11.04.2014

Platforma výberových konaní od TimoCom obhájila značku kvality BME

Online výberové konania na prepravy s TC eBid®

(1)

Düsseldorf, 19.3.2014. V kontrole kvality uskutočnenej nemeckou BMEnet GmbH (dcérskou spoločnosťou Spolkového zväzu materiálového hospodárstva, nákupu a logistiky) obstál TC eBid® už tretí raz po sebe na výbornú – a môže tak minimálne ďalšie dva roky používať značku kvality „Nákup nákladov“. Európska platforma výberových konaní na dopravu od spoločnosti TimoCom je určená priemyselným a obchodným firmám, špedíciám i dopravcom a podstatne zjednodušuje a zefektívňuje ich dlhodobé podnikanie v doprave.

Priemyselné a obchodné firmy, ale i pracovníci logistiky a špeditéri vypisujú s pomocou TC eBid® prepravy v oblasti čiastkových i kompletných nákladov. Od spustenia v roku 2009 tu takmer 8 500 rôznych firiem realizovalo približne 22 000 výberových konaní. Dôležitú úlohu hrá v doprave čas, používatelia si preto cenia, že vďaka tejto platforme možno výberové konanie uskutočniť online, a to doslova počas niekoľkých minút. Jej prostredníctvom navyše oslovia až 33 000 preverených dodávateľov z celej Európy. V prvom kroku sú definované údaje ako názov, cenová štruktúra a druh tovaru. Potom možno doplniť informácie o rokovacom jazyku, spôsobe pridelenia zákazky alebo spôsobe platby. Jednoduchá je tiež možnosť pripojenia PDF dokumentov, napríklad predpisov nakládky či pravidiel ručenia. Na záver môže zadávateľ určiť, kto sa smie výberového konania zúčastniť, prípadne či má byť prístupné všetkým zákazníkom TimoCom. Po vyhotovení výberového konania je možné všetky údaje opäť skontrolovať, potom sa odošle na kontrolu expertnému tímu TimoCom a následne sa uverejní online.

 

Značka kvality BMEnet

BMEnet GmbH udeľuje značku kvality softvérom a platformám, ktoré ponúkajú integračné riešenie pre optimalizáciu nákupu a logistiky, a pre firmy je tak významnou orientačnou pomôckou. Kontrola je založená na štandardizovaných a objektívnych kritériách so zrozumiteľne definovanými požiadavkami. Značky kvality vďaka tomu prispievajú k transparentnosti na trhu so softvérovými systémami. Používatelia majú istotu, že si kupujú softvér s preverenými štandardmi kvality, a ocenení poskytovatelia naopak môžu preukázať kvalitu svojich produktov overeným spôsobom.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore