri výbere softvérových systémov. Používatelia získajú istotu, že kupujú softvér s preverenými štandardmi kvality. A naopak – ocenení poskytovatelia môžu svojim zákazníkom preukázať kvalitu svojich produktov.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore