20.06.2018

Po nedostatku vodičov teraz aj nedostatok skladov? „Nie“, hovorí Gunnar Gburek

-

TIMOCOM

Tí, ktorí hľadajú skladové priestory, sa často sťažujú na ich nedostatok. Počet nových logistických nehnuteľností však v posledných rokoch podľa Spolkového štatistického úradu neustále narastal. Prečo teda jestvuje tento nesúlad medzi „väčším počtom logistických nehnuteľností“ a „menším počtom dostupných skladových priestorov“? A prečo sa dostupné skladové priestory optimálne nevyužívajú? Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman) pozná odpovede a ponúka nápady, ako môže obchod s voľnými skladovými plochami pre všetkých zúčastnených fungovať lepšie.

Trh krátkodobých prenájmov skladových miest je atraktívny predovšetkým preto, že tu možno, podobne ako pri dokladaní v doprave, dosiahnuť vyššie marže.

1. Nerozoznané výhody krátkodobých prenájmov skladov

Jednak poskytovatelia logistických služieb, jednak aj ich zákazníci potrebujú – rovnako ako predtým – dlhodobé prenájmy skladov, aby mali pod kontrolou fixné náklady a mohli podľa toho plánovať. Zákazníci však majú záujem aj o krátkodobé kapacity. Výkyvy na trhu a s tým spojené výrobné špičky, ktoré možno len ťažko plánovať, si totiž vyžadujú vyššiu flexibilitu. Môže sa tak napríklad stať, že zákazník potrebuje predsa len menšie množstvo tovaru ako plánoval, alebo treba dodať tovar na iné miesto a v inom čase. Dobrým riešením je v tomto prípade krátkodobý prenájom skladu, no pre mnoho prevádzkovateľov skladov je to očividne príliš zložité. Krátkodobosť sa často spája s vysokými nákladmi na prestavbu, ktorá sa potom finančne neoplatí, pretože napríklad perfektne nezodpovedá veľkosť regálov. Pri krátkodobom prenájme ale väčšinou vôbec nejde o to, aby boli dostupné regálové miesta optimálne využité. Pre nájom v trvaní niekoľkých týždňov možno prípadne skladovať aj mimo regálov. Trh krátkodobých prenájmov skladových miest je atraktívny predovšetkým preto, že tu možno, podobne ako pri dokladaní v doprave, dosiahnuť vyššie marže. Poskytovatelia logistických služieb navyše môžu prostredníctvom burzy skladových priestorov nadviazať nové kontakty a rozšíriť tak vlastné obchodné pole pôsobnosti.

2. Decentralizované sklady sa nezohľadňujú

Výrobné a obchodné firmy väčšinou uprednostňujú distribúciu svojho tovaru z veľkého centrálneho skladu, čo znižuje ich náklady na administratívu.  Najmä počas výrobných špičiek tak strácajú svoju akcieschopnosť a čas. Decentralizované sklady majú ešte ďalšie možnosti. Pomocou burzy skladových priestorov možno skladovaný tovar, ako napríklad čokoládových Mikulášov, uložiť priamo v regióne, v ktorom sa bude distribuovať. Tak možno ušetriť dlhšie prepravy, ktoré sú v období nedostatku skladov drahé a horšie dostupné. Na začiatku sezóny môžu firmy navyše reagovať oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie, pretože tovar je uskladnený už v blízkosti distribučných centier.

3. Medziskladovanie je takmer neznáme

Dopravcovia často zostanú so svojim tovarom stáť a vôbec ich nenapadne, že môžu náklad uložiť v skladových priestoroch prenajatých na krátky čas. Čakajú tak veľa hodín alebo dokonca dní, než sa napríklad opäť otvorí príjem tovaru. Počas toho uteká drahocenný čas, v ktorom nezarábajú peniaze alebo ohrozujú svoju nasledujúcu zákazku. Pritom možno túto okolnosť obrátiť na výhodu – vďaka burze skladových priestorov. S jej pomocou možno nájsť vhodné možnosti skladovania v logistickej firme priamo na mieste, kde možno tovar krátkodobo uložiť. V ideálnom prípade dokonca firma sama v najbližšom termíne dodá tovar zákazníkovi, takže sa možno ihneď dať na ďalšiu cestu. V období nedostatku vodičov je napokon veľmi neekonomické niektorého z vodičov jednoducho „odstaviť“ na dobu neurčitú.

4. Interný tok informácií nie je plynulý

Ak v rámci firmy nemožno v krátkom čase odovzdať informáciu o voľných skladových kapacitách, potom tieto skladové kapacity ani nemožno využiť. V prípade veľkých logistických firiem alebo zväzov by sa tieto problémy dali vyriešiť uzavretou skupinou používateľov. V tejto skupine sú potom voľné kapacity ihneď vidieť a partneri si môžu vzájomne ponúkať skladové kapacity alebo funkcie, ktoré majú k dispozícii. To zvyšuje konkurencieschopnosť a znižuje náklady. Ak sa celý proces ešte zautomatizuje príslušným rozhraním medzi správou skladu a burzou skladových priestorov, možno získať prehľad o voľných kapacitách v rámci celej Európy jedným kliknutím. Zamestnanci v oddelení odbytu tak vidia online, kde a koľko priestorov je k dispozícii a tie potom môžu rýchlo a jednoducho predávať.

Vízia budúcnosti: voľné plochy na digitálnej mape

Do budúcnosti si možno predstaviť, že by sa dal vytvoriť určitý typ mapy, na ktorej by bolo kedykoľvek v reálnom čase vidieť, kde sú ešte aktuálne voľné plochy. Aby bol v budúcnosti  obchod s logistickými nehnuteľnosťami efektívnejší, musia byť informácie o množstve, čase a kvalite skladových kapacít (napr. suchý alebo chladiaci sklad, sklad bez regálov, automatizovaný alebo s vysokozdvižnými vozíkmi) vždy aktuálne. Len tak budú mať zadávatelia jasný prehľad o všetkých dostupných kapacitách a budú môcť rovnako ako v prípade burzy nákladov filtrovať presne podľa miest, ktoré skutočne potrebujú.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore